Kirkollisten kilpa-ajojen alku- ja loppukarsinta

Kuva: Shutterstock

Helluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluja. Jokainen nyökkäsi toisilleen aurinkolasi­ensa takaa. Jokainen jyräytteli moottoreitaan, ja alun kohteliai­suuksista päästiin väittelyyn asti siitä, kenen auto olisi nopein. So­vittiin, että seuraavana sunnun­taina ajettaisiin kilpaa.

 

Helluntailainen valmistautui hartaudella. Hän voiteli akselit Öl­jymäen oliiviöljyllä ja kiinnitti voi­tonlippuja autonsa spoileriin. Hän haki toiselta hyllyltä Yli-Vainion saarnakasetit ja toiselta hyllyltä kaikkien armolahjojen varaosat ja pulttasi niistä ilmanottoauk­koon kipinöivän turboahtimen. Sen jälkeen hän otti jakoavai­mensa ja kiinnitti autoonsa kak­si suihkuturbiinia täynnä oikeaa oppia. Lopulta hän otti kaniste­rin pahan päivän varalle pullottamaansa tulta ja kaatoi sen jo­kaiselle moottorikannen kylmäl­le paikalle.

 

Luterilainen pakkasi pajallaan autonsa takakonttiin turboahde­tut Tunnustuskirjat ja pientä suo­laista Lutheria. Hän ei tietysti voi­nut ottaa koko tuotantoa, mutta kiinnitti kaiken mukaan saaman­sa voimakaapeleilla starttimoot­toriin. Hän latasi piispainkokouksen kootut mietinnöt ja tyn­nyrillisen sakramentteja mootto­rin mekaaniseen ahtimeen. Vii­meisenä silauksena hän asensi takapenkkien paikalle spoileritor­nin, johon hän sijoitti titaanista ja karbiditeräksestä valetun virtavii­vaisen kirkonkellon.

 

Baptisti haki autotalliinsa koko kommentaarisarjansa ja pusku­traktorin moottorin, joista hän yhdisteli myös takakonttiin li­sämoottorin. Samoin hän haki Wayne Grudemin kootut teokset ja viritteli niihin tulta syökse­vät pakoputket. Hän rullasi lempiraamatunpaikkalistastaan rullan, josta hän veisti syväuraiset kilpa­renkaat. Lopuksi hän louhi lohka­reen Sanan graniittia ja kantoi sen autoonsa pitämään suuntaa.

 

Kisapäivänä kolme autoa jyris­teli lähtöviivalle auringon hohka­tessa taivaalla. Vapaakirkkolai­nen oli saatu tuomariksi, ja koko maailma pidätteli henkeään kat­somossa.

 

Lähtölaukaus pamahti, ja as­falttiin jäivät kolmet savuavat renkaanjäljet. Autot jättivät liekkivanaa peräänsä ja sinkoutui­vat raketin nopeudella kilparataa eteenpäin. Kuitenkin neljännes­sä kaarteessa tuli ongelmia, kun helluntailaisen iloöljykannu alkoi vuotaa. Hänen renkaansa lukkiu­tuivat liirtoon, ja myös luterilai­sen ja baptistin autoista lähti oh­jattavuus. Kaikki kolme syöksyi­vät kaarteen betoniseinään. Autot räjähtivät, ja se sienipilvi oli suuri. Kaikki kuolivat.

 

Kun helluntailainen, baptisti ja luterilainen katsoivat ympäril­leen, he näkivät enkeleitä. Enke­lit kantoivat heidät taivaan por­tille, jossa Jeesus otti heidät vas­taan. Jeesus halasi heistä jokaista ja antoi heille tikkarit ja potkuri­lippikset. Parasta oli, kun hän otti selkänsä takaa kolmipaikkaisen potkulaudan. Helluntailainen, lu­terilainen ja baptisti laittoivat lippalakit päähän ja lähtivät tutus­tumaan taivaan katuihin yhdessä potkutellen ja tikkareitaan imes­kellen.

 

 

Markus Mäenpää
18/2018

UutisetIbrahim kyseenalaisti islamin ja mietti Jumalaa jo ennen pakoaan Suomeen.
Pääkirjoitus”SALLIKAA LASTEN TULLA...” Tutusta tekstiyhteydestä tiedäm­me, kenelle Jeesus kohdisti sanansa ja mitä niiden noudatta­misesta seurasi: monien aikuisten kielteisiä reaktioita, mutta varmast...
Miten onKeuruun Juhannuskonferenssi on valtava vapaaehtoistyöntekijöiden voimainponnis­tus. Jälleen tänä kesänä talkoisiin odotetaan noin 1 700:aa vapaaehtoista.

Projektikoordi...
UutisetKeravalla avattiin hengellisiä traumoja ja etsittiin eheämpää jatkoa.
UutisetAito avioliitto -yhdistys on lä­hettänyt sukupuolta ja sukupuo­li-identiteettiä koskevan tietopa­ketin esitteen muodossa isolle joukolle maamme peruskouluja.

Kouluesite...
UutisetLappeenrannan hautausmaal­la vietettyä hautajaishetkeä häirit­si hiljattain joukko Pokemon-pe­laajia, jotka etsivät kännykkäpe­lin hahmoja. Kirkkoherra Hannu Haikonen pyysi seuruetta pa­laama...
UutisetHelluntaiseurakuntien soittokuntia koottiin valtakunnallisille päiville yli 20 vuoden tauon jälkeen.
UutisetRisto Huvilan Israelin valtion synnystä kertova kirja Israelin ihme ja presidentti Truman (Aika­media) julkaistiin toissa viikolla Helsingissä.

Kirja on selonteko vuon...
UutisetSuuren suosion saanut pastorei­den saunailta IK-opistolla nostaa tänä keväänä keskusteluun yh­den helluntaiseurakuntien kipu­pisteistä: miksi seurakunnat eivät kasva? Tilastojen mukaan hellu...
UutisetUskoon löytävä ihminen on yleensä lapsi tai nuori.
UutisetKiina on jälleen rajoittanut Raa­matun hankkimisen mahdolli­suuksia rajojensa sisäpuolella. Nyt rajoituksia on tehty interne­tissä. Asiasta uutisoi CNN.

Hakusanalla ”Py...
UutisetEgyptin keväällä valittu presi­dentti Abdel Fattah el-Sisi naut­tii maan kristityn vähemmistön kannatusta. Asiasta uutisoi ka­tolinen Cruxnow.com. El-Sisi va­littiin toiselle kaudelle virkaan...
UutisetNoin 80 prosenttia amerikkalai­sista kertoo yhä uskovansa Ju­malaan. Suurin osa (56 %) kertoo uskovansa Jumalaan Raa­matun ilmoituksen mukaisena, osa muuna henkenä tai persoo­nattomana korke...
UutisetMaailman väkirikkaimpiin mai­hin kuuluva Nigeria on afrikkalai­sen kristillisyyden keskus. Maassa keskustellaan nyt kymmenyksis­tä, joita kristityt maksavat suh­teellisen säntillisesti seura...
MuutMonia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen us...
KolumniVaikka olisikin hienoa yrittää analysoida tämänhetkistä maa­ilmanmenoa ja sanoa siitä jotakin syvällistä, kuittaan sen lainaamalla ruotsalaisen valtioviisaan, Axel Oxenstiernan (1583–1654),...
MuutKansanedustaja on opiskellut kolme vuotta Kiinaa. Miksi ihmeessä?
TeemaMenestyvän kouluyhteistyön avaimia ovat luottamus ja säännöllisyys. Sanomaakaan ei tarvitsee himmentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.
TeemaUudentyyppinen tapa tukea lapsia ja nuoria sai pilottikoululta hyvän palautteen.
TeemaFidan globaalikasvatustunnit tavoittavat vuosittain tuhansia oppilaita ja satoja opettajia.
TeemaLukijoiden maailma on otettu huomioon niin kampanjalehden tekstissä kuin kuvissakin.
PakinaHelluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluj...
ArtikkelitPerusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muide...
MuutSuhteista siiville -teoksen kantava ajatus on, että suhde lapseen on kasvatuksen
perusta.
PikavisiittiMika Mouhua ilahduttaa ihmisten halu antaa omastaan toisten hyväksi. Ärsyyntymistä aiheuttaa muiden väheksyminen.
MuutFerney ja Aidee Nieto: Ope­tuslapseuttaminen on herä­tyksen avain (Näky 2/2018).
Ferney on sitä mieltä, että seurakuntien hengellinen laa­tu ja terveys määräytyy sen mu­kaan, miten huole...
MielipideLiikenneviraston teettämien las­kelmien mukaan ihmiselämän hinta Suomessa vuonna 2010 oli 1 918 809 euroa. Lukemassa huo­mioitiin sekä tuotannolliset tulo­jen menetykset että inhimillisen hy...
MielipideOlen ilokseni to­dennut, että Ju­mala kutsuu vielä tänäänkin nuoria mukaan lähetys­työhön. On hyvä, että uskovat eri tavoin tutustuvat lähetystyön käy­tännön haasteisiin ja ovat avoimia Pyhä...
MuutKristillisyys on vähentynyt kouluissa ja päiväkodeissa. Siksi vanhemmilla ja seurakunnilla on yhä suurempi vastuu lasten kristillisestä kasvatuksesta.
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!