Perjantai 3. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Arvo, Egil, Ejvind, Öjvind
Julkaistu 21.4.2016 00:00

Eurooppalainen kansalaisaloite avioliiton ja perheen puolesta

Eurooppalainen kansalaisaloite esittää avioliiton ja perheen määritelmän yhdenmukaistamista EU:n lainsäädännössä. Aloitteen kannatusilmoituksia kerätään myös Suomessa.Huhtikuun alussa avattiin verkkoosoitteessa www.mumdadandkids.eu/fi eurooppalainen kansalaisaloite nimellä Äiti, isä ja lapset (Mum, Dad & Kids), joka esittää avioliiton ja perheen määritelmän yhdenmukaistamista EU:n lainsäädännössä. Kannatusilmoituksia kerätään verkossa ja paperilomakkeilla myös Suomessa.

”Avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto” ja ”perhe perustuu avioliitolle ja/tai syntyperään” ovat ne määritelmät, joita EU-kansalaisia pyydetään kannattamaan allekirjoituksellaan. Tällainen määritelmä avioliitosta ja perheestä heijastaa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön perustaa ja kunnioittaa Euroopan unionin peruslain 9. artiklassa mainittuja perusoikeuksia. Niiden mukaan jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus omaan avioliittoa ja perhettä koskevaan lainsäädäntöön.

Kansalaisaloitteen vireillepanijat pitävät määrittelyn yhtenäistämistä tarpeellisena, koska Euroopan unionin lainsäädännöllisessä työssä viitataan avioliittoa ja perhettä koskevissa teksteissä yhä useammin artikloihin 2004/38/CE ja 2003/86/CE. Lisäksi jäsenvaltioiden kansalliset avioliitto- ja perhelainsäädännöt eroavat toisistaan, mikä lisää sekavuutta. Vaikka Euroopan unionin lainsäädännössä viitataankin toisinaan avioliittoon ja perheeseen, joskus jopa määritelmineen, määritelmät vaihtelevat dokumentista toiseen. Tämä on vuorostaan tehnyt unionin lainsäädännöstä vaikeaselkoisen ja vaikeasti sovellettavan ja johtanut viime aikoina myös suuriin jännitteisiin.

Jotta Euroopan komissio huomioisi kansalaisaloitteen ja ryhtyisi toimiin sen ottamiseksi käsittelyyn, vaaditaan eurooppalaisen kansalaisaloitelain mukaan vähintään miljoona kerättyä kannatusilmoitusta. Tämä kannatusmäärä tulee kerätä vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta, mikä vastaa noin neljännestä kaikista unionin 28:sta jäsenvaltiosta. Kustakin maasta vaaditaan erikseen määritelty väestömäärään perustuva kannattajajoukko, joka on Suomen osalta vajaa 10 000 allekirjoittajaa. Keräysaikaa on kaksitoista kuukautta ja aloitteen viimeinen kannatuspäivä on 3.4.2017.

Verkkokannatukset varastoidaan Euroopan komission ylläpitämälle serverille. Kansalaisaloitekeräyksen päätyttyä Suomessa kerätyt, niin elektroniset kuin paperilomakkeelle kerätyt kannatukset toimitetaan Väestörekisterikeskukseen tarkistettavaksi.

Äiti, isä ja lapset -kansalaisaloitetta edustaa Suomessa Aito avioliitto ry (www.aitoavioliitto.fi). Kansalaisaloitteen hyväksi suunnitellaan myös näkyvää jalkautumista ympäri Suomea.

Kansalaisaloitteelle on avattu Facebookissa oma sivu osoitteessa www.facebook.com/Mum-Dad-Kids-ECI. Lisätietoa EU-kansalaisaloitteesta ja järjestäjistä löytyy osoitteesta www.mumdadandkids.eu/fi.


Sarah Rizzo
Kampanjan Suomen koordinaattori
Aito avioliitto ry


Jaa
Ennen puhuttiin liikaa, nyt asiasta vaietaan – Sanoma Jeesuksen paluusta tärkeä
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!