Perjantai 3. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Arvo, Egil, Ejvind, Öjvind
Julkaistu 8.12.2017 12:48

Elämän polku leveni juutalaistieksi

Tällä vuosituhannella Jouko Pursiaiselle ovat tulleet tutuiksi niin Israelin, Puolan kuin Unkarin juutalaiset elinympäristöineen turistimatkoja toteuttaessa. Jouluinen kuva aasien kanssa on otettu Israelissa.

Jouko Pursiainen varttui keskisuoma­laisessa maalaista­lossa kristillisen ko­din ilmapiirissä. Hel­luntaiseurakunnan tilaisuudet ja leirit tulivat pienestä pitäen tu­tuiksi. Oman uskonratkaisunsa Jouko teki yksin kotona rukoil­len, 16-vuotiaana.

 

– Aloin silloin syvällisesti poh­tia, minne päätyisin, jos yllättäen kuolisin. Tätä mietin, vaikkei ku­kaan lähipiirin ihminen ollut nii­hin aikoihin menehtynyt.

 

– Tein Jumalan edessä päätök­seni, ja se on pitänyt. Ja hän on pi­tänyt minusta kiinni.

 

Uuraisilla nuoren miehen ei ol­lut vaikea liittyä uskovien poru­koihin. Niissä oli muitakin.

 

Pienen pojan unelma rallikus­kista vaihtui paloksi autokatsas­tajan työhön. Koska koulutusta ei ollut kotikulmilla, Jouko päätyi opiskelemaan Turkuun. Tulokas hakeutui saman tien kristittyjen yhteyteen, Turun helluntaiseura­kuntaan. Solutoiminnasta löytyi rinnalle Hanna-vaimo.Eilatin aurinkoon lomailemaan

Perheenlisäystä oli tullut 2000-lu­vun koittaessa parin pienokaisen verran, kun Pursiaiset päättivät lähteä lomamatkalle Israelin Ei­latiin.

 

– Niin kuin monet muut, läh­dimme rantakaupungista pitkäl­le, päivän kestävälle retkelle Jeru­salemiin. Viikon matkasta jäi sel­lainen nälkä, että suunnistimme pyhään maahan uudestaan muu­taman vuoden päästä.

 

– Suunnittelin ja järjestelin matkaseurueellemme monipuo­lisen, hengellisesti antoisan mat­kan. Organisoinnista pitäväs­tä ihmisestä se tuntui mukavalta tehtävältä, joka oli myös rentout­tavaa vastapainoa katsastusase­man arjelle, Jouko muistelee.

 

Tällä toisella Israelin-matkal­laan hän tapasi oppaan ja Raama­tun tuntijan, Harri Krögerin.

 

– Satuimme moniin kohteisiin yhtä aikaa, jolloin pääsin läheltä seuraamaan hänen työskentely­ään – ja siitä vähän oppimaankin.Unelmasta tuli totta

Sitten matkakohteeksi valikoi­tui Unkari. Joukon veli, Jouni, oli päätynyt sinne Fidan juutalais­työhön aviopuolisonsa kanssa.

 

– Lähdin perheeni kanssa heitä katsomaan ja otin matkaan mui­takin. Perillä sain tutustua velje­ni seurassa holokaustin kokenei­siin juutalaisiin sekä heidän lähei­siinsä. Tuttavapiiri alkoi laajeta ja juutalaiset tulla omaan sydämee­ni entistä voimallisemmin.

 

Suomessa Jouko Pursiainen ja Harri Kröger kohtasivat toisensa Fidan juutalaistyön työryhmässä.

 

– Viime vuonna tulin Harrille paljastaneeksi, kuinka paljon pi­dänkään matkojen järjestämises­tä. Sanoin, että olisi mukava joh­taa pientä matkatoimistoa vaikka sivutoimisesti.

 

– Harrilta sain tietää, että elä­keikään ennättänyt matkatoi­misto Caleb Toursin omistaja et­sii yritykselleen jatkajaa. Asiat etenivät niin, että ohjat siirtyivät vuodenvaihteessa Harrin ja minun käsiini.

 

Jouko kantaa toiminnanjoh­don vastuun eli muun muassa hoitaa järjestelyt ennen matkaa ja matkojen myynnin. Harri an­taa panostaan retkiin ja opaspal­veluihin.

 

Caleb-nimi tulee Raamatus­sa mainitusta miehestä, kenasi­laisesta Kalebista, joka vakoili ja valloitti luvattua maata. Sen jäl­keen hän sai Hebronin omakseen, koska uskollisesti seurasi Herraa, Israelin Jumalaa.

 

Caleb Tours on järjestänyt mat­koja Israeliin vuodesta 1977 lähti­en. Uudet yrittäjät eivät katkaise ketjua. Tänä vuonna he järjestä­vät sinne viisi eri tavoin räätälöi­tyä ryhmämatkaa, joissa on mu­kana Raamattua mutta myös mo­dernia Israelia ja luontoa.

 

Puola–Unkari-matkojen ohjel­maan tulevat Auschwitz-keski­tysleiri ja Budapestissa sijaitseva, maailman toiseksi suurin synago­ga. Lisäksi on mahdollisuus tavata holokaustista selvinneitä.Välittämistä ja huomioon ottamista

Jouko Pursiaisen yhteydet eri maiden juutalaisiin ovat synty­neet vuosien varrella kuin huomaamatta. Turun seudulla yh­teiskristillinen ryhmä ja Joukon tiimi ovat järjestäneet leirejä lat­vialaisille nuorille.

 

– Turun helluntaiseurakun­ta veti viime vuonna ensimmäi­sen kerran Fidan Tour4Hope-lei­rin unkarilaisille nuorille yhdes­sä suomalaisten nuorten kanssa. Ensi kesäksi suunnitellaan vasta­vierailua Unkariin.

 

Juutalaistyössä Jouko pitää tärkeänä kiinnostusta, kunnioi­tusta ja huomion osoittamista.

 

– Vain tällä tavalla juutalaiset voivat havaita ja tuntea, että kris­tityt välittävät heistä oikeasti.

 

– Ajan myötä he todennäköi­sesti kiinnostuvat uskostamme ja alkavat kysellä siitä. Mielestä­ni vasta sitten on aika puhua Jee­suksesta.

 

Yksi Joukolle tutuimmista ja läheisimmistä juutalaisista on un­karilainen, 80-vuotias Jozsef. Ke­väällä Jozsefin syntymäpäivänä miehet osallistuivat yhdessä Je­rusalem Marathon -tapahtumaan.

 

– Jozsef heitti haasteen minul­le – ja otin sen ilman muuta vas­taan. Lääkärin määräyksestä Joz­sef käveli parin kilometrin reitin. Minä juoksin kympin.Tekijä eikä niinkään puhuja

Jouko luotsaa päätyönään yritys­kumppaninsa kanssa kahta kat­sastusasemaa. Vapaa-ajallaan hän osallistuu yhteiskristillisen nuorisokahvilan ylläpitoon. Se on avoinna joka toinen perjantai Tu­run Jäkärlässä, kotikulmilla.

 

Ihanne hänelle olisi saada viet­tää kuukausi keväällä ja toinen syksyllä Caleb Toursin reissuilla.

 

– Olen ilman muuta käytännöl­listen asioiden tekijä, myös hen­gellisessä palvelutyössä – en niin­kään puhuja. Joskin myönnän päässeeni yli kouluvuosien esiin­tymiskammosta, mies naurahtaa.

 

Kun jokin puute tulee ilmi, Jou­ko tarttuu toimeen.

 

– Jossakin vaiheessa tajusin kehnon englannin kielen taitoni muodostuvan hidasteeksi mat­kailualan ponnistuksilleni. Rat­kaisu löytyi yllättävän läheltä, omasta seurakunnasta. Löysin kristityn veljen, joka ryhtyi anta­maan minulle yksityisopetusta.

 

Vastaava kristillisen vapaaeh­toistyön kuvio voisi hyvin toteu­tua muuallakin.

 

– Se oli mukava kokemus an­toisine keskusteluineen. Kun löytyi motivaatio ja tehtiin töitä, päästiin myös eteenpäin. Nyt kie­litaito on hyvällä mallilla.

 

 

Erja Taura-Jokinen

 Jaa
Ennen puhuttiin liikaa, nyt asiasta vaietaan – Sanoma Jeesuksen paluusta tärkeä
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!