Lauantai 6. kesäkuuta.
Nimipäivää viettää Kustaa, Kyösti, Kustavi, Gustav, Gösta, Gustava
Julkaistu 24.3.2018 11:28

Solina-kuoro on suuri syli

Solina-kuorosta on kasvanut ainutlaatuinen pohjalainen ilmiö. Viime vuonna Suomen Kirkkomusiikkiliitto palkitsi Solinan Vuoden 2017 musiikkiryhmänä. Kuva: Jarkko JouppiVuonna 2007 Suvi Lehti­mäki alkoi laulattaa ys­täviensä lapsia sillä aja­tuksella, että lauluryhmä voisi joskus esiintyä seurakunnan tilaisuuksissa.

 

– Lapset kutsuivat mukaan kaverei­taan ja nämä taas omia kavereitaan, ja pian Solina-kuoroon kuului yli sata las­ta. Nykyään Solinassa laulaa noin kak­sisataa 6–12-vuotiasta lasta, Lehtimäki taustoittaa.

 

Solina-kuoron ohjelmistossa on hen­gellisiä lauluja, joissa on tarttuva melo­dia ja selkeä sanoma.

 

– Kun alamme harjoitella uutta lau­lua, pidän aiheesta raamattuopetuk­sen. Myös rukous kuuluu olennaisena osana harjoituksiimme, sillä rukoilem­me joka kerta lasten ja heidän per­heidensä puolesta.

 

– Kouluissa kristillinen kasvatus vä­henee koko ajan, ja samalla lisääntyy niiden lasten määrä, jotka eivät kuule hengellisistä asioista enää mistään. Sen takia seurakuntien tekemän työn mer­kitys kasvaa. Olen iloinen siitä, että So­linassa saan vapaasti kertoa lapsille Jee­suksesta.

 

 

Yhdessäolo luo me-henkeä

Viikoittaisten harjoitusten lisäksi Soli­na-kuorolaiset viettävät yhteistä aikaa esiintymisissä, leireillä ja leffailloissa. Viime keväänä kuoro järjesti kirkon pi­halla vappujuhlan, johon oli tilattu hat­taraa ja pomppulinna. Tällä hetkellä val­misteilla on kuoron kolmas musikaali.

 

– Yritämme keksiä kaikenlaista kivaa yhdessä tekemistä. Muutenkin yhteisöl­lisyys on Solinassa hyvin tärkeää. Lapset tietävät, että he voivat tulla kertomaan minulle kuulumisiaan ja myös huoliaan, Suvi Lehtimäki kertoo.

 

Solina-työn avainasemassa ovat nuo­ret avustajat, jotka ovat entisiä Solina-kuorolaisia. Tällä hetkellä avustajia on 28.

 

– En voi liikaa korostaa näiden nuor­ten merkitystä. He auttavat tekniikassa, paperihommissa, koreografioiden ideoi­misessa, säestyksissä ja kuoron toimin­nan suunnittelussa. Pyrin keksimään jo­kaiselle omannäköisensä tehtävän.

 

– Vietän paljon aikaa nuorten avusta­jien kanssa, ja tunnen heidät hyvin. Me juttelemme, itkemme ja nauramme yh­dessä. Se luo me-henkeä Solina-työhön ja välittyy myös kuorolaisille.

 

 

Turvassa vaikeuksien keskellä

Kun Pekka Simojoki tutustui Solinaan, kuoro teki häneen niin suuren vaikutuk­sen, että hän lupasi kirjoittaa sille levylli­sen uusia lauluja.

 

– Vuonna 2016 ilmestyi ikioma ää­nitteemme, joka sisältää vauhdikkaita ja koskettavia lauluja. On ollut ihanaa kuulla, että levyä kuuntelevat niin lap­set kuin aikuisetkin.

 

Suvi Lehtimäki sai olla vaikuttamas­sa kappaleiden Kun anteeksi antaa ja saa sekä Suuri syli sisältöön.

 

– Sanoin Pekalle, että haluaisin saa­da levylle laulun anteeksiantamisesta. Olen huolissani siitä, miten monet ihmi­set kantavat katkeruuden taakkaa. Hei­dän olisi paljon helpompi olla, jos he voi­sivat antaa anteeksi.

 

Suuri syli -laulun Suvi haluaa jättää rohkaisuksi Solina-kuorolaisille koko heidän elämänsä ajaksi.

 

– Olen tullut läheiseksi näiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä kans­sa. Kun he kohtaavat vaikeita ja kipeitä asioita, toivon heidän tietävän, että he ovat turvassa Jeesuksen sylissä. Rukoi­len, että myös Solina saisi olla suuri syli, joka heijastaa Jumalan rakkautta.

 

 

Heli MarkkunenJaa
Fida aloittaa työn Jemenissä – humanitaarisen kriisin lisäksi maata uhkaa nyt myös korona
Aikamedian lehdet
Suuri gospelkonsertti verkossa perjantaina koulujen päättymisen kunniaksi
Avainmedian esirukoussivusto uudistui
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!