Lauantai 19. syyskuuta.
Nimipäivää viettää Reija, Torborg
Julkaistu 3.9.2020 06:01

Oman uskonnon opetus esillä

Perusopetuslaki antaa mahdollisuuden oman uskonnon opetukseen peruskoulussa. Jos johonkin uskontokuntaan kuuluvan oppilaan huoltajat sitä pyytävät, on opetuksen järjestäjän järjestettävä vähintään kolmelle oppilaalle heidän oman uskontonsa opetusta. Tämä oikeus koskee siis uskonnonvapauslain mukaan rekisteröityneiden uskonnollisten yhdyskuntien jäseniä. 

 

Opetuksen järjestäjän on hyväksyttävä opetusta varten opetussuunnitelma. Se tehdään Opetushallituksen hyväksymän kyseisen uskonnollisen yhdyskunnan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Suomen Helluntaikirkko on valmistellut Opetushallitukselle Helluntaikirkon uskonnon opetussuunnitelman ensi kerran jo 2008, ja sitä on päivitetty Opetushallituksen pyynnöstä 2014, 2016 sekä uudelleen nyt 2020.

 

Helluntaikirkko on pitänyt tärkeänä sitä, että oman uskonnon opetussuunnitelman perusteet ovat olemassa ja opetuksen järjestäjän käytettävissä. Samalla Helluntaikirkko on kuitenkin suositellut, että Helluntaikirkkoon kuuluvien perheiden lapset osallistuvat evankelis-luterilaiseen uskonnonopetukseen. Tämä johtuu siitä, että suosituksella on haluttu tukea uskonnonopetuksen säilymistä suomalaisessa koululaitoksessa. Helluntaikirkko katsoo, että uskonnonopetusta ei tule poistaa peruskoulun opetuksesta. 

 

Riskitekijäksi on katsottu se, että jos uskontotuntien järjestäminen pirstaloituu muutaman oppilaan ryhmiksi, se tulee opetuksen järjestäjälle kalliiksi ja vaatimukset uskonnonopetuksen poistamiseksi kouluista lisääntyvät. Lisäksi on pidetty hyvänä, että helluntailaisten perheiden lasten ei tarvitse erottautua muusta koululuokasta uskonnonopetuksen ajaksi. 

 

Perusopetuksen evankelis-luterilainen uskonnonopetus on katsottu siinä määrin yleiskristilliseksi, ettei se ole ristiriidassa helluntaiseurakuntien opetuksen kanssa. Toki tässä on yksityiskohtia, kuten kasteeseen liittyvät aiheet, joissa opetus eroaa, mutta opettajien ammattitaito on yleensä hyvin riittänyt ottamaan huomioon eri seurakuntiin kuuluvat lapset. 

 

Helluntaikirkon nyt Opetushallitukselle valmistelema Oman uskonnon opetussuunnitelman perusteet on laadukas dokumentti. Siinä yhdistetään taitavasti suomalaisen koululaitoksen yleiset periaatteet, yleiset kristilliset traditiot, helluntaiseurakuntien keskeiset uskon pääkohdat ja käytännön seurakuntaelämä. Paljon toki jää koulujen ja opettajien omaan harkintaan, miten tätä suunnitelmaa käytännössä toteutetaan, mutta Suomen koululaitoksen opettajien ammattitaito on korkeatasoista. 

 

Opetussuunnitelmaa lukiessa nousee pastorin mieleen väistämättä ajatus, että monia suunnitelmaan otettuja aiheita olisi tarpeen opettaa myös aikuisille seurakunnassa. Uskonnonopetuksen eräs tärkeistä tehtävistä on auttaa lapsia ymmärtämään oman uskontonsa paikkaa ja tilaa osana ympäröivää yhteiskuntaa. Tällaista uskontolukutaitoa tarvitsee jokainen kristitty, sillä niin yksilöt kuin seurakunnatkin ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa yhteisönsä kanssa. Tämän vuorovaikutuksen piiriin kuuluvat myös muut kristilliset kirkot ja toiset uskonnot sekä nykypäivässä myös uskonnottomuus. 

 

Suomen Helluntaikirkko on julkaissut peruskoulun uskonnonopetuksen suunnitelman lisäksi "Helluntaikirkon kasvatus- ja opetustyön perusteet" -asiakirjan, joka on suunnattu seurakuntien opetustyön tueksi. Molemmat asiakirjat ovat saatavilla Helluntaikirkon nettisivuilla.

 

Esko Matikainen

Kirjoittaja on Suomen Helluntaikirkon toiminnanjohtaja.Jaa
Suomen sananvapaustapausta seurataan
Simon Kyreneläinen taas lavalle
KAN ry:n kuntoutusohjaajalle yli viiden vuoden tuomio huumausainerikoksista
Saavuttavan työn resepti 2020-luvulla poikkeaa takavuosista
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!