Keskiviikko 3. kesäkuuta.
Nimipäivää viettää Orvokki, Viola, Viola
Julkaistu 13.10.2016 00:00

Mikä on Jumalan oikea nimi?

Jumalan nimeä koskeneiden kirjoitusten (RV 36 ja 38) johdosta tahdon tuoda julki seuraavaa.

Ehjee, ”minä olen” (2. Moos. 3:14) on vain alustus ennen Jumalan iankaikkista nimeä Jhwh (2. Moos. 3:15). Vav/waw-merkkiä ei hepreassa aina äännetä v:nä. Siksi sen suositeltava kirjainvastine on w. Lyhyempi muoto Jhwh-nimestä on Jhw, ja lyhin Jh. Lyhyitä muotoja on esimerkiksi sanoissa Jirme-Jahu (Jeremia), Jeho-Natan (Joonatan) sekä Hallelu-Jah.

Entä Jhwh-nimen vokaalit? Läpi aikojen Raamatussa on ollut luettavissa: Alfa ja O. Ilmestyskirjan jae 1:8 (samoin 4:8) sisältää myös selityksen: ”-- joka oli ja joka on ja joka tuleva on.”

Uskon itse, että Jumalan pyhin Nimi on Jahoo.

On ilmeistä, että apostolisena aikana Vanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä Jhwh-nimeä ei korvattu Herraa tarkoittavalla Kyrios-sanalla vaan käytettiin useita muita ”Sen Nimen” merkitsemistapoja, esimerkiksi muinaisheprean tai kreikan aakkosia. Jhwh-nimen lausumisen välttämiseksi lausuttu Adonai on niin sanottu majesteetillinen monikko Herraa tarkoittavasta Adon-sanasta. Toisaalta Ba’al-epäjumalan nimi tarkoittaa ’Herra’.

Jumalan nimen korvaaminen käsikirjoituksissa Herra-sanalla tapahtui ilmeisesti apostolisen ajan jälkeen, mahdollisesti 100-luvulta alkaen.

Kirkkoisä Origeneksen (kuoli noin 254 jKr.) ja Hieronymuksen (kuoli 420 jKr.) mukaan heidän aikansa parhaissa käsikirjoituksissa ei lukenut Kyrios, vaan Nimi oli merkitty muinaisheprean kirjaimin. Kuolleen meren kreikankielisten tekstien joukosta löytyy myös IAO-merkitsemistapa.

Wilhelm Gesenius (1786-1842) ehdotti, että Nimi on Jahve. Se on laajalti omaksuttu mutta ongelmallinen arvelu.

Ensimmäisellä vuosisadalla ennen Kristusta elänyt Diodorus Sisilialainen mainitsi juutalaisten Jumalan nimen olevan Iao. Origenes oli samaa mieltä. Mahdollisesti Hieronymukselta on 300- tai 400-luvulta nimen maininta latinaksi IAHO. Myöhemmin piispa Theodoret kirjoitti nimen kreikaksi Iao. Kreikankielisessä heprealaisen Raamatun versiossa Codex Marchalianuksessa se on IAO, ja Bysantin kirjailija Johannes Lydus totesi 500-luvulla roomalaisen Varon (116–27 eKr.) sanoneen, että juutalaisten jumalaa kutsutaan nimellä Iao.

Nimeä Jhwh piti julistaa kaiken maan päällä (2. Moos. 9:16; Room. 9:17). Pakanoidenkin oli määrä tulla tuntemaan Jumalan Nimi, Jhwh (Jer. 16:21). Pakanoiden seassa tuli sanoa: ”Jhwh on kuningas” (Ps. 96:10), ja hänelle piti antaa hänen Nimensä kunnia (Ps. 96:8). Kaiken lihan piti kiittää hänen pyhää Nimeään (Ps. 145:21).

Jeesus ilmoitti Isänsä Nimen niille, jotka Isä oli hänelle antanut maailmasta (Joh. 17:6). Siinä Nimessä Jeesuksen omat tuli varjella (Joh. 17:11–12). Jumala lahjoitti (ekharisato) Jeesukselle Sen Nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman (Fil. 2:9).

Jumalan Nimi ei sisälly Jeesuksen nimeen Jeeshuu’a, joka tarkoittaa pelastusta, mutta se on kyllä peitettynä Jeesuksen nimeen liitetyssä ilmaisussa Herra.

Jeesus tekee vastedeskin Isänsä Nimen tiettäväksi omilleen (Joh. 17:26).


Vesa Sorva
Joutsa

Jaa
Fida aloittaa työn Jemenissä – humanitaarisen kriisin lisäksi maata uhkaa nyt myös korona
Aikamedian lehdet
Suuri gospelkonsertti verkossa perjantaina koulujen päättymisen kunniaksi
Avainmedian esirukoussivusto uudistui
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016






Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!