Maanantai 1. kesäkuuta.
Nimipäivää viettää Teemu, Nikodemus, Rabbe
Julkaistu 1.6.2018 15:22
Mistä syntyy hengellisesti virkistävä lomakausi?

Kesä Luojan kämmenellä

Nina van der Walt pelaa nuorimpien lastensa Asserin, 6, ja Adielin, 9, kanssa petankkia kotipihalla. Kuusihenkinen perhe aloittaa pian kesäreissaamisen mutta aikoo pistäytyä hengellisissä tilaisuuksissa matkakohteissaan. Kuva: Ruut AhonenSuven tulo muut­taa monia rutiineja. Kun on enemmän aikaa, voi lähteä matkalle tai vaikka vain löhötä kotona ilman sen suu­rempia velvoitteita. Poikkeusai­kataulut ja erilaiset menot voivat herättää kysymyksen, miten hoi­taisi kesällä hengellistä elämään­sä, jos esimerkiksi seurakuntaan ei pääse moniin viikkoihin.

 

– Minulla ainakin työelämä ja muut vastuut vievät normaalis­ti niin paljon aikaa, että koen ke­sän mahdollisuutena, näkee kol­men teini-ikäisen äiti Päivi Pyyk­könen.

 

– Kesällä ei tule oltua niin pal­jon seurakunnassa, mutta esimer­kiksi kesäleiri on poikkeuksellis­ta taivaan Isän lähellä oloa. Vaik­ka on ohjaajana, sieltä yleensä saa hengellisesti itsekin.

 

Muun muassa viime kesältä Päivi muistaa istuneensa nuor­ten leirin raamiksilla, joiden kautta hän koki tulleensa hoidetuksi.

 

– Sen ei tarvitse olla samannä­köistä ja samanlaista, mihin on tottunut seurakunnan normaalis­sa rytmissä, hän sanoo.

 

 

Seurakuntaturismia

Pienten lasten perheissä pyhä­koulun tauko voi tuntua suoras­taan esteeltä lähteä kokoukseen. Vanhempien usko ei välttämättä riitä siihen, että pikkuväki pysyi­si hiljaa ja paikallaan aikuisten ti­laisuudessa.

 

Neljän lapsen äiti Nina van der Walt muistaa, että vielä pari vuot­ta sitten tilanne oli heilläkin pit­kälti tämä. Kokouksia ei jätetty silloinkaan tyystin väliin, mutta toinen vanhempi oli usein kiin­ni lastenhoidossa. Nyt, kun per­heen juniori on jo kuusivuotias, kokoukseen voi kesälläkin lähteä jo rennommin.

 

– Menemme, jos aikataulut an­tavat myöten ja olemme maise­missa.

 

Vaikka pienimmät lapset eivät vieläkään jaksa istua koko tilai­suutta ja jonkun on pidettävä hei­tä välillä silmällä, van der Waltin mielestä heidätkin kannattaa aina­kin joskus ottaa kokoukseen.

 

– Näen sen ihan siten, että kun Raamattu sanoo, että totuta poi­kanen tiensä suuntaan, niin jos totuttaa heidät pienestä asti, he osaavat sen isonakin ja ymmärtä­vät seurakunnan merkityksen.

 

Kuusihenkisen perheen kesä kuluu pitkälti reissussa, mut­ta uskovien yhteyteen hakeudu­taan usein myös siellä. Kesäkuus­sa tämä tapahtuu todennäköises­ti Israelissa, jossa perhe on asunut aiemmin, ja heinäkuussa on alus­tava tarkoitus piipahtaa Seinäjoen Summerfestissa.

 

– Muualla kokouksissa käymi­nen on ollut tosi mukavaa ja pi­ristävää. Ne ovat kivoja kokemuk­sia sikälikin, että lapsetkin näke­vät erilaisia hengellisiä juttuja ja tottuvat niihin.

 

 

Grillaa, chillaa ja ylistä

Mikkelin helluntaiseurakunnan johtava pastori Tero Ojasalo huo­maa kesän tulon kokousväen har­venemisesta. Mikkelissä on Suo­men toiseksi eniten kesämökkejä, ja myös osa uskovista hakeutuu lomalla luonnon helmaan mökeil­leen.

 

Totaalinen levähtäminen kai­kesta on Ojasalosta täysin ym­märrettävää, jopa suotavaakin.

 

– Kun toiminta on aika vilkas­ta syksystä kevääseen, ymmärtää, että pikkuisen on huilattava.

 

Vuodenaikoihin liittyvää väen aaltoilua isompi kysymys on Oja­salon mielestä se, miten seura­kunta voisi päästä toimintakes­keisyydestä ”enemmän olemis­keskeisyyteen”.

 

– Kesälläkään jumalanpalve­luksen ei tarvitse olla niin suo­rittavaa, vaan ihmiset voivat löytää toisensa vaikka olemalla us­konystävien kanssa mökillä ja liittämällä näihin hetkiin ylis­tystä, rukousta ja toistensa roh­kaisua, pastori ideoi.

 

 

Rakennusaineita pärekorista

Myös yksin ollessa voi kääntää mielensä Jumalaa kohti. Han­nu Hukkasen mielestä yksi hyvä tapa tehdä se on tarttua hengel­liseen kirjaan, joka hänellä on usein jokin Raamattua selittävä tai historiallinen teos tai elämä­kerta.

 

– Olen kaikkiruokainen, pait­si runot vähän tökkivät, hän veis­telee.

 

Hukkanen pyörittää Korson helluntaiseurakunnan kirjakaup­paa, ja kesän korvalla hän perus­taa pärekoriin kesätorin, josta hy­vää luettavaa löytyy puoli-ilmai­seksi. Korista hupenevat etenkin ajankohtaiset ja Israel-aiheiset kirjat sekä tuoreet elämäkerrat.

 

Raamatun syväpureskelu ei juuri näytä asiakkaita kiehtovan, mikä hieman harmittaa kirja­kauppiasta, joka saa Sanaa selit­tävistä teoksista itse niin paljon.

 

Yleensä kotona sisällä lukeva Hukkanen visioi, että voisi kesäl­lä vaikka hurauttaa veneellä saa­reen lukemaan.

 

– Siellä voisi olla kiva istahtaa ja antaa aaltojen liplatella, mies arvelee.

– Mutta jos lapsenlapset ovat mukana, silloin ei kyllä tule mi­tään luettua, vaan olen meressä uimassa heidän kanssaan.

 

 

Jumala voi yllättää

Kesän parhaisiin asioihin kuulu­vat kiireettömät aamut. Tätä miel­tä on ainakin kaksi perheenäitiä.

 

Nina van der Waltia ei haittaa kokkaaminen koululaisille, kun­han hänen ei tarvitse aamuisin ”saada neljää lasta ja itseä ovesta ulos puoli yhdeksään mennessä”.

 

– Silloin on oikeasti aikaa ot­taa se Raamattu ja lukea sitä ehkä enemmän kuin yksi luku. Se on tosi kivaa.

 

Myös Päivi Pyykkönen aikoo virkistää itseään lomallakin hen­gellisesti kännykkä kädessä Sanaa makustellen.

 

– Jatkan kesälläkin YouVersio­nin avulla Raamatun lukemista. Olen huono lukemisessa, ja olen kokenut, että päivän muistolau­seen ja lukusuunnitelmien avulla olen saanut päivittäiseen elämää­ni eväitä ja saanut rohkaista myös ympärilläni olevia ihmisiä.

 

Pyykkösen kesämuistoihin kuuluu monia antoisia hengellisiä hetkiä, joissa ei paista suorittami­nen vaan pikemminkin kokemus Jumalassa lepäämisestä. Niihin lukeutuvat muun muassa seura­kunnan jumalanpalvelusten seu­raaminen lomamatkalta Perisco­pen kautta sekä ylistys- ja rukous­hetket ystävien kanssa Välimeren rannalla.

 

Erään kesän Espanjan-matkalla Jumala yllätti täysin odottamatta.

 

– Vietimme päivää pienessä kaupungissa, joka ei mitenkään huokunut kristillisyyttä. Täysin siihen miljööseen poikkeavas­ti iso, usean sadan ihmisen jouk­ko saapui evankelioimaan aluetta. He tulivat kaupunkiin ylistäen ja marssien pääkatua pitkin ja toivat tullessaan vahvan Pyhän Hengen läsnäolon. Se lähestyi rintamana ihmisten mukana, ja kun se saa­vutti meidät seisoessamme kadun varrella, katselimme toisiamme ja kyyneleet valuen yhdyimme tuo­hon tunnelmaan. Kaikkien yllä­tykseksi saimme osallistua hen­gelliseen tilaisuuteen torilla mui­den uskovien kanssa. Kokemus oli kuin konsanaan taivaassa!

 

– Jään odottamaan innolla tätä kesää, miten taivaan Isä yllättää. Olen huomannut, että kun vain rohkeasti antaa ajastaan Juma­lalle, hän haluaa siunata ja roh­kaista. Taivaan Iskä ei ole lomal­la, Pyykkönen rohkaisee.

 

 

Ruut Ahonen

 Jaa
Fida aloittaa työn Jemenissä – humanitaarisen kriisin lisäksi maata uhkaa nyt myös korona
Suuri gospelkonsertti verkossa perjantaina koulujen päättymisen kunniaksi
Avainmedian esirukoussivusto uudistui
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!