Sunnuntai 17. helmikuuta.
Nimipäivää viettää Väinö, Väinämö
Julkaistu 18.5.2018 11:26

”On tärkeää antaa tilaa kiperillekin kysymyksille”

Helsingissä geotieteiden ja maantiedon laitoksella yliopistonlehtorina työskentelevä Emilia Koivisto tapasi srilankalaisen miehensä Nissankan opiskeluaikoina Yhdysvalloissa. Aviopari on asunut myös Sveitsissä ja Ranskassa. Perheeseen kuuluu lisäksi 5-vuotias Daniel.

Päädyin opiskelemaan geo­fysiikkaa, kun lukion jälkeen lähetystyöharjoittelussa taju­sin, että minusta ei tulisi lä­hetyssaarnaajaa, ei ainakaan ihan perinteistä sellaista. Se­lailin yliopiston opinto-oppai­ta, ja kun pääsin geofysiikan opintojen kuvaukseen, tiesin, että olin löytänyt oman juttuni.

 

Työssäni minua kiehtoo se, että saan pala palalta oppia pa­remmin ymmärtämään luon­non toimintaa ja hyödyntää oppimaani vaikkapa ympäris­tönsuojeluun liittyvissä kysy­myksissä. Ja tietysti luonto pu­huu Luojastaan.

 

Opettajana olen vaativa. Mi­nusta oppimismahdollisuuk­siin ei pitäisi koskaan suh­tautua minkäänlaisella lais­kuudella. Omien käsitysten kangistumista vastaan on teh­tävä työtä. Tämä pätee niin akateemiseen maailmaan kuin uskonelämään.

 

Mieheni kotimaassa Sri Lan­kassa vuosikymmeniä kestä­nyt sisällissota päättyi vuon­na 2009. Olemme asuneet Sri Lankassa useita kertoja kuu­kauden, pari kerrallaan. On ilo saada seurata maan positiivis­ta kehitystä lähietäisyydeltä.

 

Kahden kulttuurin perhees­sä eläminen on ehdotonta rik­kautta ja antaa uudenlaisia näkökulmia arkisiinkin asioihin. Emme tähän päivään mennes­sä ole keksineet mitään sellais­ta riidan aihetta, minkä voisi ajatella varsinaisesti johtuvan kulttuurieroista.

 

Ulkomailla asuessani opin elämään matkalaukusta käsin jatkuvasti muuttuvissa olosuh­teissa. Aika vähällä tulee toi­meen.

 

Lapseltani olen oppinut elä­mään hetkessä. Tulevan mureh­timisella ja menneiden märeh­timisellä ei voi lisätä elämäänsä pätkänkään vertaa.

 

Minua surettavat nuoret poh­diskelijat, jotka toisinaan tuntu­vat jäävän karismaattisissa piireissä yksin kysymystensä kans­sa. Minkäänlaisia kysymyksiä ei tarvitse pelätä, ja on täysi oikeus odottaa kysymyksiin myös jär­keen käyviä vastauksia.

 

Seurakunnassa käymme täl­lä hetkellä harvakseltaan. Olen usein työmatkalla tai sitten olemme maalla perheen kans­sa. Kun emme pääse paikal­le tilaisuuksiin, pyrimme ole­maan läsnä netin välityksellä. Etsiskelemme hiljakseen pal­velutehtävää, josta voisimme alkaa taas ottamaan enemmän vastuutakin.

 

En tulisi toimeen ilman us­koa. Kaikkinaisten elämän myllerrysten ja järkeilyn jäl­keen jäljelle jää kuitenkin aina lopulta vain usko.

 

 

Marika Anttila

 Jaa
Lahdessa kristillinen päiväkoti jo yli 30 vuotta
Näin tavoitetaan suurkaupungit
Lääkäri, joka ei pelännyt puhua
Merkityksellisyys luo perustan työmotivaatiolle
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!