Perjantai 5. kesäkuuta.
Nimipäivää viettää Sulevi, Stig
Julkaistu 24.11.2016 00:00

Kristityillä on vastuu avioliittolaista

Ensi vuosi on Suomen satavuotisen itsenäisyyden juhlavuosi. Olemme Jumalalle kiitollisia tästä itsenäisyyden ajasta. Kiitämme myös nykyisestä seitsemänkymmenen vuoden rauhan ajasta.

On kuitenkin suuri vaara, että juhlavuodesta ei tule Suomen historiassa ilon ja siunauksen vuotta. Suomelle on suuri onnettomuus, jos silloin tulee voimaan jo säädetty sukupuolineutraali avioliittolaki. Se on massiivinen valtiovallan ja kansan synti sekä rikos Jumalaa ja lähimmäisiä vastaan. Sillä on hyvin surulliset seuraukset tässä ajassa ja myös tulevassa. Siksi maamme on jo hätätilassa.

Jumala on ollut niin armollinen, että meillä on vielä mahdollisuus kumota tämä laki. Voimme säilyttää entisen, Jumalan säätämykseen perustuvan ja normaalin vain miehen ja naisen välisen avioliittolain.

Annammeko katastrofin tapahtua taistelematta tosissamme loppuun asti? Nyt on kysymys Jumalan kunnioittamisesta ja tärkeästä laupeudentyöstä.

Jos sukupuolineutraali avioliittolaki tulee voimaan, koulumaailman valtaa opetus, jossa homoseksuaalisen seksin harjoittaminen esitetään luonnollisena ja yhtä hyväksyttävänä kuin normaalin seksuaalisuuden harjoittaminen. Siihen vedoten voidaan myös estää toisin ajattelevilta kirkkokunnilta, yhteisöiltä ja henkilöiltä pääsy vaikuttamaan kouluissa. Tällaista on tapahtunut niissä maissa, joissa on voimassa sukupuolineutraali avioliittolaki. Kristityt leimataan pahoiksi ihmisoikeuksien vastustajiksi. On odotettavissa monia muitakin vaikutusmahdollisuuksien rajoituksia.

Kysymys ei siis ole mistään evankelioimisen kannalta toisarvoisesta asiasta. Annammeko lapsemme alttiiksi tällaiselle opetukselle ja ilmapiirille?

Kyse on myös siitä, että yleinen ilmapiiri muuttuu todellista kristinuskoa vastaan. Tapahtuu ”sodomailmiö” eli voimakas luopuminen siveellisyydestä ja kristillisestä etiikasta. Elämän turvattomuus lisääntyy, koska hylätään Jumalan käskyt. Kristillinen toiminta vaikeutuu, ja maa tulee Jumalan tuomioiden alaiseksi.

Raamattu ilmoittaa yksiselitteisesti ja selkeästi, että homoseksuaalisen seksin harjoittaminen on syntiä sen kaikissa yhteyksissä. Raamattu sanoo: ”Naispuoliset heistä ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen, ja samoin miespuoliset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naiseen ja kiihkossaan syttyneet toisiinsa––” (Room. 1:26–27).

Raamattu varoittaakin: ”Ettekö tiedä, että väärintekijät eivät saa osakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat, eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet” (1. Kor. 6:9). Näistä synneistä on siis tehtävä parannus.

Jos nämä Raamatun sanat eivät olisi totta, Jumala olisi sallinut tehdä yli 3 400 vuotta vääryyttä syyttömille ihmisille.

Kirkkokunnilla, seurakunnilla ja niiden tiedotusvälineillä on nyt historiallinen mahdollisuus pelastaa Suomen kansa suurelta onnettomuudelta. Ennen kaikkea voimme näin kunnioittaa Jumalaa. Vai pidämmekö sitä liian vähäisenä sivuasiana?

Jumala itse on sanonut: ”Minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat, mutta ne, jotka minua halveksivat, joutuvat halveksituiksi” (1. Sam. 2:30).

Sukupuolineutraali avioliittolaki on raju isku yhteiskunnan perusyksikköä, perhettä, vastaan. Homoseksuaalisessa suhteessa lapsi jää ilman äitiä tai isää. Yhteydet sukuun katkeavat. Lapsista tulee geneettisesti orpoja. Se on vastoin YK:n lasten oikeuksien sopimusta.

Tällaisten kasvattajien keskinäinen seksuaalisuhde on luonnonvastainen ja synnillinen. Tällainen avioliittolaki huonontaa myös yleisesti seksuaalimoraalia ja vastuun ottamista perheestä. Avioliittolakia ei tule säätää seksuaalisen suuntautumisen häiriötilan mukaan. Avioliiton perustana tulee olla biologisesti luonnollinen, Jumalan säätämä miehen ja naisen välinen seksuaalisuhde.

Vaikka Suomi kuuluu pohjoismaiseen kulttuuripiiriin, meidän ei tarvitse eikä tule alistua Yhdysvalloista alkaneeseen massiiviseen propagandavyörytykseen. Saamme säilyttää terveen ajattelun. Silloin tulemme näkemään yllättävissäkin tilanteissa, että Suomea kunnioitetaan ja kadehditaan siksi, että olemme säilyttäneet normaalin, luonnollisen, vain miehen ja naisen välisen avioliittolain.

Suomen suurin turvallisuusuhka ovatkin nyt suomalaiset itse. Jos emme välitä Jumalasta ja hänen Sanastaan, olemme vaarassa. Raamattu ja historia osoittavat sen. Raamattu sanoo: ”Jos Herra ei kaupunkia varjele, turhaan vartija valvoo” (Ps. 127:1).

Normaalin, vain miehen ja naisen välisen avioliittolain säilyttämistä voidaan verrata suojamuuriin: ”Taistelkaa veljienne, poikienne, tyttärienne, vaimojenne ja kotienne puolesta” (Neh. 4:8).

Hyvää ratkaisua ei tule ilman rukousta. Rukoile siis hartaasti ja kehota muitakin rukoilemaan. Myös seurakunnilla on vastuu rukouksesta. Tarvitaan myös tiedotusta, yhteydenottoja ja henkilökohtaista vaikuttamista.

Tämä on vetoomus erityisesti pastoreille ja toimittajille. Nyt on siis tärkeää rukoilla seurakunnissa ja yksityisesti. On tärkeää levittää oikeaa tietoa avioliittolaista hengellisissä lehdissä ja muuallakin. Lisäksi on tärkeää esittää lehdissä rukousvetoomuksia ja ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä. Kyse on maan turvallisuudesta ja paljon suuremmastakin asiasta eli kansan hengellisestä tilasta Jumalan edessä.

Kiitämme avioliitosta, jonka Jumala on viisaudessaan ja rakkaudessaan meille antanut. Kristillisillä kirkoilla, seurakunnilla ja yhteisöillä on nyt suuri velvollisuus ja etuoikeus puolustaa normaalin, vain miehen ja naisen välisen, avioliittolain säilyttämistä. Vastuun ottaminen tässä on erittäin merkityksellistä myös yhteisöille itselleen. Jumala siunaa niitä, jotka ottavat vastuuta.

Vaikka jotkut sanovat, että hyvää ratkaisua ei enää saada, emme saa antaa periksi. On taisteltava loppuun asti. Jumala arvostaa sitä.

Vetoamme pastoreihin, että he vetoaisivat voimakkaasti seurakuntaan ja toisivat tämän asian esille seurakunnan tilaisuuksissa.

Pyydämme myös kiinnittämään huomiota Euroopan Unionin laajuiseen kansalaisaloitteeseen ”Äiti, isä ja lapset” (www.mumdadandkids.eu/fi), jota on tämän vuoden huhtikuusta alkaen kerätty kaikissa EU-maissa. Nimien keräysaika päättyy 10.12.2016.

Suomessa Aito avioliitto -yhdistys (www.aitoavioliitto.fi) on vapaaehtoisvoimin kerännyt tähän aloitteeseen allekirjoituksia, ja Suomelle asetettu minimitavoite 9 750 nettiallekirjoitusta on jo tullut täyteen. Silti jokaisen allekirjoitus on edelleen äärimmäisen tärkeä, sillä kokonaistavoite aloitteelle on yhteensä miljoona allekirjoitusta ennen kuin EU:n komissio ottaa sen käsiteltäväkseen.


Vesa Rahkonen
Helsinki


Paula Plysjuk
Helsinki


Jaa
Fida aloittaa työn Jemenissä – humanitaarisen kriisin lisäksi maata uhkaa nyt myös korona
Aikamedian lehdet
Suuri gospelkonsertti verkossa perjantaina koulujen päättymisen kunniaksi
Avainmedian esirukoussivusto uudistui
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!