Mitä musiikkikannanotolla halutaan sanoa?

Helluntaiseurakuntien musiikki ry on osoittanut seurakunnille kannanoton, jossa se huolehtii yhteisöjen tämänhetkisestä musiikillisesta tarjonnasta.

Kannanotossa puhutaan helluntaiseurakuntien musiikin ”kapea-alaistumisesta” ja ollaan huolissaan muun muassa ”jatkuvasta yksipuolistamisesta, joka vähättelee musiikin ääretöntä rikkautta”.

Yhdistyksen hallituksen jäsen Markku Sandberg, mitä Helluntaiseurakuntien musiikki ry tarkoittaa kapea-alaistumisella ja yksipuolistamisella?

– Tarkoitamme sitä, että aiemmin seurakunnissa oli ylistysryhmien lisäksi monenlaisia musiikkiryhmiä: kuoroja, kvartetteja, lauluryhmiä, soittokuntia, bändejä ja niin edelleen. Kaikilla oli paikkansa seurakunnan toiminnassa. Myös laulujen sanoma on yksipuolistunut. Harvat laulavat enää taivaskaipuusta tai veren voimasta.

Kannanotossa todetaan myös, että ”musiikille asetetaan perusteettomia rajoja laadusta välittämättä ja yksipuolisten näkemysten pohjalta”. Miten ja kuka asettaa seurakuntamusiikille näitä rajoja?

– Valitettavasti joissakin seurakunnissa johtajat eivät näe kokonaisuutta eivätkä musiikin rikkautta.

– Kokousten luonnetta ja kuulijakuntaa ei myöskään aina osata ottaa huomioon. Samoin tehdään ratkaisuja kuulematta seurakuntiin kuuluvia musiikin ammattilaisia tai pitkään seurakuntamusiikkia tehneitä.

Tilanne kuulostaa kulttuurilliselta muutokselta, johon on hankalaa toisaalta nimetä siihen vaikuttaneita tekijöitä ja toisaalta niitä tahoja, jotka voisivat nykytilanteessa muuttaa asioita toivottuun suuntaan.

– Kyllä. Jokainen aikakausi toki tuo oman kulttuuri-ilmeensä myös musiikin saralle, mutta mikään ei saisi dominoida. On ollut kuoro-, bändi- ja raptrendiä ja niin edelleen, ja nyt on vallalla ylistystrendi. HSM arvostaa ja siunaa ylistysmuusikoita, ja ylistysmusiikilla on oma paikkansa seurakuntamusiikissa.

Kannanotto on luettavissa osoitteessa www.hsmry.fi


51

Ulla Dahlen: Kysy Jumalalta, mitä hän ajattelee suhteestasi häneen
Ville Kalaniemi: Ratkaisukeskeisyyttä osoittelun tilalle
Ensin tutkintapyyntö pamfletista, nyt radio-ohjelmasta – molemmat tutkintapyynnöt ovat saman henkilön tekemiä, kertoo Päivi Räsänen.
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!