Pienen lapsen turvattomuus vaarantaa oppimisen

On surullista, miten nykyinen hallitus haluaa rajata kotihoidon tukea ja varhainen päivähoitoon siirtyminen on saanut yllättäen runsaasti mediassa palstatilaa. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on nostanut Jani Erolan tutkimuksen (Jani Erola,  Aleksi Karhula & Elina Kilpi-Jakonen: Home sweet home? Long-term educational  outcomes of childcare arrangements in Finland. Turun yliopisto, 2016) julkisuuteen puolustaessaan varhaista päivähoitoa.

Erola esittää tutkimuksessa, että 1–3-vuotiaana aloitetulla päivähoidolla on positiivinen vaikutus lasten koulumenestymiselle. Lisäksi hän väittää, että tutkimuskirjallisuus ei tue ”yleistä harhaluuloa” siitä, että päivähoito olisi haitallista lapsen kehitykselle. On kuitenkin lukuisia tutkijoita, jotka ovat esittäneet vahvaa näyttöä tästä asiasta (Keltikangas-Järvinen, Rusanen, Sinkkonen, Sajaniemi ja Lahikainen).

Erola on kertonut, että hänen tutkimuksensa taustalla on puhtaasti sosioekonominen näkökulma. Varhaista päivähoidon aloittamista siis perusteltiin koulumenestyksellä ja pärjäämisellä. Tuottavuutta ja tehokkuutta arvioitaessa sivuutetaan samalla lapsen hyvinvoinnin kysymykset, joita on kieltämättä haasteellisempi arvioida. Lasten turvattomuutta, huolia, pelkoja ja alakuloisuutta ei ole helppo tunnistaa.

Kasvatustieteiden tohtori Erja Rusanen toteaa kirjassaan Hoiva, kiintymys ja lapsen kehitys  (Finn Lectura, 2011): ”Lapsi ei halua eroon vanhemmistaan pitkiksi ajoiksi isoihin ryhmiin, joissa hän joutuu kalastamaan huomiota vierailta tai vaihtuvilta aikuisilta.”

Rusasen mielestä erot vahingoittavat pientä lasta tavalla, jolla on pitkäaikaisia vaikutuksia. Hän on myös huolissaan siitä, että varhaiskasvatuksen suunnittelussa ei ole huomioitu turvallisen kiintymyssuhteen kehittymistä. Pieni lapsihan on riippuvainen häntä hoivaavista henkilöistä varsinkin kolmen ensimmäisen vuoden ajan.

Turvallinen kiintymyssuhde syntyy läheisessä, luottamuksellisessa ja pysyvässä vuorovaikutuksessa, kun lapsen tarpeisiin vastataan riittävän oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti. Silloin lapsi kokee, että hänestä huolehditaan. Sen vuoksi kasvatus, jossa ihannoidaan liian varhaista itsenäistymistä ja omillaan pärjäämistä, altistaa turvattomalle kiintymyssuhteelle.

Rusasen mukaan pienen lapsen turvallisuuden tunne järkkyy, kun hän joutuu uusiin ja vieraisiin tilanteisiin. Hän ei kykene keskittymään leikkimiseen eikä tutkimaan ympäristöään, vaan hänen energiansa ja aikansa menee turvallisuuden tunteen hakemiseen. Tämä näkyy keskittymishäiriöinä, motorisena levottomuutena, vetäytymisenä, itkuisuutena tai huomion hakemisena.

Päiväkodeissa liian suuret ryhmät, ero vanhemmasta, vaihtuvat hoitajat, melu ja lasten keskinäiset ristiriidat kuormittavat lasta. Kehitysneuropsykologian dosentti Nina Sajaniemi  on todennut tutkijaryhmän kanssa uudessa tutkimuksessa (2016), että lapsen kokema stressi näkyy korkeampana kortisolitason nousuna, ja se vaikeuttaa hänen kykyään lukea sosiaalisia signaaleja. Samoin stressi vaikeuttaa muistamista ja oppimista. Kun päivähoito rajataan puoleen päivään, se voi auttaa lapsia, jotka kuormittuvat herkästi.

Lasten ja nuorten pahoinvointi on otettava todesta, sillä heidän oireensa eivät nouse tyhjästä. Varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet ovat sinällään kannatettavia, mutta rohkenemme väittää, että nykyisillä resursseilla niitä on vaikea saavuttaa, eikä varhaiskasvatus tällöin vastaa alle kolmevuotiaan emotionaalisiin tarpeisiin tyydyttävästi.

Arvioitaessa varhaiskasvatuksen laatua aikuisten ja lasten välinen vuorovaikutus on tärkein kriteeri. Jos vuorovaikutus ei toimi eikä lapsi luota hoitajaan, ei kasvatus saavuta tavoiteltuja vaikutuksia.

Jani Erolan tutkimus kohdistui 1990-luvun laman aikana syntyneisiin lapsiin. Subjektiivinen päivähoito-oikeus tuli voimaan vasta 1996, joten kaikki haastatellut lapset olivat perheistä, jotka olivat onnistuneet säilyttämään työnsä.

Tiedämme, että vanhempien sosioekonominen asema periytyy vahvasti. Lisäksi on huomioitava, että korkeasti koulutetut vanhemmat vievät lapsensa päivähoitoon varhaisemmin kuin muut ja perhetaustalla on tunnetusti suuri vaikutus lapsen koulumenestykseen. Joten Erolan tutkimus ei mielestämme riitä perusteluksi alle kolmevuotiaiden päivähoidolle.


Riitta Kuismanen (KD)
Sosiaalipsykologi
Pirkkala

Sari Kumin (KD)
Erityisopettaja
Helsinki


49/2016

UutisetIhminen viihtyy jumalanpalveluksessa, kun hän pääsee katselijasta osallistujaksi.
PääkirjoitusUseat seurakunnat tekevät parhaillaan jumalanpalvelusuudistuksia. Tavoitteena on uudistaa seurakunnan ilmettä, jopa koko seurakunnan elämää. Kokoukset toimivat usein ovena seurakuntaan, ja kirkon kynn...
Miten onEnsi vuonna juhlitaan Suomen satavuotista itsenäisyyttä. Mitä helluntaiseurakunnat voisivat antaa juhlavuottaan viettävälle isänmaalle?

Vastauksena tähän Kotkan Syyspäivillä esiteltiin Parasta...
UutisetElokuva voi välittää evankeliumia yhtä voimallisesti kuin puhe, Saarijärvellä uskotaan.
UutisetHiljaiselon rikkomisella voi olla odottamattomat seuraukset.
UutisetKristinuskoa ja helluntailaisuutta haastetaan enemmän kuin koskaan. Siksi pitää paitsi opiskella teologiaa, myös palauttaa helluntailaisuuteen usko ihmeisiin ja Pyhän Hengen kasteeseen.

Näin ar...
UutisetEi ole vasta kuin muutama vuosi siitä, kun Suomessa taivasteltiin Kekkosen aikaista suomettumisen kulttuuria, Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen sanoi blogissaan viime vi...
UutisetJari-Pekka liikenneasemat lahjoittaa joulun Kultalyhde-lehden kaikkiin Joroisten kunnan talouksiin. Lehti jaetaan postin kautta. Yrityksen toimitusjohtaja Jari-Pekka Koponen haluaa näin levittää evank...
UutisetMaakunta haluaa turvata lähetystyön tulevaisuuden.
UutisetKäytetynkin tavaran voi laittaa esille tyylikkäästi.
UutisetSodan runtelemista kotimaistaan lähteneiden afrikkalaisten hätä koskettaa suomalaisavioparia.
UutisetTapahtumassa oli vahva yhteisöllisyyden tunne, nuorisopastori Juan Castillo kuvailee Oulussa toissa viikonloppuna järjestettyä Ytimessä-tapahtumaa.

– Koimme Pyhän Hengen läsnäolon voimakkaasti...
UutisetTyöpaikoilleen aamuvarhaisella kiirehtivät ihmiset saivat torstaina 1. joulukuuta mukaansa piparkakkupussin, jossa oli kaksi piparia ja joulurauhan toivotus.

Vantaalta kuusi vuotta sitten alkun...
UutisetVuonna 2014 vangittu kristitty 29-vuotias sudanilaisäiti Maria Ibraheem luki Raamattua telkien takana salaa öisin, kertoo The Christian Post.

Nuorta äitiä valvotti tyrmässä hänen alle kaksivuot...
Uutiset”Tyrmistyttävän harva” yhdysvaltalainen seurakunta puhui presidentinvaalien alla ehdokkaista, itse vaaleista tai kristittyjen velvollisuudesta äänestää niissä, selviää tutkimuskeskus Pew Researchin tu...
UutisetBritannian ministerit näkevät uskonnon ensisijaisesti ongelmana, väittää maan työväenpuolueen poliitikko ja entinen valtioneuvoston ministeri Stephen Timms.

Timms toteaa Christiantoday.comille,...
KolumniMottoni on, että elämässä tulee aina olla unelmia. Kun olin nuori vastauskoontullut tyttö, koin syvää väärinkäsittelyä rakkaassa helluntaiherätyksessäni. Sitä tapahtui kaikkine pakkoparannuksineen ja...
MielipideJeesuksen takaisin tulo ei ole uskoville pelon aihe, vaikka kukaan ihminen ei voi sanoa milloin se tapahtuu. On Jumalan viisautta, että meidän tehtäväksemme ei ole annettu laskea määräaikoja. Meidän t...
MielipideOlen laittanut merkille, että helluntailiikkeessä pastori-nimikettä käytetään jos minkälaisissa tehtävissä toimivan henkilön ”virkanimikkeenä”. Meillä on seurakunnissa lapsipastoreita, nuorisopastorei...
MielipideOlen saanut Jumalan armosta pitää Rukoillen eteenpäin -iltoja. En epäile hetkeäkään, ettei se ole ollut Jumalan tahto, koska Raamattukin sanoo: ”Rukoilkaa lakkaamatta.” Mutta meille ihmispoloisille yh...
MielipideOn surullista, miten nykyinen hallitus haluaa rajata kotihoidon tukea ja varhainen päivähoitoon siirtyminen on saanut yllättäen runsaasti mediassa palstatilaa. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on...
MuutMusiikin tyyleihin liittyvä erimielisyys on mahdollista ylittää, kun jumalanpalveluksen tarkoitus ja tehtävä ymmärretään oikein.
ArtikkelitIhminen on pohtinut elämän tarkoitusta halki ihmiskunnan historian. Tarve tarkoituksen ja merkityksellisyyden kokemiseen on suunnitelmallisen Jumalan kuvaksi luodun ihmisen ominaispiirre. Tämän tarpee...
PakinaNäin sanoo flegmaattinen ja yksinkertainen kalifi Harun-el-Pullah Ahmed Ahne -sarjakuvassa yksinvaltiaan auktoriteetillaan.

Ei ollenkaan huono idea, kyllä minäkin haluan olla hyvä. Ja kun oikei...
MuutGabojen tekemät videotodistukset kohahduttavat somaliyhteisöjä, mutta hengenvaarakaan ei estä heitä kertomasta Kristuksen rakkaudesta.
UutisetYhteenkuuluvuuden kaipuu vetää turisteja ja talvilintuja suomalaisiin seurakuntiin Espanjassa ja Thaimaassa.
Muut1980-luvun kristillinen suosikkiyhtye Freidiba Boodos esiintyy seurakunnissa talven aikana.
MuutTampereen helluntaiseurakunnasta alkanut ihmiskaupan vastainen Cotton-toiminta on pyörinyt vasta vajaan vuoden, mutta paljon on jo saatu aikaan. Alkuvaiheen painopisteenä on ollut tiedonhaku ja verkos...
PikavisiittiWilliam Atkinson on brittiläinen tohtori ja raamatunopettaja ja Euroopan helluntailaiteologien järjestön EPTAn (European Pentecostal Theological Association) puheenjohtaja. Hän työskentelee tunn...
MuutLähetysjärjestö One Way Missionin kahvilassa kokoontuu kristityksi kääntyneitä turvapaikanhakijoita (iltalehti.fi 27.11.).

Vain pari monesta kymmenestä miehestä uskaltautuu valokuvaan seurakunt...
MuutSauna, sisu ja Sibelius. Siinä kolme sanaa jotka monen mielestä kuvastavat hyvin suomalaisuutta ja kansallista identiteettiämme.
Auttaja välttää romahduksen, jos hän pitää huolta itsestään
Yassir Eric auttaa entisiä muslimeja
”Toimivan idean synnyttäminen ei ole helppoa”
Jumalan tie olikin erilainen
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!