Lauantai 19. syyskuuta.
Nimipäivää viettää Reija, Torborg
Julkaistu 12.9.2020 17:31

Retro, Metro ja muut sometukset

Keskustelun mahdollisuus kasvokkain jatkaa kutistumistaan ihmisten kesken ajassa, jossa terveysviranomaiset suosittelevat fyysisten kohtaamisten välttämistä. Sen myötä mielipiteiden ilmaisu ja ajatusten vaihto ovat siirtyneet yhä vahvemmin sosiaaliseen mediaan, muun muassa Facebookiin, Instagramiin ja Twitteriin. 

 

Helluntaitaustaista keskustelua somessa on keväästä asti käyty Retro 70s-80s -nimisessä Facebook-ryhmässä. Sanana retro juontaa juurensa latinan sanasta retrospectare, joka merkitsee menneisyyteen katsomista ja siihen palaamista. ”Mikä on vanhaa, se on uutta” näkyy trendinä muillakin aloilla.  Retro-sivujen rinnalle syntyi loppukesästä uusi Facebook-ryhmä Metro 90s-00s. Tämä ryhmän nimessä esiintyvä sana liitetään yleensä julkisen liikenteen kulkuvälineeseen, joka kulkee ilman tasoristeyksiä. Ryhmät profiloituvat eri vuosikymmeniin, ja vuorovaikutusta haetaan pääosin samanikäisten kesken. 

 

Molemmissa ryhmissä on noin 4000 jäsentä, joten keskusteluille löytyy potentiaalia. Aihepiiri on laaja. Puhetta riittää musiikista, uskonelämän kirjosta, Raamatun ydinkohdista ja sen uskottavuudesta. Aiheiden kirjo ulottuu vuosikymmenten takaisista henkilökohtaisista seurakuntakokemuksista aina USA:n presidentin vaaleihin. Kun keskustelun tarpeen suuruus ja kipeys nousevat pintaan, paljastuvat myös sometuksen rikkaus ja heikkous. Asioiden päivittämisessä uutta ymmärtämistä löytyy vaivoin. Paikoin keskustelut eivät käänteidensä ja sisältönsä puolesta juuri eroa valtamedian mielipidepalstojen keskusteluista. Silti keskustelun jatkuminen on tärkeää.

 

Koska sanat ovat vain 7 prosenttia viestinnästä, somessa  vuorovaikutus on keskivertoa haastavampaa. Facebook ei aina anna somekaverista riittävää kuvaa, joka voisi taustoittaa vuorovaikutusta ja helpottaa pääsyä asian ytimeen. Helluntaitaustakaan yhteisenä pohjana ei näytä takaavan vuorovaikutuksen syntymistä. Helposti ajaudutaan minäkeskeiseen ilmaisuun, vastakkaisasetteluun ja vaientamiseen. Ei tulla ymmärretyksi eikä ymmärretä. Ryhmä on myös helppo jättää, jos turhautuminen lyö yli. Somessa painopisteen saaminen rakentavaan vuorovaikutukseen vaatii paljon. 

 

Juutalainen ajattelutapa, jossa menneisyys on ihmisen edessä ja tulevaisuus takana, kuvaa osuvasti elämän todellisuutta. Menneisyys muistoineen ja kohtaamisineen muistin säilyttämänä näyttäytyy edessä. Se on aina läsnä. Menneisyyden kautta avautuu mahdollisuus ymmärtää elettyä elämää myös somessa. Tulevaisuutta taas ei nähdä. Tulevaisuus, jossa ihmissuhteilla on olennainen osansa, on selän takana.

 

Ruutu ei koskaan korvaa eikä tule korvaamaan fyysistä läsnäoloa ihmisten kohtaamisessa. Se on hyvä lisä erityisesti poikkeustilanteissa. Kasvaakseen aitoon, Jumalan luomaan ihmisyyteen kristittynä ihminen tarvitsee toisten ihmisten kohtaamista livenä. Sellaiseksi Jumala loi ihmisen. Tilanne on muuttumaton, vaikka someaikaa eletäänkin. Kasvokkain kohtaamisessa Jumalan huipputyö ja Luojan läsnäolo ovat näkyvillä syvimmin.

Ruutu yksin ei siihen riitä. 

 

Pirkko Hyttinen

Kirjoittaja on Helluntaiseurakuntien musiikki ry:n puheenjohtaja. Jaa
Suomen sananvapaustapausta seurataan
Simon Kyreneläinen taas lavalle
KAN ry:n kuntoutusohjaajalle yli viiden vuoden tuomio huumausainerikoksista
Saavuttavan työn resepti 2020-luvulla poikkeaa takavuosista
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!