Perjantai 29. toukokuuta.
Nimipäivää viettää Oiva, Oivi, Olivia, Orvar, Oliver, Olivia
Julkaistu 17.8.2018 14:37

Kommentaariraamatun suosio yllätti

Jälleen kerran matkalla. Sana elämään kutsuu.

Raamattu on ollut osa Seppo Rajamäen elä­mää pienestä asti. Saar­naajaisä luki Raamattua lapsilleen, ja ensimmäi­sessä pyhäkoulussa kuullusta Sakkeuk­sen tarinasta tuli pojan suosikki.

 

Pyhä kirja on tullut tutuksi myös 20-vuotisen pastorin työn aikana.

 

– Raamattu ei voi olla työntekijälle­kään vain työväline. Sen tulee olla myös oman elämän lähde, Rajamäki muis­tuttaa.

 

Hän pyrkii lukemaan Raamattua aa­mulla ensimmäiseksi ennen kuin aja­tusmaailman täyttää jokin muu asia.

 

– Muistiinpanojen tekeminen auttaa. Silloin joutuu miettimään asiaa ja kes­kittyy paremmin.

 

 

Kohtaamisia kiertueella

Sana elämään -kommentaariraamattua työstettiin jo Rajamäen ollessa Aikame­dian hallituksessa. Myöhemmin teoksen markkinointivaiheessa todettiin, ettei laajaa ja monipuolista kirjaa voi myydä perinteisin keinoin; on mentävä ihmis­ten luo.

 

Vahvan seurakunnallisen kokemuk­sen ja markkinoinnin osaajat, Seppo Ra­jamäki ja Onni Haapala, kutsuttiin mu­kaan suurteosta esittelevälle seurakun­takiertueelle.

 

Rajamäki iloitsee lämpimästä yhteis­työstä seurakuntien kanssa. Tilaisuu­det eivät ole olleet vain myyntimiesten markkinoita. Saarnoissa on saatu am­mentaa Jumalan sanan rikkaudesta ja merkityksestä ja Jumala on kohdannut ihmisiä esirukouspalvelussa.

 

– Uutta luova, pelastava, parantava ja uudistava Sana vie meidät läheiseen suh­teeseen Jumalan kanssa, Rajamäki in­nostuu.

 

Vaikka ympäri Suomen matkaaminen vuoden ajan lähes joka viikonloppu on ollut raskasta, se on myös palkinnut. Ker­ran väsyneenä räntäsateessa ajaessaan Rajamäki harmitteli, että tulipa vielä so­vittua toinen tilaisuus tälle päivälle.

 

– Sainkin pienessä seurakunnassa to­della lämpimän vastaanoton, ja parista­kymmenestä kuulijasta suurin osa tilasi kommentaarin.

 

– Jatkoin matkaani iloiten, hän muis­telee.

 

Ihmisten kiinnostus teosta kohtaan on ollut puhuttelevaa. Erään kerran kuusi­lapsisen perheen vanhemmat tekivät ti­lauksen jokaiselle perheenjäsenelle.

 

– Toisen tilaisuuden lopussa iäkäs nai­nen tuli luokseni ja tilasi viisi teosta. Hän kertoi haluavansa jättää kaikille lapsil­leen parhaan perinnön. Yhdessä sitten siunasimme tilauksen, Rajamäki muis­telee koskettavaa kohtaamista.

 

 

Teologia käytäntöön

Rajamäki kertoo yllättyneensä seura­kuntarajat ylittävästä suuresta mielen­kiinnosta kommentaaria kohtaan. Kym­menet ihmiset ovat sanoneet, että täl­laista on odotettu, nytkö se vihdoin saadaan.

 

– Jokainen raamatunlukija tulee jos­kus tilanteeseen, jossa kyselee kohdan syvällistä merkitystä. Tähän teos antaa vastauksia. Se ei tee tyhjäksi sitä, että Pyhä Henki avaa Sanaa.

 

Kommentaariosuuksien taustat, aika­janat ja suurteosta varten kootut kartat raamatunkohtineen ovat kiinnostaneet ihmisiä. Monet solut ovat tilanneet kir­jan keskustelunavaajaksi. Rajamäki pi­tää merkittävänä seurakuntien johdon tukea innostaa ihmisiä tutkimaan Raa­mattua.

 

– Olen sanonut, että teoksen avulla voit kutsua luoksesi kymmeniä armoi­tettuja raamatunopettajia.

 

Vaikka Rajamäen omasta kirjastos­ta löytyy lukuisia Raamatun hakuteok­sia, hän odottaa omaa kappalettaan in­nokkaasti.

 

– Sana elämään tuo faktojen lisäksi Raamatun sovelluksen omaan elämään.

 

Sepon ja Onnin kierrokset jatkuvat syksyllä. Silloin kuulija voi pitää kädes­sä jo omaa kommentaariaan.

 

 

Hanna-Maarit SolimanJaa
Kehityspsykologi Päivimaria Kuivamäki: Lapset ja nuoret tarvitsevat tukea poikkeuksellisena aikana
Avainmedian esirukoussivusto uudistui
”Koronasairaalan ikkunasta näkyi risti”– sairaanhoitaja kertoo toipumisestaan
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!