”Nuoria pitää osata kuunnella”

Merkonomi- ja datanomiopiskelijoiden opinto-ohjaajana työskentelevä Mika Mouhu on vaikuttunut nykynuorten lahjakkuudesta. Jyväskylässä asuva kahden teini-ikäisen tyttären isä keskustelee nuorten kanssa mielellään muistakin elämään liittyvistä asioista.

Omassa työssäni koen tär­keänä nuorten auttamisen ja tsemppaamisen eteenpäin opinnoissa ja ylipäätään elä­mässä. On hienoa huomata, kuinka lahjakkaita nuoret ovat. Työvuosieni aikana olen huo­mannut nuorten ongelmien, erityisesti yksinäisyyden ja masennuksen lisääntyneen, mikä heijastuu myös koulunkäyntiin. Nuoret tarvitsevat paljon tukea ja rohkaisua. Pyrinkin jokaises­sa kohtaamisessa tuomaan esil­le sitä, että elämässä on aina eri­laisia mahdollisuuksia eikä toi­voa tule menettää.

 

Työssäni mukavinta ovat juu­ri henkilökohtaiset keskustelut opiskelijoiden kanssa. Jokainen nuori on erilainen, heitä pitää vain osata kuunnella.

 

Nuorempana ajattelin, että kaikkiin asioihin löytyy vas­taus, ja elämä oli välillä aika mustavalkoista. Olen oivalta­nut, että aina ei vastausta löydy eikä saa, eikä se ole vienyt uskoani rukouksia kuulevaan Ju­malaan.

 

Rentoudun kuntosalilla, jon­ne vanhin tyttäreni lähtee usein kanssani. Perheenä tykkäämme matkustella yhdessä aina, kun se on mahdollista. Mieleenpai­nuvimpia ovat olleet reissut, joissa kaikki ei ole mennyt ihan nappiin.

 

Minua ilahduttaa ihmisten halu antaa omastaan toisten hyväksi, ei pelkästään taloudel­lisesti, vaan myös esimerkiksi omaa aikaansa.

 

Ärsyynnyn toisen ihmisen vä­heksymisestä.

 

Vaimossani Heidissä arvostan uskollisuutta. Tämä näkyy kai­kessa, mitä hän on ja mitä hän tekee.

 

Isänä olen halunnut olla läs­nä ja kuunnella tyttäriäni. Teini-ikäisten kanssa selviää, kun antaa heille sopivasti tilaa itsenäis­tyä mutta on kuitenkin läsnä, kun he tarvitsevat vanhempaa.

 

Jyväskylän helluntaiseura­kunnassa olen mukana nuo­rille suunnatussa kahvilassa. Olen huomannut, että minulla­kin on siellä oma tärkeä roolini läsnä olevana aikuisena, enem­män kuuntelijana kuin äänessä olijana. Nuoret kaipaavat meitä vanhempia mukaan elämäänsä myös seurakunnassa.

 

Viimeksi oivalsin Raamattua lukiessani, että minun Luoja­ni on luova Jumala, joka ei hei­tä päällemme vaatimuksia eikä vaadi meiltä suorituksia. Luo­jamme on antanut meille luo­vuuden käyttää kaikkia lahjo­jamme. Hän ei pakota meitä mi­hinkään muottiin vaan haluaa, että suostumme olemaan hä­nen luovuutensa kohteena.

 

 

Marika Anttila
18/2018

UutisetIbrahim kyseenalaisti islamin ja mietti Jumalaa jo ennen pakoaan Suomeen.
Pääkirjoitus”SALLIKAA LASTEN TULLA...” Tutusta tekstiyhteydestä tiedäm­me, kenelle Jeesus kohdisti sanansa ja mitä niiden noudatta­misesta seurasi: monien aikuisten kielteisiä reaktioita, mutta varmast...
Miten onKeuruun Juhannuskonferenssi on valtava vapaaehtoistyöntekijöiden voimainponnis­tus. Jälleen tänä kesänä talkoisiin odotetaan noin 1 700:aa vapaaehtoista.

Projektikoordi...
UutisetKeravalla avattiin hengellisiä traumoja ja etsittiin eheämpää jatkoa.
UutisetAito avioliitto -yhdistys on lä­hettänyt sukupuolta ja sukupuo­li-identiteettiä koskevan tietopa­ketin esitteen muodossa isolle joukolle maamme peruskouluja.

Kouluesite...
UutisetLappeenrannan hautausmaal­la vietettyä hautajaishetkeä häirit­si hiljattain joukko Pokemon-pe­laajia, jotka etsivät kännykkäpe­lin hahmoja. Kirkkoherra Hannu Haikonen pyysi seuruetta pa­laama...
UutisetHelluntaiseurakuntien soittokuntia koottiin valtakunnallisille päiville yli 20 vuoden tauon jälkeen.
UutisetRisto Huvilan Israelin valtion synnystä kertova kirja Israelin ihme ja presidentti Truman (Aika­media) julkaistiin toissa viikolla Helsingissä.

Kirja on selonteko vuon...
UutisetSuuren suosion saanut pastorei­den saunailta IK-opistolla nostaa tänä keväänä keskusteluun yh­den helluntaiseurakuntien kipu­pisteistä: miksi seurakunnat eivät kasva? Tilastojen mukaan hellu...
UutisetUskoon löytävä ihminen on yleensä lapsi tai nuori.
UutisetKiina on jälleen rajoittanut Raa­matun hankkimisen mahdolli­suuksia rajojensa sisäpuolella. Nyt rajoituksia on tehty interne­tissä. Asiasta uutisoi CNN.

Hakusanalla ”Py...
UutisetEgyptin keväällä valittu presi­dentti Abdel Fattah el-Sisi naut­tii maan kristityn vähemmistön kannatusta. Asiasta uutisoi ka­tolinen Cruxnow.com. El-Sisi va­littiin toiselle kaudelle virkaan...
UutisetNoin 80 prosenttia amerikkalai­sista kertoo yhä uskovansa Ju­malaan. Suurin osa (56 %) kertoo uskovansa Jumalaan Raa­matun ilmoituksen mukaisena, osa muuna henkenä tai persoo­nattomana korke...
UutisetMaailman väkirikkaimpiin mai­hin kuuluva Nigeria on afrikkalai­sen kristillisyyden keskus. Maassa keskustellaan nyt kymmenyksis­tä, joita kristityt maksavat suh­teellisen säntillisesti seura...
MuutMonia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen us...
KolumniVaikka olisikin hienoa yrittää analysoida tämänhetkistä maa­ilmanmenoa ja sanoa siitä jotakin syvällistä, kuittaan sen lainaamalla ruotsalaisen valtioviisaan, Axel Oxenstiernan (1583–1654),...
MuutKansanedustaja on opiskellut kolme vuotta Kiinaa. Miksi ihmeessä?
TeemaMenestyvän kouluyhteistyön avaimia ovat luottamus ja säännöllisyys. Sanomaakaan ei tarvitsee himmentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.
TeemaUudentyyppinen tapa tukea lapsia ja nuoria sai pilottikoululta hyvän palautteen.
TeemaFidan globaalikasvatustunnit tavoittavat vuosittain tuhansia oppilaita ja satoja opettajia.
TeemaLukijoiden maailma on otettu huomioon niin kampanjalehden tekstissä kuin kuvissakin.
PakinaHelluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluj...
ArtikkelitPerusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muide...
MuutSuhteista siiville -teoksen kantava ajatus on, että suhde lapseen on kasvatuksen
perusta.
PikavisiittiMika Mouhua ilahduttaa ihmisten halu antaa omastaan toisten hyväksi. Ärsyyntymistä aiheuttaa muiden väheksyminen.
MuutFerney ja Aidee Nieto: Ope­tuslapseuttaminen on herä­tyksen avain (Näky 2/2018).
Ferney on sitä mieltä, että seurakuntien hengellinen laa­tu ja terveys määräytyy sen mu­kaan, miten huole...
MielipideLiikenneviraston teettämien las­kelmien mukaan ihmiselämän hinta Suomessa vuonna 2010 oli 1 918 809 euroa. Lukemassa huo­mioitiin sekä tuotannolliset tulo­jen menetykset että inhimillisen hy...
MielipideOlen ilokseni to­dennut, että Ju­mala kutsuu vielä tänäänkin nuoria mukaan lähetys­työhön. On hyvä, että uskovat eri tavoin tutustuvat lähetystyön käy­tännön haasteisiin ja ovat avoimia Pyhä...
MuutKristillisyys on vähentynyt kouluissa ja päiväkodeissa. Siksi vanhemmilla ja seurakunnilla on yhä suurempi vastuu lasten kristillisestä kasvatuksesta.
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!