Torstai 29. lokakuuta.
Nimipäivää viettää Alfred, Urmas, Alfred
Julkaistu 23.9.2020 20:03

Luottamus luo yhteyttä

Helluntaiseurakunnat rakentuvat vapaaehtoistyön varaan. Tuhannet auttamishaluiset seurakuntalaiset kantavat kortensa kekoon mahdollisuuksiensa mukaan ja suunnittelevat, johtavat ja toteuttavat lähes kaiken toiminnan. Heidän joukossaan häärii joukko työntekijöitä, usein keskeisissä rooleissa, palkan mahdollistaman ajankäytön turvin. Suuressa liikkeessä heitäkin on satoja toteuttamassa kutsumustaan ammattina: pastoreina, evankelistoina ja lähetystyöntekijöinä sekä hallinnossa, toimistoissa ja monissa muissa tehtävissä. Palkkatyö on kuitenkin vähemmistössä suurimmalta osin siksi, että vapaaehtoisuuden kautta osallistuminen on keskeinen osa seurakuntien elämää.

 

Asetelma on samankaltainen kuin lukuisissa järjestöissä, joissa yhteenkuuluvuuden pohjana on jaettuja arvoja, kokemuksia ja yhteiskunnallisia tavoitteita. Nekin toimivat vapaaehtoistyön varassa. Parhaimmillaan tämä rinnakkaisuus on rikasta, joustavaa ja tehokasta, mutta ajoittain palkkatyön ja vapaaehtoistyön välille syntyy jännitteitä.

 

Vapaaehtoistyötekijät ja palkkatyöntekijät tuppaavat aliarvioimaan toistensa sitoutumisen ja yliarvioimaan itseensä kohdistuvat odotukset. Yhteisöön syntyy silloin luottamusvaje. Palkkatyöntekijä saattaa pelätä vapaaehtoisen voivan milloin tahansa ilmoittaa löytäneensä mielekkäämpää tekemistä. Vastaavasti vapaaehtoistyöntekijä saattaa luulla, että palkkatyöntekijällä on aina verkot vesissä isompaa, kauniimpaa ja ennen kaikkea parempipalkkaista työtä varten. Tosiasiassa molemmat saattavat olla syvästi sitoutuneita, mutta luottamuspulan takia yhteisyyden kokemus vähenee.

 

Luottamuspula luo organisaatioon turvattomuutta. Usein turvattomassa yhteisössä epäluuloisuus lisääntyy ja vallankäyttö jyrkkenee. Huonona ratkaisuna lisätään kontrollia ja kutistetaan oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta. Siitä syntyy huono kierre. Hyvä ratkaisu on pysähtyä keskustelemaan pohjalla olevista huolista. Avoimuus lisää luottamusta ja yhteisyyden kokemusta. Sen varassa ongelmanratkaisukin helpottuu.

 

On tietysti luonnollista, että ammatikseen seurakunnallista työtä tekevä jäsentää rooliaan myös ammatillisen kasvun kautta. Urasuunnittelun ja ajoittaisen uusien mielekkäiden tehtävien pariin hakeutumisen ei pidä olla tabu, eikä sitä pidä tulkita sitoutumattomuudeksi. Samoin vapaaehtoistehtävienkään ei tarvitse olla ikuisia. Joskus sekä tekijä että hänen hoitamansa tehtävä hyötyvät henkilövaihdoksesta. Hyvä keskustelunaloitus työn- ja vapaaehtoistyön johtajalta onkin kysyä vastuunkantajalta, millaiseksi tämä toivoisi tehtävänsä ja vastuunsa kehittyvän tulevina vuosina. Tutkitusti se, että saa itse osallistua omien tehtäviensä kehittämiseen, lisää motivaatiota ja parantaa työssä jaksamista.

 

Hyvä tehtäväkokonaisuus on johdonmukainen. Sen eri osa-alueet liittyvät luontevasti toisiinsa ja hyödyntävät tekijänsä osaamista, mielenkiinnon kohteita ja haastavat mielekkäällä tavalla. Liian helppo työ uuvuttaa siinä missä liian vaikeakin, usein salakavalammin. Liian kirjavasta tehtävälistasta on vaikea rakentaa mielekästä kokonaisuutta. Siksi seurakunnissa tarvitaan edelleen rinnakkain vapaaehtoisia ja palkattuja työntekijöitä sekä taidollista työnjohtoa, jotta yhteisö säilyisi elinvoimaisena ja täyttäisi sille uskotun paikan maailmassa.

 

Antti Hirviniemi

Kirjoittaja on Help ry:n puheenjohtaja. 

 Jaa
Huoli hengellisestä väkivallasta yhdistää – Helluntaikirkko aloitti vuoropuhelun Uskontojen uhrien tuki -järjestön kanssa 
Kutsumuksena lähetystyö – Tedderit pääsivät pitkän odotuksen jälkeen lähtemään Etiopiaan  
Åström konsertoi platinalevyn merkeissä
Ihmissuhdeongelmiin haetaan apua 
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!