Torstai 4. kesäkuuta.
Nimipäivää viettää Toivo, Selim
Julkaistu 8.9.2016 00:00

Kristinusko on käytännöllistä

Simon J. Kok kommentoi kirjoitustamme avoimesta keskustelukulttuurista (RV 34), mistä kiitos hänelle. Keskustelua on hyvä käydä, koska vain siten erilaiset mielipiteet saadaan esiin ja niitä voidaan arvioida.

Haluamme seuraavassa tuoda esille muutamia näkökulmia Kokin esittämiin argumentteihin:

Kristinusko on käytännön elämässä toteutuvaa oppia Jumalasta. Tästä syystä käytännön kristillisyys ei voi ohittaa arjen todellisuudessa tapahtuvia ilmiöitä. Sosiologiset ja yhteiskunnalliset kysymykset ovat osa tätä todellisuutta. Kristinusko on hyvin pragmaattista ja arkea puhuttelevaa. Siitä syystä erilaisten ilmiöiden ja kirkkohistoriallisen kehityksen tarkastelu on hedelmällistä.

Onkin kysyttävä: tarvitseeko kaikista ajatuksista, opeista ja mielipiteistä löytää niin sanottu Kristuksen mielen mukainen malli? Kuvitelma siitä, että riittävä Raamatun tuntemus ja teologinen tietotaito johtaisivat automaattisesti yhdenmukaisiin tulkintoihin, ei ole realistinen. Tällainen kuvitelma syntyy kuitenkin helposti sellaisille ihmisille, joilla ei ole konkreettista ja toimivaa seurakuntasuhdetta eli kosketuspintaa ihmisiin ja heidän asioihinsa. Seurakunta on se sulatusuuni, jossa eri näkemykset punnitaan.

Teologinen keskustelu voi olla hyvinkin onnistunutta, jos dialogissa korostuvat toiseuden ja lähimmäisen kunnioituksen periaatteet. Toisin kuin kirjoittamaamme puheenvuoroa on tulkittu, emme tarkoita, että teologinen keskustelu olisi aina negatiivista, vaikka valitettavan usein näin näyttääkin olevan.

Keskustelun ongelmat eivät suinkaan ratkea tiedon lisäämisellä vaan keskustelemaan opettelemalla. Tietenkin hyvässä keskustelussa on lähtökohtaisesti rakentavampaa, jos molemmilla osapuolilla on riittävästi tietoa ja tarvittavat keskustelutaidot.

Tiedollisen tason nostaminen, mikä tarkoittaa Simon J. Kokin mielestä Raamatun tuntemisen lisäämistä, ei johda parempaan keskusteluun. Siihen voivat johtaa vain toiseuden tunnustaminen ja sen tosiasian hyväksyminen, että kaikki eivät ajattele eivätkä tule koskaan ajattelemaan samalla tavalla kuin me. Tätä asennetta kutsutaan lähimmäisenrakkaudeksi.


Tommi Rimpeläinen
Pastori, Alajärvi

Matti Lappalainen
Pastori, Kuusamo

Jaa
Fida aloittaa työn Jemenissä – humanitaarisen kriisin lisäksi maata uhkaa nyt myös korona
Aikamedian lehdet
Suuri gospelkonsertti verkossa perjantaina koulujen päättymisen kunniaksi
Avainmedian esirukoussivusto uudistui
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!