Sunnuntai 7. kesäkuuta.
Nimipäivää viettää Suvi, Robert, Roope, Robert, Robin
Julkaistu 2.7.2018 13:32

Miksi juhlakansliasta ei enää kuuluteta?

Juhannuskonferenssissa eivät enää kaiu juhlakanslian kuulutukset, joissa totuttiin vuosien saatossa kuulemaan tiedotuksia kadonneista henkilöistä, päälle jääneistä auton valoista ja eri puolille maata suuntaa­vista linja-autoista.

 

 

Kansliapäällikkö Ari Kattainen, mitä kanslian kuulutuksille on tapahtunut?

– Ison Kirjan alueella oleva kuulutusjär­jestelmä tavoittaa vain pienen osan juhla-alueesta. Se ei ole kovin hyödyllinen ja teho­kas. Kuulutusjärjestelmää voidaan käyttää radion ja pääteltan ohella hätätilanteissa.

 

– Kuuluttamisessa olisi kieltämättä pe­rinteisen Juhannuskonferenssin tuntua (nauraa). Lestadiolaisten juhlissa heinä­kuussa alueelle rakennetaan kattava kuu­lutusjärjestelmä, josta kuuluvat myös seu­rapuheet.

 

 

Tehtäviä Juhannuskonferenssissa on jaettu viime vuosina uudelleen. Mitä juhlakansliassa nykyisin tehdään?

– Juhlakanslian tehtävä on vapaaehtois­organisaation hallinointi ja työn jakaminen, sekä työväen majoittaminen.

 

– Pelkästään esimiesorganisaatioon kuuluu tapahtumassa pari sataa henkilöä. Kansliapäällikkö kommunikoi esimiesten kanssa ja etsii ratkaisua erilaisiin ongelmiin. Myös esimiehen työtehtävä joudutaan jos­kus lopettamaan, mutta tämä on todella harvinaista.

 

 

Minkälaisista syistä esimiehiä on siirret­ty muihin tehtäviin?

– Korostan vielä, että tällainen on erittäin harvinaista. Kaikki esimiehemme ovat to­della hyviä, aivan timanttia porukkaa. Jos­kus joudutaan yksittäistapauksena esimies irtisanomaan.

 

– Tällöin on kysymys yleensä siitä, että henkilön tapa toimia ja kommunikoida on sellainen, että alaiset kaikkoavat ja muut esimiehet eivät enää halua tehdä yhteistyö­tä. Yleensä hän ei itse ymmärrä sopimatto­muuttaan esimiestehtävään.

 

– Varsinaisia väärinkäytöksiä ei ole il­mennyt.

 

 

Juhlakanslia-nimi kuulostaa perintei­seltä, jopa jäykältä. Onko se edelleen ajankohtainen nimi?

– (Nauraa.) Olen miettinyt samaa. Nimi lienee jäänne jo aiemmalta ajalta kuin Ka­tinalan tai Lehijärven opistoilta. Uskoisin, että Juhannuskonferenssin ollessa kiertävä tapahtuma alueelle perustettiin kanslia, jos­ta hallinoitiin kaikkea.

 

– Minusta nimessä on jotain hauskaa. Korvaavia nimiehdotuksia otetaan kyllä vastaan, mutta emme lupaa, että juhlakans­lian nimi muutetaan. Jotkut nimet ovat hy­vin perinteisiä, ja on hyväkin, että ne jää­vät elämään.

 

– Varsinainen tapahtuman infopiste si­jaitsee nykyisin keskellä juhlakenttää.Jaa
Fida aloittaa työn Jemenissä – humanitaarisen kriisin lisäksi maata uhkaa nyt myös korona
Aikamedian lehdet
Suuri gospelkonsertti verkossa perjantaina koulujen päättymisen kunniaksi
Avainmedian esirukoussivusto uudistui
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!