Torstai 13. elokuuta.
Nimipäivää viettää Jesse, Alfons
Julkaistu 28.4.2018 08:03

Muut mediat 18/2018

Ferney ja Aidee Nieto: Ope­tuslapseuttaminen on herä­tyksen avain (Näky 2/2018).

Ferney on sitä mieltä, että seurakuntien hengellinen laa­tu ja terveys määräytyy sen mu­kaan, miten huolellista ja teho­kasta uskovien opetuslapseut­taminen on.

 

– Opetuslasten tekeminen on äärettömän tärkeää, jotta voidaan istuttaa moninkertais­tuvia seurakuntia, jotka tekevät uskovista aitoja opetuslapsia, jotka puolestaan tuntevat sy­vällisesti Jeesuksen ja kykene­vät tekemään toisista uskovista aitoja opetuslapsia ––.

 

Aidee mainitsee, että opetus­lapseuttaminen on herätyksen avain.

– Uskon, että syy siihen, että monet seurakunnat eivät kasva määrällisesti eivätkä edisty hen­gellisesti –– on siinä, että sieltä puuttuu uskovien tehokas ope­tuslapseuttaminen ja opetuslas­ten tekijöiksi valmentaminen.

 

 

Lyhytkasvuinen Eero Her­ranen näyttelee tv:ssä ja käy kirkossa (Sana 16/2018).

Eero on jo aikoja sitten päät­tänyt, että lyhyydestään huoli­matta hän ei jää kotiin murjotta­maan. –– Viime vuosina Eero on löytänyt uuden voimavaran. Hä­nen tiensä johtaa usein kirkkoon.

 

– Isoveljeni menehtyi yllättä­en, ja se pysäytti minut kunnol­la. Siihen asti uran luominen ja rahan tekeminen olivat elämäs­säni tärkeimmällä sijalla. ––

 

– On upeaa käydä syvällisiä keskusteluja seurakuntaystävi­en kanssa. Se on täysin erilaista kuin aikaisempi sosiaalinen elä­mäni, johon kuului pintaliitoa ja bilettämistä. ––

 

– Usko on ehdottomasti tuo­nut elämääni paljon sisäis­tä rauhaa. Olen löytänyt sellai­sia voimavaroja, joita en ennen tiennyt olevan olemassakaan.

 

 

Jeesus kutsui vaatimattomia yksilöitä ihmisten kalastajik­si (Nykyaika 4/2018).

Kristus todellakin valitsi sen, mikä on hulluutta maailmalle; hän valitsi ne, joita maailma pi­tää tietämättöminä ja oppimat­tomina, saattaakseen viisaat hä­peään. Opetuslapset eivät olleet perehtyneet rabbien perimätie­toon, mutta Kristuksen toimi­essa heidän esimerkkinään ja opettajanaan he saivat mitä kor­keatasoisinta koulutusta. Kris­tus valmisti heitä julistamaan kaikkein suurimpia totuuksia.Jaa
Kesän Fifteen-leireillä kastettiin 84 nuorta
Syksyn abiturientti Elsa Karmitsa: ”Rukous on kaiken A ja O”
Suosittu Chosen-sarja saa jatkoa
”Kaikki alkaa nyt alusta” – Petri Kosonen on sujut sen kanssa, että monet Suomessa mieltävät hänet ”vain” ylistyksenjohtajaksi
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!