Perjantai 27. marraskuuta.
Nimipäivää viettää Hikko, Astrid, Estrid
Julkaistu 20.11.2020 12:05

Toimintakulttuuri Retrossa ja Metrossa

Toimintakulttuuri muovautuu yhteisön vuorovaikutuksen tuloksena ja tarkoittaa tiettynä ajanjaksona kulttuurillisesti muotoutunutta tapaa toimia.

 

 

Seurakunnassa vaikuttavaa toimintatapaa voidaan nimittää seurakuntakulttuuriksi. Sillä tarkoitetaan tiedossa olevia toimintatapoja – sitä, miten kyseisenä aikana on totuttu toimimaan ja ajattelemaan. Seurakuntakulttuuri heijastaa aikakauttaan tai seurakunnassa aktiivisten toimijoiden edustamaa aikakautta.

 

Yhteiskunnallinen muutos heijastuu seurakuntakulttuuriin joko tiedostamatta tai tietoisesti. Usein toimintakulttuuri yhteisöissä perustuu arkitietoon ja heijastaa tutkittua tietoa viiveellä. Näin varsinkin silloin, kun toimintakulttuurin periaatteisiin ei tavoitteellisesti pyritä vaikuttamaan.

 

Facebookissa oleva Retro 70s–80s -ryhmä on koonnut suuren joukon keskustelijoita, jotka ovat viettäneet helluntaiseurakuntien piirissä nuoruuttaan 1970–80-luvuilla. Nuorempien Metro 90s–00s -ryhmän osallistujat eivät ole vain helluntaiseurakuntien piiristä, vaan osa jäsenistä edustaa laajempaa kristillistä kenttää. Retro- ja Metro-palstaa seuratessa tulee väistämättä mieleen toiminnan ja odotusten muutos.

 

Retroajan yhteiskunta oli vahvemmin autoritäärisen johtamisen aikaa. Kristilliset arvot määrittivät moraalikäsityksiä. Myös koulujen uskonnonopetus oli tunnustuksellista. Instituutioilla oli vahva merkitys ja yhtenäiskulttuuri kukoisti. Muistissa olivat edelleen sota-ajan koetukset. Lisäksi ympärillä kasvoi muun muassa poliittinen nuorisotyö ja työväen urheiluseurat, joihin otettiin etäisyyttä erimielisyyksien välttämiseksi.

 

Retro-ajan seurakuntia arvioitaessa on tärkeää huomioida, että julistava saarna ja autoritäärinen johtajuuskulttuuri heijastelivat yhteiskunnallista käsitystä hyvästä johtamisesta.

 

Oikean opin ja vahvan johtajuuskulttuurin rakentaminen tuon ajan yhteiskunnan valossa oli mahdollista. Yhtenäiskulttuurin normisto tuki nykypäivänä paljon puhuttanutta tuon aikaista seurakuntakulttuuria, jossa huomiota kiinnitettiin melko paljon esimerkiksi ulkoisiin pukeutumisohjeisiin ja käyttäytymiseen. Toisaalta myös yhteiskunnassa osatut kristilliset arvot tukivat nopean uskoontulon mahdollisuutta ja ilman suurempaa teologista koulutusta seurakuntatyöhön siirtymistä.

 

Ydinperheen käsitys oli yhteiskunnallisesti vahva. Instituutioita ja seurakuntaa kunnioitettiin ja esimerkiksi yhdistyslaki ei rajannut seurakuntatoimintaa.

 

Metro-palsta osoittaa muutoksen käyttäytymisessä ja kulttuurissa selvästi. Yhteiskunnan polarisaatio näkyy voimakkaasti. Keskusteluissa ei etsitä yhteistä selitystä vaan vastakkainasettelua ja eri ryhmien näkökulmat asetetaan väittelyyn. Mielipiteet pitää pystyä perustelemaan ja yksilön oikeudet arvotetaan korkealle.

 

Tästäkin syystä seurakunnan toiminnalta odotetaan ikätasoisen opetuksen painotusta, turvallisuuden kokemusta, mielenterveyskysymysten huomioimista ja vahvempaa teologista ja käytännön osaamista sekä perustelevaa ja keskustelevaa opetus- ja johtamistaitoa.

 

Seurakuntien kehittämisen näkökulmasta ongelma on usein ollut, että metroaikana toimittiin retroajan menetelmillä. Nykypäivä haastaa seurakuntia toimimaan nykyaikaisilla menetelmillä metroajan kasvattien kanssa, opillisista ydinasioista tinkimättä.

 

 

Tanja Laulainen

Kirjoittaja on Iso Kirja -opiston rehtori.Jaa
Berliiniin nousee kolmen uskonnon yhteiskirkko 
Mariia ja Jüri Aro-Panula: Lasten muutto kotoa herättää iloa ja ikävää
Jumalan äänen kuulemista oppimassa 
"Haluamme heidän tietävän, että he eivät ole yksin" – Uskoon tulleet muslimit tarvitsevat rukousta
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!