Sunnuntai 23. syyskuuta.
Nimipäivää viettää Mielikki, Tekla

MuutMiten onHELP ry on Suomen helluntaiseurakuntien työntekijöiden jäsenyhdistys, joka palvelee jäseniään muun muassa tukemalla työhyvin­vointia ja kutsumustyötä sen eri vaiheissa.

...
Raamatun äärelläJeesus ei kutsunut harvoja kokouslavoille tai Afrikkaan vaan kaikkia seuraansa tekemään opetuslapsia.
MuutJapanin-lähetti rohkaisee suomalaisuskovia, jotka kipuilevat seurakuntaelämän pysähtyneisyyden kanssa.
MuutKun turvapaikanhakijaa auttaa sydämestään, myös Suomesta käännytetyn kohtalo surettaa sitä syvemmin.
PikavisiittiSuurperheen äiti Nina Puustellia kiinnostaa arkeologia.
MielipideJeesus sanoi opetuslapsilleen juuri ennen vangitsemistaan, että maailmassa tulee sellainen aika, jolloin häneen uskovat joutuvat kaikkien kansojen vihattaviksi us­konsa tähden (Matt. 24:9)...
MielipideTapio Lehtosen kirjoituksessa Ky­berneettinen sää­tely teistisessä luonnonhistorias­sa? (RV 34) todettiin: ”Luonnon­tieteiden oppikirjojen kuvaukset maailmankaikkeuden ja eliöiden, mukaan lu...
MuutNykyaika haastaa kristilliset arvot. Uskova tarvitseekin rohkeutta elää arvojensa mukaan ja lujuutta pysyä kestävänä loppuun asti.
Miten onSuomessa on paljon Israel-rakkautta ja sen mukaisesti myös paljon erilaisia alan järjestöjä. Suomi-Israel Yhdistys­ten Liitto ry:n puheenjohtaja Risto Hu­vila, eikö yksi iso Israel-ystävyysjärje...
ArtikkelitJeesus toimi ja opetti kunnia-häpeäkulttuurissa. Myös risti oli roomalaisessa yhteiskunnassa ensisijaisesti häpeärangaistus.
PakinaKiitos, Uolevi, reippaasta puheesta! Kyllä elähdyt­tää mieltä, kun saa kuul­la noin elämänmakuisen kerto­muksen metsäretkestäsi ja oravi­en käpyjenkeräystavoista!

Ennen...
MuutRaamattu on avain uuden minäkuvan ja tarinan muodostumisessa.
PikavisiittiPsykoterapeuttia suututtaa, jos masennusta pidetään ihmisen omana valintana.
MielipideAlin (kutsum­me häntä täs­sä kirjoitukses­sa sillä nimellä) ystävät soitti­vat hädissään: ”Nyt hänet var­maan yritetään lähettää Afga­nistaniin. Ali pelkää kovasti.” Oli maanantai 3.9.2018...
MielipideKun meillä on tämä kahden regi­mentin jako yhteiskunnassamme, niin suora malli vanhatestamen­tillisesta kymmenysjärjestelmäs­tä ei minusta tunnu luontevalta, pakollisuudesta puhumattakaan...
MielipideKiitos, Reijo Mänttäri, palaut­teestasi Ristin Voiton numeros­sa 37. Päädyin esittämääni kas­teteologiaan pelkästään Raamat­tua lukien jo 1980-luvulla pian uskoontuloni jälkeen. Hankin sit­t...
MuutViime vuosina Maria Lappi on kohdannut niin iloa kuin suruakin. Elämän rajallisuus on vahva teema hänen uusissa lauluissaan.
Miten onRistin Voiton päätoimittaja on vaihtu­nut tänä kesänä. Petri Mäkilä aloitti leh­den vastaavana päätoimittajana juhannuk­sena, ja toimitusta 13 vuotta johtanut Leevi Launonen jäi eläkkeelle...
PuheenaiheNeljä erilaista elämäntarinaa ja yksi yhdistävä henkilö: Jeesus. Hän kutsuu ihmisiä kaikkialla maailmassa seuraamaan häntä – ja kutsumaan muitakin mukaan.
PakinaSeurattuani viime vuodet Fa­cebookia minusta on alkanut näyttää siltä, että palvelun käyt­tö tekee ihmisistä kuin huomaa­mattaan lapsellisia. Usein terve harkintakyky pettää, psykologi­set...
MuutJo 40 vuotta Hengen uudistus kirkossamme -uudistusliike on pyrkinyt rohkaisemaan Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa seurakuntineen jatkuvaan hengelliseen uudistumiseen.
PikavisiittiUskoontulo mullisti vakaumuksellisen ateistin elämän.
MielipideRiver Helsin­ki -seurakun­nan evankelista Jussi Korvajär­ven haastattelu (RV36) sai minut kirjoittamaan aiheesta, joka on pitkään huoles­tuttanut. Tiedostan, että aihe on herkkä, mutta silt...
MielipideHelluntaiherätys on maail­manlaajuinen veljesyhteys. Se to­teuttaa Jeesuksen kastekäskyä, niin kuin Pietari ensimmäisessä helluntaikokouksessa julisti, ke­hottaen piston sydämeensä saa­neit...
MuutUusiin opiskelijoihin halutaan kaupunkiseurakunnissa muodostaa yhteys.
MuistolleLähetystyöntekijä, pastori ja kirjailija Kari Honkasen elä­mäntyö on päättynyt, mutta hänen moni­puolinen hengellinen vaikutuksen­sa ihmisten sydämissä jatkuu vie­lä pitkään.
...
MuutUudistuminen on välttämätöntä elinvoimaiselle seurakunnalle.
Miten onHelluntailiikkeessä vaikuttava Scott Morrison, 50, valittiin elokuussa Australi­an uudeksi pääministeriksi. Tunnustavana kristittynä Morrison kuuluu Sydneyn Hori­zon-seurakuntaan, joka toim...
Raamatun äärelläKirkkohistoriallinen aineisto osoittaa lapsikasteen myöhäisyyden.
MuutHengellisessä yhteisössä ja seurakunnissa autta­jat ovat kovilla. Pasto­rit ja sielunhoitajat antavat itses­tään paljon. Toisille on kehittynyt ammattimainen ote asioihin, kun taas toiset k...
MielipideRV:n numeros­sa 34 oli Risto Kauppisen ar­tikkeli kastees­ta, jossa hän poh­tii kasteen merkitystä ja ajankoh­taa Uuden testamentin tilanteen valossa. Kauppinen kyllä osoittaa vauvojen kaste...
MuutKeijo Airaksinen löysi syvän pettymyksen jälkeen uudelleen yhteyden Jumalaan ja seurakuntaan.
PikavisiittiIrene Vainio inspiroituu lasten aitoudesta ja nauttii ulkoilusta niin työpäivän aikana kuin perheenkin parissa.
Muut”Perhe tuo vanhem­mille tasapainon ja tuen sekä esimer­kin ympäröivälle yhteisölle, kiteyt­tää Marja Toukola. Hän on toi­minut lähetystyössä niin Papua- Uudella-Guinealla, Albaniassa, Roman...
MuutKymmenen vuoden aikana monet Park 7:n unelmat ovat toteutuneet. Ykköstavoitteena on levittää evankeliumia musiikin avulla.
Miten onSuomen Gideonit on perustettu vuonna 1946 ja on vuodesta 1952 ollut osa kansain­välistä The Gideons International (TGI) -jär­jestöä. Raamattutyöhön keskittynyt järjes­tö toimii 201 maassa j...
MuutKokenut pastori huokuu energiaa ja tyytyväisyyttä mutta on huolissaan maan hengellisestä tilasta ja muistuttaa Jumalan sanan auktoriteetin voimasta.
MuutHomoseksuaalisuuden muutoksesta debatoivilla on taipumus suosia omaa näkemystään tukevia selontekoja, niiden laadusta välittämättä.
UutisetAikamedian luottomiehen mittariin on kertynyt reilussa 30 vuodessa yli kaksi miljoonaa ajokilometriä.
PikavisiittiMusiikin ammattilainen kokeilee mielellään uusia asioita ja rentoutuu parhaiten päästessään pois tutuista ympyröistä.
MielipidePilatus sanoi kuu­luisat sanan­sa ”Ecce homo – Katso, ihminen”, kun Jeesus tuotiin ruoskittuna pilkallisessa purp­puraviitassa sekä kivuliaassa or­jantappurakruunussa ylipappien ja ihmisjou...
MuutHilja Aaltosen jäähyväisrunot säveltänyt Hannu Huhtala tekee nykyään Raamattuun pohjautuvia musiikkidraamoja.
Miten onJyväskylän yliopiston kasvatuksen teo­rian ja tradition professori Tapio Puoli­matka kirjoitti Oikea Media -julkaisun vie­raskynäpalstalla 27.7. artikkelin otsikol­la ”Kampanja pedofilian l...
Raamatun äärelläMiksi kirkoilla on niin monenlaisia näkemyksiä kasteesta?
MuutMeidän tulee kohdata Jumala ja saada häneltä viisautta siihen, miten tavoitamme tämän päivän ihmiset, romupappi uskoo.
MuutParantumattoman sairauden ei tarvitse merkitä vain tuskaa, rajoituksia ja kärsimystä.
PikavisiittiKatupaimenena tunnettu Jani Liukkonen kertoo mielellään Jeesuksesta.
UutisetYökerhon voi saada vuokrattua sunnuntaisin kohtuuhintaan.
MielipideRistin Voiton Mi­ten on -palsta tie­dotti iloisen uu­tisen, että Sana elämään -Raama­tun painos on vihdoin tulossa en­nakkotilaajilleen ja sitten tietys­ti kaikille muille, jotka haluavat se...
MielipideVanhana ”Romuna” olen jäävi ja vähän arkakin työntymään aiheeseen, joka käsittelee tämän ajan nuorten mahdol­lisuuksia hengelliseen elä­määnsä liittyvissä asiois­sa – tässä tapauksessa itsen...
MielipideAluksi tietosanakirjoista poimit­tua tietoa kybernetiikasta. Se on koneiden, ihmisten ja näiden muo­dostamien yhteisö­jen säätö- ja viestintäta­pahtumia tutkiva ma­temaattinen tiede, joka tu...
UutisetSeppo Rajamäki on kiertänyt vuoden aikana yli sata seurakuntaa. Ihmiset ovat syttyneet tekstiä käytäntöön soveltavasta Sana elämään -suurteoksesta.
Miten onVakavat opilliset ongelmat eivät ole ihan jokapäiväisiä Helluntaiherätyksen piirissä. Keväällä sellainen nousi esiin liikkeen työn­tekijäpäivillä esitetyn, perinteisestä opista poikkeavan J...
Raamatun äärelläRaamatullinen ymmärrys Jumalan huoneenhaltijan tehtävästä avaa yksilölle näköalan elämän vastuullisuuteen.
PikavisiittiMilja Virranniemi toivoo tutustuvansa opiskelukaupungissaan uusiin ihmisiin
MielipideEva Pasanen ilmaisi huolensa romanien ja valtaväestön tasa-ar­voisuudesta seurakunnassa (RV 31). Huoli on aiheellinen ja siitä kirjoitettiin eri artikkeleissa Ristin Voiton numeroissa 26 ja...
MielipideMoni usko­va varmasti pettyi Pride-viikon aika­na lukuisiin yrityksiin ja palveluntarjoajiin, näiden näyttäessä sateenkaaren­värisen tukensa Helsinki Pride-ta­pahtumalle.
...
Muut”Erivärisii, erikokosii, erinäkösii, mutta silti kaikki samanarvosii”, räppää koulupastori Kivistö luokassa. Joskus sanat tulevat suoraan nuoria kohti.
Miten on”Tätä on odotettu, sika jees!” kommentoi eräs Raamattua rakastava henkilö katsottuaan You Tubessa Aikamedian tekemän esittelyvideon Sana Elämään -kommentaariraamatusta.


Suomen o...
PikavisiittiMiika Hokkanen arvostaa esirukouksia ja haaveilee lähetystyöstä.
MielipidePoikkesin kesällä Ruotsin-matkallani Linköpingissä upeassa Bjärka Säbyn linnassa. Yli kaksisataa vuotta vanhan linnan omistaa nykyisin Linköpingin helluntaiseurakunta. Seurakuntaan kuuluv...
Muut
Ristin Voitto -lehden numerossa 31 Lukijalta-palstalla ollut kirjoitus ”Pelkkä tasa-arvon puolesta huutaminen ei auta” ei ollut asenteeltaan eikä sisällöltään RV-lehden arvojen ja...
MuutPyhä Henki haluaa käyttää jokaista seurakunnan jäsentä johdattaessaan uskovien yhteisöä.
Jumalan Hengen läsnäolo on elintärkeää yksittäiselle uskovalle, samoin seurakunnalle.
­– Ilman Pyhä...
MuutLäheisten usko, joka kesti koetustenkin keskellä, jätti pysyvän jäljen nuoren korealaisnaisen sydämeen.
Kun toisen maailmansodan aikainen japanilaismiehitys Korean niemimaalla päättyi, alueen p...
MielipideJuhannuskonferenssia vietettiin tänä vuonna teemalla ”Tulevaisuus ja toivo”. Säätilojen osalta saatiin nauttia aika perinteisestä juhannussäästä. Lähinnä perjantai-illan sade ja kylmyys koettelivat kä...
MuutEija-Riitta Korhola leikittelee ajatuksella, että sekoittaisi herätysliikkeiden puhetavat (Sana 29–30/18).
Helluntailaisten kokouksessa olisi mehukasta puhua niin kuin kunnon pohjalainen körtti, jo...
PikavisiittiMuusikko Asta Kokkarinen käy kesäisin laulamassa kadulla. Samalla hän kuuntelee ohikulkijoiden murheita ja rukoilee heidän puolestaan, jos he niin toivovat.
MuistolleVeljeni Arto näki päivänvalon 14.12.1962 Lappajärven sairaalassa. Arto syntyi perheeseen, jossa oli uskovat vanhemmat. Perheeseen kuuluivat myös isänäiti, Maria-täti ja 11 kuukautta aiemmin syntynyt t...
MuutGillian Myrtle Grimm-Turunen syntyi maatilalla Etelä-Afrikassa, Pohjois-Kapin maakunnassa 25. elokuuta 1948. Rotuerottelu, apartheid, oli tuolloin voimissaan, ja sitä kesti vuoteen 1991. Väestö jaetti...
PuheenaiheJotkut kristityt ovat kertoneet boikotoivansa yrityksiä, jotka tukevat seksuaalivähemmistöjen Pride-kulkueita. Alkuseurakunnan aikana kristityt asioivat pakanatemppeleiden kanssa yhteistyötä tekevissä...
ArtikkelitJumalan valtakunta on syntisiä, ulkopuolisia ja eri tavoin köyhiä ihmisiä varten.
Evankeliumin kertomuksessa tuhlaajapojasta Jeesus opettaa jotakin olennaista Jumalan luonteesta ja suhtautumisesta...
MuutSeneca: Elämän lyhyydestä. Latinan kielestä suomentanut Juhana Torkki. Otava, 2018. Sid. 111 sivua.
Miten onHausjärvellä järjestettiin 22.7.2018 luterilaisen seurakunnan ja helluntaiseurakunnan yhteinen ehtoollisjumalanpalvelus osana yhteiskristillistä romanipäivää.
PuheenaiheOma ammatti voi avata mahdollisuuksia palvella Jumalaa eri puolilla maailmaa.
MuutVankilatyö on tärkeä osa Nina Åströmin hengellistä kutsumusta. Viime vuonna avautui uusi mahdollisuus sanoman välittämiseen.
MuutKristitty paperiton poika auttoi maailmanlaajuista huomiota saaneessa pelastusoperaatiossa.
MuutKari ja Erja Ahlrothin elämäntapa herätti Floridan suomalaisten kiinnostuksen evankeliumiin.
MielipideKun lähtijä ei kelpaa pastorille
Noin 12 vuotta sitten piipahdimme vaimoni kanssa Itävallassa erään tunnetun pastorin seurakunnassa. Tuon seurakunnan avustustyössä oli tarvetta englantia, saksaa ja...
MuutMarjo Koskinen ihailee Suomen saaristoa ja haaveilee veneestä.
PuheenaiheOhjaajien puheet ja esimerkki voivat jäädä myös koiruuksiin taipuvaisten koltiaisten sydämeen.
PikavisiittiJumala on luonut jokaisen omaksi kuvakseen. Meidän on helppoa nähdä ihminen Jumalan kuvana silloin, kun hän syntyy terveenä, kasvaa, perustaa perheen, tekee työnsä ja lopulta viettää hyvän vanhuuden...
Pakina"Tässä Pirinen, päivää! Piti ihan soittaa päätoimittajalle ja kiittää siitä, että lehti on tullut 2000-luvulle. Siinä on nykyisin isompia kuvia ja enemmän visuaalisuutta. Ja lehden voi nyt antaa luett...
UutisetAsiakkaalla on valtaa, vai onko? Kolme kristittyä pohtii oikeaa tapaa olla valona ja suolana.
ArtikkelitJos Jumala syntyy ihmiseksi ja kuolee ristillä, silloin uskovatkin ovat velvollisia asettamaan naapurin edun itsensä edelle. Vaikka se kirpaisisikin.
MuutTapio Puolimatka: Seksuaalivallankumouksen uskonnolliset juuret. KKJMK, 2018. Nid. 332 s.
Miten onHelsingin Saalem -seurakunnan arabityön pastori Muayad Namrood, ovatko maahanmuuttajien sydämet edelleen avoimia evankeliumille?
– Kyllä, avoimuus jatkuu edelleen. Sen näkee myös niissä, jotka ovat...
PuheenaiheKulttuurieroissa on usein kyse siitä, miten kussakin ympäristössä osoitetaan kunnioitusta.
Miten onJuhannuskonferenssin kävijämääristä on esitetty monenlaisia arvioita. Suurin osa us­koo kävijämäärän laskeneen.
Konferenssi-isäntä Marko Halttunen, minkälainen tapahtuman p...
UutisetMoniarvoinen yhteiskunta haastaa kristityt vanhemmat ja vaatii ottamaan kasvatukseen kantaa.
PakinaLapsena sain Gideoneilta pienen punaisen Uuden testamentin ja luin innokkaasti evankeliumeja. Kiinnostuin myös kirjan alussa ol­leista listoista, etenkin siitä, jos­sa lueteltiin kasvaneen...
PikavisiittiTerhi Laamasen rohkein teko on ollut talon rakentaminen.
MielipidePride-tapahtumasta on kehitty­nyt merkillinen moraalinen lin­jan jakaja. Osallistumisesta Pride-juhlintaan tai sen tukemisesta ve­detään johtopäätöksiä tasa-arvon, ihmisoikeuksien tai vähemm...
MielipideMusiikki seu­rakunnissa on parhaim­millaan hoi­tavaa, eheyt­tävää ja sisäistä elämää vahvis­tavaa. Se on jopa parantavaa ja evankelioivaa.

Seurakunnissa toimii yleensä...
UutisetMiten jaksetaan pienissä, alle sadan jäsenen helluntaiseurakunnissa? RV otti yhteyttä kolmeen eri puolilla Suomea toimivaan yhteisöön ja kyseli kuulumisia.
Miten onJuhannuskonferenssissa eivät enää kaiu juhlakanslian kuulutukset, joissa totuttiin vuosien saatossa kuulemaan tiedotuksia kadonneista henkilöistä, päälle jääneistä auton valoista ja eri puol...
MuutJuhannusaattona näh­ty Missa Concordiaen uusver­sio oli musiikkiteatteri Valkian sympaattinen esiinmarssi.

25 vuotta sitten säväyttänyt Missa oli todennäköisesti var­si...
MuutOlin vaimoni Tar­jan kera työsken­nellyt alkuvuo­desta 2013 läh­tien Unkarissa. Aloitimme siellä työn romanien parissa. Lähin kutsumukseni oli paimentaa Jumalan lasten lau­maa, mutta rakastin käydä...
PikavisiittiLähetystyöntekijä Henry Mononen viihtyy pikkutarkan työn ääressä.
MuutKuumana käynyt matkapuhelinbisnes mahdollisti mukavan elämän. Tärkeimmäksi asiaksi Pekka Vaismaalle muodostui kuitenkin lopulta häiriötön yhteys yläkertaan.
MuutOssi ja Eveliina Mäki-Reini ihastuttavat musiikin kuuntelijoita kauniilla yhteissoinnillaan ja elämänmakuisilla lauluillaan.
Miten onNuorisotyöntekijä Mika Tenetz tutki IK-opistossa Alphacrucis Collegeen tekemäs­sään MA-tutkinnon päättötyössä amerikka­laisen Gateway-seurakunnan pastorin John Burken teoksia ja ajattelua...
MuutUskonvaraisena ja vapaaehtoisena työskenteleminen on antanut muusikolle paljon.
ArtikkelitOtsikon alkuosa on osa van­hasta suomalaisesta sanonnas­ta. Vaikka sukunimen käyttö on Suomessa varsin nuori ilmiö, se on kuitenkin suvuille tärkeä asia.


Niin kuin...
PikavisiittiKesäaamuisin Virve Pellinen juo kahvinsa puutarhassa ja käy miehensä kanssa uimassa.
MielipideIK-opistolla pidetyt Senioripäivät toukokuun lopulla olivat antoisat. Päivien aikana piipahdin puolisoni kanssa ostoksilla myos Aikamedian puolella. Samalla vilkaisin myytäväksi tarkoitettuja...
Miten onFidan uusimmassa Muslimimissio-uutiskirjeessä kerrotaan etiopialaisesta miehestä, jonka kääntymykseen islamista kristinuskoon sisältyi erikoinen ilmiö: hän oli saanut lahjaksi Raamatun, j...
PakinaEi kukaan. Artikkeli ei kuitenkaan voi olla näin lyhyt, joten pureskellaan hiukan tätä sitkeää pähkinää.Ei minun ansiostani
Armoa on monenlaista, mutta armon peruskä...
MuutLeena ja Otto odottavat esikoistaan tietoisina elämän hauraudesta.
PikavisiittiTilda-Sofia Hämäläinen arvostaa ystävissä kykyä heittäytyä hassuihin juttuihin.
MuutKansainvälinen Jippiilähetysleiri innosti kuorolaisia perheineen lähetysmatkoille.
MuutSen sijaan että olisi varmistettu, mitä Aki Ruotsala tarkoittaa, häneen suhtauduttiin vihamielisenä ideologisena muukalaisena.
Minun päiväniSeurakuntapastorin päivät ovat erilaisia. Maisemat ja tunnetilat vaihtelevat joskus ääripäästä toiseen. Palkitsevia hetkiäkin on paljon.
MuutNäin runoillaan tunnetussa kiitoslaulussa. Kiitoksen aihetta on myös saarnaaja Heikki Ahosella, jonka sanoituksia eletystä elämästä on saatu kansien väliin.
Miten onUskonnollisen vakaumuksen vaikutusta ih­misen terveyteen ja hyvinvointiin on tutkit­tu pitkään niin lääketieteessä kuin esimer­kiksi psykologiassakin.

Toukokuussa Coven...
MuutKun tv-kasvo puhuu Jumalan suunnitelmasta arabimaailman naisille, hän saa sekä naiset että miehet tarttumaan puhelimeen tai näppäimistöön.
MuutArvostettu kansainvälinen teologi tekee kirjoitustyönsä kodin ruokapöydän kulmalla eikä kaipaa itselleen työhuonetta.
PakinaLomakausi on aluil­laan ja suomalaiset valmistautuvat ku­kin tahoillaan otta­maan irti mahdol­lisimman paljon niistä harvoista hellepäivistä, joita Luoja meille ly­hyen kesämme aikana suo (...
UutisetKesäjuhlakonkari suosittelee poimimaan hengellisten tapahtumien tarjonnasta vaihtoehtoja myös oman liikkeen ulkopuolelta.
PikavisiittiIsyys on tie ainutlaatuiseen rakkauteen, pohtii Sami Elorinne.
MielipideOlemme olleet us­kossa lapses­ta lähtien, mut­ta vasta viime ai­koina olemme ymmärtäneet, ettei uskossaolo­vuosiemme määrä merkitse vie­lä mitään. Vain se merkitsee, että pysymme oikealla tiellä lo...
ArtikkelitTutkimusten mukaan kristityt ovat muita ennakkoluuloisempia. Onneksi lähimmäisen rakastamista voi opetella.
MuutSoittamisen ilon lisäksi musiikki merkitsee Samuel Haloselle yhteyden rakentajaa. Hänelle on myös luontevaa kertoa Jeesuksesta musiikin kautta.
MuutMiten auttaa lasta kasva­maan tasapainoiseksi ja eheäksi, oman arvonsa tun­tevaksi ihmiseksi? Kuinka tukea häntä omakohtaisen jumalasuhteen muodosta­misessa? Entä miten ohja­ta lasta löytäm...
Miten onSanomalehti Keskisuomalainen uutisoi näyttävästi 31.5. Jyväskylän helluntaiseura­kunnan uuden toimintakeskuksen rakenta­mista.


Seurakunta möi viime vuoden lopul...
MuutVanhemmilla on tärkeä rooli lapsen hengellisen elämän tukemisessa.
Muut”Koska Iisak söi mielel­lään riistaa, hän rakas­ti enemmän Eesauta, mutta Rebekalle oli Jaakob rakkaam­pi” (1. Moos. 25:28).

Siinäpä hankalat lähtökohdat veljek­sille...
ArtikkelitAina silloin tällöin tulee tilai­suus kertoa medialähetysjärjestö Avainmediassa tapahtuvia tosi­tarinoita. Nämä tarinat laajenta­vat kuulijoiden käsitystä media­lähetystyöstä.
...
MuutOravanpyörän hellittäminen suo hyviä tilaisuuksia hoitaa suhdetta Jumalaan.
PikavisiittiLahtelainen toimittaja ja teologi Heikki Kiseleff riehuu mielellään saksanpaimenkoiran kanssa.
MuutMitä kokee muslimimaan kristitty ramadanin aikaan? (Open Doors, toukokuu 2018)
Toisin kuin tavallisina päivi­nä, muslimimiehet – ja naiset – lukevat [bussissa] Koraania kovaan ääneen, er...
MielipideJotkut Israelin ys­tävät ovat omak­suneet käsityksen, että Israelin suuri ahdistus toteutui jo viime maailmansodan aikaisessa holokaustissa ja tulevaisuudessa on odotettavissa lähinnä Israe...
MielipidePuolustan vahvasti ulkoministeri Timo Soinin (sin) oikeutta ilmais­ta kantansa Irlannin aborttilinjauk­sesta. Kysymys ihmisen elämän al­kamisesta ja oikeudesta elämään kytkeytyy syvästi maai...
MielipideKristillisen etiikan pohjana on raamatullinen jumala- ja ihmis­käsitys. Käytännössä Raamatun ohjeellisuus johtaa arvojärjestyk­seen, jonka kulmakivenä on Ju­malan olemassaolon ja auktori­tee...
MuutAustralian Kilmoressa asuvi­en Mirja ja Eero Suomalaisen olohuoneen seinällä on musta­valkoinen kuva P & O Strathnave­rista, kookkaasta ja ylväästä me­renkyntäjästä. Se on laiva, jossa...
MuistolleKirjoitin seuraavan takakansi­tekstin isäni Aulis Romppasen (1931–2018) kirjoittamaan oma­elämäkertakirjaan 12 vuotta sitten:

”Seitsemän vuosikymmen­tä. Itse asiassa Au...
MuutTyöuupumuksen jälkeen Kenneth Karppisen lauluihin on tullut uudenlaista syvyyttä ja elämänmakua.
Miten onRistin Voitto uutisoi viime viikon numerossa Tampereen helluntaiseurakunnassa maahanmuuttajille annetusta kristinuskon opetuksesta ja heidän kokemastaan Pyhän Hengen kasteesta (RV 21). ...
MuutPyysimme helluntailaista, baptistia ja vapaakirkkolaista kiikaroimaan tulevaa.
MuutNina G. Nahkala sai lapsena Gruusiassa lahjaksi öljyvärit. Taiteesta tuli sittemmin hänelle ammatti. Vimpelin ateljeessa syntyviin maalauksiin tarttuu taiteilijan sydämen sykkeitä.
PikavisiittiBrasilialaislähtöinen Roberto Brandao haluaa tuoda toivoa suomalaisille ja rohkaista heitä luottamaan Jumalan hyvään suunnitelmaan.
MuutTuore ylioppilas Sofia luottaa tulevaisuutensa Jumalan varaan. (Sana 20/2018).
Maailmassa on paljon mölyä, jonka alta Jumalan ääntä voi olla vaikea kuulla. Sofia Jaakkolan korvissa mölise...
MielipideMonet kulttuurikristityt petaavat maapallon tulevaisuutta tieteen antamien uhkakuvien huolestuttamina pelkästään inhimillisin keinoin. Siitä ei heitä tietenkään voi moittia, sillä heidän vas...
MielipideRistin Voitto -lehden pääkirjoituksen (RV 9/2018) innoittamana ja rohkaisemana haluan tuoda esiin asioita, jotka ovat jo pitkään vaivanneet mieltäni. Ensiksi kuitenkin suuret kiitokset Esko...
MuutMikäli maapallon ulkopuolelta joskus löytyy elämää, kristitylle se ei ole yllätys.
MuutAfroamerikkalainen hengellinen musiikki koetaan usein kotoista helpommin lähestyttävänä
MuutVille Kalaniemi on itsekin ollut vailla vertaistukea. Niinpä kun häneltä viidennen kerran kysyttiin, voitko auttaa, mies ymmärsi Jumalan puhuvan.
MuutRisto Huvila on tullut tun­netuksi Israelin valtion ole­massaolon oikeutuksen ja eskatologisen roolin puoles­tapuhujana. Tämän hän on tuonut esiin niin Israel-tilai­suuksissa kuin TV7:n ohje...
MuutIsraelin 70-vuotispäivän uutisraportteja hallitsivat kahakat Gazan rajalla. Miten mahduttaa samaan kuvaan Jumalan juutalaisille antamat lupaukset ja palestiinalaisarabien ihmisoikeudet?
MuutKysymys suhtautumisesta Israeliin jakaa näkemyksiä myös Suomen helluntailiikkees­sä. Fidan juutalaistyön asiantuntija Harri Krögerin mukaan (RV 19) Fidassa ja monissa helluntaiseurakunnissa ihmetel...
MuutTaisto Bollström viihtyy yhtä hyvin bussin ratissa kuin saarnapöntössä. Hän on kiitollinen ammatistaan ja evankelistan kutsumustyöstään, joissa romanitausta ei ole ollut esteenä.
MuutTurun helluntaiseurakunnan lapsi- ja perhetyön ohjaaja Arto ”Artsi” Kemlin täytti 50 vuotta 3. toukokuuta. Monen toimen mies on siis tullut miehen ikään.

Artsille musii...
PikavisiittiKahden kultturin perheessä eläminen tuo arkeen uudenlaista näkökulmaa, Emilia Koivisto on huomannut.
MuutKun identiteetti perustuu us­koon, siitä on helppo puhua, pikaluistelija Mika Poutala sanoo Golflehdessä (3/2018).
Poutala ei enää ota pettymyk­sistä paineita. –– Niiden sietä­minen on t...
MielipideTänä kesänä tulee kuluneeksi 60 vuotta ensim­mäisestä Läpi­käytävän lasten­leiristä Kuoreveden Hallissa. Leirin nimi tuli leiripaikkana toi­mineen maalaistalon nimestä.

Vanhat...
MuutOpiskelijat saivat vuosien urakkansa päätökseen iloisin ja kiitollisin mielin.
MuutRisto Huvilalla on suuri tavoite. Hänen vasta ilmestynyt kirjansa kertoo Jumalan olevan yhä mukana kansansa vaiheissa. Entä miten on kristillisen seurakunnan laita?
MuutVantaalainen valtiotieteiden tohtori Jouko Jääskeläinen tarkastelee uusimmassa kirjassaan politiikkaa, uskontoa ja arvoja seitsemästä eri näkökulmasta. Entinen kristillisdemokraattien kans...
Raamatun äärelläKun Hengen täyteyttä etsiessä asettaa Jeesuksen ainoaksi keskipisteeksi, tähtää hänestä todistamiseen ja maailmanlaajaan lähetystyöhön, on turvallisilla vesillä.
MuutPyhä Henki vaikuttaa edelleen siellä, missä julistetaan evankeliumia ja autetaan ihmisiä, täydessä iskussa oleva 70-vuotias lähetyspastori tietää.
PakinaMinulle soitti hiljattain sähkömyyjä. Kävin hänen kanssaan saman tahtojen taistelun kuin muidenkin puhelinmyyjien kanssa: minä yritin vakuuttaa hänet siitä, etten aio ostaa mitään, ja hä...
ArtikkelitAikamme uutisvirrassa ui monenlaisia paljastuksia ja kampanjoita. Kauan kannettuja kuormia on alettu purkaa julkisuuteen. Asiat, joita on täytynyt sosiaalisen paineen vuoksi peitellä, pu...
MuutVarhaisille helluntailaisille Suomen sisällissota ja kielillä puhuminen olivat osa samaa eskatologista kokonaisuutta.
Miten onIK-opiston vararehtori Markku Ojaniemi ja nuorisotoimintojen koordinaattori Tero Järventausta esittelivät pastoreiden saunaillassa 7. toukokuuta seurakuntien vastuunkantajille IK-opi...
PikavisiittiPirkko ”Pirre” Helenius vaihtaa kauppareissulla ruokareseptejä tuntemattomien ihmisten kanssa.
MuutTuija Tiihonen bloggaa parantumattomasta syövästään (Kotimaa 18/2018).
– Mitä väliä sillä on, jos en näe ensi kevättä, mutta näen sentään tämän. Nautin tästä hetkestä. ––
...
MielipideOlemme viime vuosina eläneet helluntailiikkeessä tietynlaista murrosaikaa. Osa murroksen tuomasta muutoksesta on ollut tervetullutta, varsinkin, jos seurakunnan keskellä on ollut pitkään hilja...
MielipideKarismaattisten armolahjojen todellisuus löydettiin uudelleen aikoinaan helluntailiikkeen syntyessä Azusa-kadulla. Varmaan se on säilynyt elävänä koko kristillisen historian ajan, ainakin margina...
Mielipide”Te mielettömät galatalaiset, kuka teidät on lumonnut?” kysyi apostoli Paavali (Gal. 3:1).

Mitä sana lumous pitää sisällään? Me, jotka olemme olleet uskon tiellä jopa...
MuutPerinteinen jako opettajiin ja oppilaisiin haluttaisiin muuttaa.
MuutIstumme kahvipöydässä Jaakko Heinosen kodikkaassa olohuoneessa Nokialla päivänsankarin ja poikien Joelin ja Arton kanssa. Juttelemme perheen vaiheita ja tärkeitä paikkoja muistellen: Toijala, Karkk...
MuutLähtipä pojankloppi Ruotsinmaalle Turun läänin Lapista. Mahanalus jalkoja täynnä, maailmanvalloitus mielessä. Vaan uskovan äidin rukoukset kuultiin, ja Jumala vaihtoi suunnitelmat uusi...
MuutIrene Ahonen on tehnyt kuorotyötä 50 vuoden ajan seurakuntamusiikin saralla. Hänen mielestään kuoroilla on paljon annettavaa.
Miten onJerusalem on jälleen maailmanpoliittisen huomion kohteena. Sen myötä myös monet eskatologiset ja missiologiset kysymykset ovat nousseet taas esiin. Fidassa on kuiten­kin ihmetelty joitakin...
Yhdysvaltalainen kristit­ty filosofi C. Stephen Evans on yksi niistä, joiden korkea­tasoinen ja analyyttisen poh­diskeleva lähestymistapa kristinuskoon liittyvistä ky­symyksistä on nyt suome...
ArtikkelitÄsken julkaistussa Turun yli­opiston oikeustieteellisen tiede­kunnan, Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin ja Yhdenvertai­suusvaltuutetun tutkimuksessa vertailtiin irakilaisia turvapaikan­ha...
MuutMuistot lämmittävät, jos oma äiti on jo poissa.
PikavisiittiPerhekerhoa organisoiva Elisa Harju juttelee Jumalalle pitkin päivää. Vapaa-ajalla Harjut menevät saunaan.
Muut”Hulluina meitä pidettiin”, muistelee Virpi Ali-Haapala perheyritys Finn Springin al­kua (Sanansaattaja 9/2018).
– Uskallus yrittämiseen on täytynyt olla, mutta se ei tar­koita s...
MielipideOn kulunut yli puoli vuotta siitä, kun uutisissa kerrottiin, että Hol­lywood-moguli Harvey Wein­stein oli ahdistellut ja raiskannut useita ihmisiä. Tästä alkoi lumi­pallo vyöryä. Lukemattoma...
MielipideKuoromusiikki-ih­misenä harkitsin toisenkin kerran tämän mielipide­kirjoitukseni ot­sikkoa ja sen sovinnaisuutta asi­ani esittämiseen, mutta valitsin sen silti.

Hellunt...
MuutKristittyjen yhteisistä vappumarsseista on vuosien saatossa muodostunut yksi Suomen suurimpia rukoustapahtumia.
MuutMax Chismon on kansainvälinen lähetysvaikuttaja, jonka kehittämä koulutus on saanut seurakunnat liikkeelle eri puolilla maailmaa. Toukokuussa hän on tulossa Suomeen.
MuutAnna Jarvisin äidin kuolema vuonna 1905 sai hänet vakuuttumaan, että äitien asemaa yhteiskunnassa tuli parantaa.
Miten onKeuruun Juhannuskonferenssi on valtava vapaaehtoistyöntekijöiden voimainponnis­tus. Jälleen tänä kesänä talkoisiin odotetaan noin 1 700:aa vapaaehtoista.

Projektikoordi...
MuutMonia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen us...
MuutKansanedustaja on opiskellut kolme vuotta Kiinaa. Miksi ihmeessä?
TeemaMenestyvän kouluyhteistyön avaimia ovat luottamus ja säännöllisyys. Sanomaakaan ei tarvitsee himmentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.
TeemaUudentyyppinen tapa tukea lapsia ja nuoria sai pilottikoululta hyvän palautteen.
TeemaFidan globaalikasvatustunnit tavoittavat vuosittain tuhansia oppilaita ja satoja opettajia.
TeemaLukijoiden maailma on otettu huomioon niin kampanjalehden tekstissä kuin kuvissakin.
PakinaHelluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluj...
ArtikkelitPerusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muide...
MuutSuhteista siiville -teoksen kantava ajatus on, että suhde lapseen on kasvatuksen
perusta.
PikavisiittiMika Mouhua ilahduttaa ihmisten halu antaa omastaan toisten hyväksi. Ärsyyntymistä aiheuttaa muiden väheksyminen.
MuutFerney ja Aidee Nieto: Ope­tuslapseuttaminen on herä­tyksen avain (Näky 2/2018).
Ferney on sitä mieltä, että seurakuntien hengellinen laa­tu ja terveys määräytyy sen mu­kaan, miten huole...
MielipideLiikenneviraston teettämien las­kelmien mukaan ihmiselämän hinta Suomessa vuonna 2010 oli 1 918 809 euroa. Lukemassa huo­mioitiin sekä tuotannolliset tulo­jen menetykset että inhimillisen hy...
MielipideOlen ilokseni to­dennut, että Ju­mala kutsuu vielä tänäänkin nuoria mukaan lähetys­työhön. On hyvä, että uskovat eri tavoin tutustuvat lähetystyön käy­tännön haasteisiin ja ovat avoimia Pyhä...
MuutKristillisyys on vähentynyt kouluissa ja päiväkodeissa. Siksi vanhemmilla ja seurakunnilla on yhä suurempi vastuu lasten kristillisestä kasvatuksesta.
Miten onLahden helluntaiseurakunnassa järjeste­tään lauantaina 5. toukokuuta sielunhoi­dollinen seminaari, jonka teemana on ”Kun lapsen mieli murtuu”. Seminaari pyrkii aut­tamaan perheitä, joiden la...
MuutThe Shack (2017) perustuu Wil­liam Paul Youngin kirjaan Au­tiotalo (Päivä 2010).

Elokuva on paitsi mitä han­kalimmin lausuttava myös var­masti eniten keskustelua herättä...
Raamatun äärelläVanhassa testamentissa kerrotaan, kuinka poika­joukko pilkkaa profeetta Elisaa kaljupääksi. Elisa kiroaa pojat, ja nämä saa­vat jumalallisen rangaistuksen joutuen karhun raatelemaksi (2. Kun...
MuistollePitkän ja merkittävän elämän­työn Afrikassa tehnyt lähetys­työntekijä Kyösti Roininen kutsuttiin taivaan kotiin 31. maalis­kuuta.

Etiopian Kaffassa lempini­men Abba Diima (isä...
MuutYritän mennä ja soitella tässä niin kauan kun sormet liikkuu ja jalat kantaa, evankelista Raimo Karmitz (aik. Karmitsa) sanoo.

– Kulkuri olen sydämeltäni, vaikka joskus...
UutisetJoka kuudes lapsi maailmassa elää turvattomissa oloissa. Fida kampanjoi kevään aikana sodan traumatisoimien lasten toipumisen puolesta.
PikavisiittiSatu Ahlman hoitaa hankalat asiat heti aamusta ja pyrkii lukemaan koko Raamatun läpi kerran vuodessa.
MuutElja Maaninka bloggaa elä­mysten ja kärsivällisyy­den suhteesta (Päivämies.fi 17.4.).
Kotona asuessani vanhem­pani puhuivat siitä, kuinka kär­sivällisyyttä on hyvä kasvattaa, koska se au...
MielipideOn aamuyö. Kel­lo on juuri lyö­nyt kolme. Mi­nut on herätet­ty merkilliseen tunteeseen. Jumalan Henki ke­hottaa: ”Kirjoita Ristin Voittoon ja kysy: kuka menee meidän puolestamme?”
...
MielipideOlen jo jonkin aikaa seurannut helluntailiikkeessä tapahtuvaa kehitystä, joka mahdollisesti jat­kuessaan on mielestäni huoles­tuttavaa. Rohkenenkin nyt herä­tellä niin itseäni kuin lukijoit...
MuutRuumis, sielu ja henki ovat kaikki Jumalan silmissä arvokkaita ihmisyyden osa-alueita. Jos jollakin alueella on häiriö, kokonaisuus kärsii.
PakinaKevään tullen evankelistakin herää talviunilta. Markon matkassa -teokseen kootut kokemukset herättelevät jopa evankelistaa itseään.
Miten onHelsingin Saalem-seurakunnassa järjes­tettiin viime viikolla kaksipäiväinen johtajuuskonferenssi, jonka yhtenä tavoitteena oli valmentaa nuorta sukupolvea hengelliseen vastuunkantoon ja joht...
MuutAlkuvuodesta 2015 Face­bookin päivitysvirta alkoi täyt­tyä kiitollisuuslistoista. Samoi­hin aikoihin kanadalaisen per­heenäidin ja bloggaajan Ann Voskampin kiitollisuuspäi­väkirja Tuhat lahj...
MuutAfrikan helluntailiikkeiden lähetystyö on yhä pääosin pientä, mutta tahtotila on kehittynyt oikeaan suuntaan.
PakinaLuulin pitkälle aikuisikään, että olen järjestelmällinen ihminen. Vasta elämänko­kemuksen karttuessa tajusin, että kyse on harhasta, jonka taustal­la on yritys sovittaa itsensä jo lapsuudess...
ArtikkelitSuomi 100 vuotta -juhlavuoden aikana kirjailija Väinö Linnan tuotanto nousi esille monta ker­taa. Linnan pääteokset Tuntema­ton sotilas ja Täällä Pohjantähden alla -trilogia ovatkin kansalli...
MuutAnteeksiantaminen on vaikeaa mutta Raamatun mukaan välttämätöntä.
PikavisiittiEspoossa helluntaiseurakunnan lapsi- ja nuorisotyössä palvellut Marianna Tiainen odottaa innokkaasti, minne Jumala seuraavaksi hänen perheensä johtaa.
Muut”Hyvin rukoiltu on puolik­si unelmoitu”, Milja Alanko tuumii (Nuotta 3/2018).
Matematiikka on yksi Miljan lempiaineista. Hän soveltaa sen sääntöjä myös uskonelämään ja unelmiin.
...
MielipideJeesus sanoi: ”Antakaa keisaril­le, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on” (Matt. 22:21). Mikä sitten on Jumalan?

Jotkut ajattelevat, että se olen minä ja mi...
MielipideMarkkinatalouden mekanismeis­ta en juurikaan paljon ymmärrä, mutta eikö eräs 1700-luvulla elä­nyt Adam Smith ylistänyt libe­raalin markkinatalouden kaikki­voipaisuutta? Se nimittäin korjaa i...
MielipideMaailmanlaa­juinen hel­luntailiike koostuu kymmenis­tä tuhansista seurakunnista eri puolilla maailmaa. Jossakin mää­rin ne saattavat poiketa hieno­säädöissä toisistaan, mutta niille on tunn...
MuistolleRakas äitini Anna-Liisa Hei­monen pääsi Jeesuksen luok­se 13. maaliskuuta. Häntä tullaan muistamaan monella tavalla: äiti­nä, mummina, isomummina, ys­tävänä, työtoverina sekä yhtenä hellunt...
MuutHuhtikuun puolivälissä äitini Saara Au­tio täyttää 80 vuotta. Siksipä palaan men­neisyyteen.

Eletään ehkä vuoden 1965 palmusun­nuntaita. Istun asuinhökkelistä remontoi­d...
MuutLaulaja Perttu Läykki on kiitollinen siitä, että kls:n musiikki on saanut tuoda kuulijoille toivoa vaikeina aikoina.
Miten onHelluntaiseurakuntien vankilatyön yhdyshenkilö Vesa Rautasaari, minkälainen helluntaiseurakuntien vankilatyön tila tällähetkellä on?
– Helluntaiseurakuntien vankilalähetystyötä rvostet...
MuutPasi Turusen Israel-teos on joidenkin Turusen aiempien kirjojen tavoin käsikirjamainen tietopaketti. Kirjassa käydään läpi suurpiirteisesti Israelin it­senäistymishistoria ja kuluvan vuosit...
MuutIhmismielen tieteellinen tutkimus haastaa meitä pysähtymään yksilön vierelle ja purkamaan itse tekemiämme yleistäviä olettamuksia. Kuten Jeesuskin teki.
MuutSaarnaaminen ja suurtapahtumat ovat erityisesti Marko Halttusen sydämellä.
ArtikkelitSielunhoitajan vaitiolovel­vollisuus on vuoden 2016 alusta lukien ollut voimassa myös vapaakristillisissä yhdyskunnissa. Luterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa rippisalaisuus on ollut voi...
MuutIhmiset kokevat välittämistä viidellä eri tavalla. Niiden löytäminen voi olla perheessä uuden alku.
PikavisiittiIK-opiston koulutussihteeri Merja Toukola matkusti armon varassa Ruotsiin ja katsoo peiliin lähinnä autossa ollessaan.
MuutTekoälystä ja ihanneihmi­sistä kirjoittaa Uusi Tie (13– 14/2018).
Esimerkiksi insinöörit tapaa­vat pitää ideaalisena ihmisenä tehokasta ongelmanratkaisijaa.


– T...
MielipideOlen huolestunut siitä, että jäl­leen nostaa helluntailiikkeessä päätään huonosävyinen keskus­telu siitä, mikä on oikea seura­kuntarakenne. Näen, että sielun­vihollinen yrittää saada meidät...
MielipideAikamedian aikakauslehtien toi­mituspäällikkö Elina Rautio aloittaa Ristin Voiton pääkirjoituk­sensa kysymyksellä ”Mitä uskon­elämääsi kuuluu?” (RV 4) Hän an­taa mielikuvan, että tällaista...
MielipideKeväällä 2017 luin Ristin Voitosta mielipidepalstal­ta Markku Heli­nin kirjoituksen siitä, miten lastenleireille Venä­jälle kaivataan lähtijöitä Suomes­ta. Tuo kirjoitus jätti minut miet­timä...
MuutKokenut hengellinen kaitsija rakastaa musiikkia, perhettään ja Jumalan seurakuntaa, tytär kertoo.
MuutPekka Laukkarinen tunnetaan vauhdikkaasta ja hauskasta esiintymisestään. Hänen pirteille keikoilleen on suuri kysyntä eri puolilla Suomea.
Miten onKeuruun IK-opistolla järjestetään 28.–30. toukokuuta senioripäivät, jonne kokoontuu noin 160 eläkkeellä olevaa helluntaiseura­kuntien työntekijää. Tapahtuma on osallis­tujille maksuton, ja s...
MuutAikamedia on tehnyt hyvän palveluksen sata vuotta täyttä­neelle itsenäiselle Suomelle jul­kaistessaan uusintapainoksina edesmenneen ”korpikirjaili­jan” Jaakko Sahimaan (1923– 2005) Pihlajapu...
MuutKaikki Raamatun kuvat ja kohtalot linkittyvät ristin mieheen.
MuutOn olemassa ainakin viisi painavaa syytä siihen, miksi uusi liitto on parempi kuin vanha.
MuutRaamattu sanoo, että ”suurempaa rakkautta ei ku­kaan voi osoit­taa, kuin että an­taa henkensä ystäviensä puolesta” (Joh. 15:13). Noissa sanoissa lie­nee ystävyyden syvällisin olemus, ja ne k...
ArtikkelitJulkisuudessa keskustellaan tuon tuostakin järjestöjen varain­hankinnasta. Toimittajat esittä­vät klassikkokysymyksen ”pal­jonko lahjoituseurosta menee perille?” ja yrittävät asettaa jär­jes...
MuutPienten lasten perheissä riittää ääntä ja liikettä. Miten se sopii yhteen seurakuntakulttuurin kanssa?
PikavisiittiVapahtajaa usein tulkitsevaa Panu Haavistoa kiehtoo myös Juudaksen tarina.
MuutKaikki uudistus ei ole edis­tystä, pääkirjoittaa Leif Num­mela (Uusi Tie 11/2018).
Myös suomalaisessa kirkol­lisessa keskustelussa puhutaan usein siitä, että kirkko ei sai­si jäädä jälke...
MielipideReijo Mänttäri kirjoitti, että psy­kologiasta ei ole uskovalle ihmi­selle mitään hyötyä (RV 7). Hän perusteli väitettään kahdella raa­matunkohdalla (1. Kor. 2:12–15 ja Juuda 19) sekä Sigmund...
MielipideHengellinen elämä toimii ja levi­ää niiden ”työmiesten” välityksel­lä, joille Pyhä Henki on saanut an­taa täyden ja ylitsevuotavan tyy­dytyksen Kristuksessa. Kaikki heidän tekemisensä tapaht...
MielipideOlen lapsesta saak­ka kuullut puhut­tavan uskovien uudistumisesta. Käsite uudistu­minen on kuitenkin ollut joten­kin hämärän peitossa. Mitä se käytännössä tarkoittaa?

J...
MuutKaritsanpaistin valmistus on nykyisin melko helppoa. Moni suomalainen ei tiedosta paistiin liittyvää muistoa.
Raamatun äärelläEvankelista Luukas kertoo Jee­suksen ristillä käymästä keskus­telusta kahden rikollisen kanssa ja kuinka toinen heistä katuu syntejään ja moittii toveriaan tämän epäuskosta (23:39–43). Matt...
MuutJoensuulaisen konsultin mielestä ”kannettu vesi ei kaivossa pysy”. Siksi kehitysavun tulee olla koko yhteisöä osallistavaa.
MuutSeinäjoella vaikuttava luterilaisen seurakunnan lapsikuoro on kuin suuri perhe. Solinan iloinen ja lämminhenkinen yhdessä tekeminen houkuttelee mukaan yhä uusia laulajia.
MuutToissa torstaisessa 10-vuo­tisjuhlakonsertissa Higher Ground Vocals -kuoro palasi – tai käväisi – juurillaan mustan gospelin parissa.

Alkuasetelma konsertille oli jossak...
MuutRainer Lindeman päätyi lopulta hengelliseen työhön romanien pariin.
MuutFilippiläiskirjeessä Paavali kuvaa hengellisen kasvun ominaispiirteitä.
Minun päiväniKoulu- ja seurakuntatyöntekijä Pauliina Kuikka saunoi töiden lomassa ja huolehti koiran hyvinvoinnista soittamalla musiikkia.
PakinaOli huhtikuun en­simmäinen sun­nuntai, kun Jeesus kuuli Ala-Kattila­mäen helluntaiseurakunnan veisun taivaastaan. Laulu kutsui: ”Sua odotan, jo saa­vu, Herra!” Jeesus nousi ja sanoi, että he...
ArtikkelitRaamatun Psalmien arvioidaan syntyneen noin 3 000 vuoden ajanjaksolla, alkaen Moosekses­ta ja päättyen Daavidin aikaan.

Psalmien tekijöistä parhaiten nousee esiin kuningas Daav...
MuutPienryhmiä ja popkulttuuria painottava seurakuntaverkosto laajenee Ruotsissa.
PikavisiittiTurvapaikanhakijoiden kohtelu harmittaa kemijärveläistä kelloseppää.
MuutJipun puoliso Sami Elorinne ajatteli olevansa itse itsensä jumala (Seurakuntalainen.fi 9.3.).

– Jumalaan ei uskottu kodis­sa eikä suvussakaan. Se oli hy­vin ateistista elämää. Ainoa...
MielipideRaamattu kehot­taa: ”Älkäämme lyökö laimin seu­rakunnan yhtei­siä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana” (Hepr. 10:25).

Milloin syyllistyn tällaiseen lai­minlyönti...
MielipideRistin Voiton numerossa 9 oli toi­mituspäällikkö Anssi Tiittasen kirjoitus nuoresta poliittisesta vai­kuttajasta, Dani Niskasesta.

On hienoa, että uskovissa nuo­rissa on...
MuutKun perheen äiti sairastuu masennukseen ja tyttärellä on touretten oireyhtymä, luottamus elämään joutuu oikeasti koetukselle.
MuutLuentosarjasta syntyi kirja, joka sisältää sata Jeesuksen vertausta ja kielikuvaa.
Miten onUskonnollisten toimijoiden ja etenkin vapaakristillisten seurakuntien toiminta vastaanottokeskuksissa on ollut ongelmal­lista, uutisoi Helsingin Sanomat 4. maalis­kuuta.
...
MuutPekka Simojoen laulut ovat yllättävän monelle suomalaiselle henkilö­kohtainen kosketuspin­ta hengellisiin asioihin. Simojoki tunnetaan edelleen tuotteliaana lauluntekijänä ja ahke­rana muus...
UutisetRistin Voitto lähti katsomaan, mitä länsinaapurimme suomenkielisille helluntailaisille kuuluu.
ArtikkelitPerheiden hyvinvointi on ollut keskeinen osa romanilähetysjär­jestö Elämä ja Valo ry:n toimin­taa koko sen yli 50-vuotisen his­torian ajan. Aikoinaan Suomen eri paikkakuntia kierrettiin yh­d...
Raamatun äärelläJumalan sana on elävän uskon ja kristillisyyden kes­tävä perusta.

Kristittyinä mei­dän on tärkeä tietää, mihin us­komme. Aivan yhtä tärkeää on myös ymmärtää, minkä per...
PikavisiittiPoliitikon puoliso ei rentoudu politiikan äärellä.
MuutMielensäpahoittajista ja Jee­suksesta kynäilee Petri Me­renlahti (Sana.fi 1.3.).

Helppoa Jeesuksella ei ole. Se mitä hän sanoo, ei vastaa odo­tuksia. –– Johanneksen eva...
MielipideRuotsista kuuluu taas kummia. Mi­täpä muutakaan voi sanoa luki­essaan uutisia Ruotsin evankelis-luterilaisen kir­kon viime vuoden lopulla hyväk­symästä uudesta ohjeistuksesta. Tulevana hellu...
MielipideOlen kärsinyt vaikeasta psyykki­sestä sairaudesta 34 vuotta. Tämä aika on ollut henkistä helvettiä, varsinkin ensimmäiset vuosi­kymmenet.

Vuosikausien kokeilujen jäl­ke...
MielipideOlen viime aikoina miettinyt seu­rakuntien ja herätysliikkeiden ponnistuksia ja yrityksiä löytää menestystä ja herätystä. Itse olen samojen kysymysten edessä.

Ajallemme...
MielipideJumalanpalvelusten tärkein ja olennaisin osa on Sanan julista­minen. Saarnan ydinkysymys on, miten se on valmistettu.

Aito, sydämestä lähtevä saar­na koskettaa. Kun puh...
MuutIsot lumihiutaleet laskeutuvat Helsingin Näkinkujalle, kun puhumme Saalem-seurakunnan lämpiössä lähetystyöstä Mika Yrjölän kanssa.
MuistolleIsämme Kaarlo Joel Ikonen sai kotiinkutsun 22.2.2018 kello kol­me aamuyöllä. Pitkäaikaisen sai­rauden uuvuttamana hän nukkui ikilepoon 82-vuotiaana.

Kaarlo Joel Ikonen...
MuutBenja Rothin kutsumuksena on vaikuttaa musiikin taustajoukoissa. Nykyään hän luotsaa uutta Freidiba Boodos -yhtyettä.
Miten on
Aikamedia teetti viime syksynä Mediatum Oy:llä laajan tutkimuksen, joka koski kaikkia Aikamedian tuotteita ja palveluja. Kyselyyn vastasi toista tuhatta henkilöä, ja tutkimuk­sen antamaa...
MuutSeinäjoen kaupunginteatteri otti syksyllä kantaesittääkseen mielenkiintoisen aiheen. Löyhästi Niilo Yli-Vainion hen­kilöön ja saarnoihin perustuva näytelmä on herättänyt paljon huomiota. Saa...
Minun päiväniTomi Kuosmanen aloittaa työt varhain aamulla ja juttelee lounastunnilla nepalilaisessa ravintolassa tarjoilijoiden kanssa – nepaliksi.
MuutMonikulttuurisuus läpäisee Ranskassa työskentelevän suomalaislähetin elämän monin tavoin.
ArtikkelitRistin Kansa -lehti julkaisi nu­merossa 1/2018 virheellisiä väit­teitä Suomen Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksestä ja toi­mintaperiaatteista. Lehden pää­toimittajan Juhana Lehmuskosken...
MuutKun arki haastaa monin tavoin, naiset kokoontuvat yhteen voimaantumaan
PikavisiittiMonipuolinen musiikintekijä Olli Helenius muuntautui rumpalista täysveriseksi solistiksi.
MuutNaisia, miehiä ja sankarei­ta pohtii Mailis Janatuinen (Seurakuntalainen.fi 26.2.).

Mistä johtuneekaan, että niin moni aikamme nainen muut­tuu jossain elämänsä vaihees­...
MuutKansainvälinen naistenpäivä on sopiva hetki kiinnittää huomiota siihen työhön, jota maailmalla naisten hyväksi tehdään.
MielipideEduskunnan ke­vätkauden yksi periaatteellises­ti tärkeimmis­tä päätöksistä on kannanotto äitiyslaista tehtyyn kansalaisaloitteeseen. Äitiysla­kialoitteella halutaan tuoda suo­malaiseen lain...
MielipideMuutokset ovat luonnollinen osa seurakunnan elämää. Yhteiskun­nan muuttumisesta johtuvat sig­naalit heijastuvat automaattises­ti myös seurakunnan toimintaan. Kun kehitys ja muutos tapahtu­va...
MuutKukin aikakausi tuo pohdittavaksi uudet kysymykset Raamatun valossa, mutta Sanan merkitys kestävänä tienviittana pysyy, tunnettu raamatunopettaja vakuuttaa.
Miten onSuomen Helluntaikirkko on mukana järjes­tämässä lauantaina 21. huhtikuuta Keravan helluntaiseurakunnassa pidettävää semi­naaria, jossa käsitellään uskonnollista väki­valtaa. Seminaarin teema...
MuutMuun muassa teoksista Virta­hepo olohuoneessa, Ihminen ta­vattavissa ja Saat sen mistä luo­vut tunnetun terapeutti-kirjai­lija Tommy Hellstenin Tähän olen tullut - kirja merkityksen löytämis...
MuutEdes pitkä jäsenyys ei takaa osallisuuden kokemista seurakunnassa. Kuulumisen tunne voi kasvaa muun muassa johtajuutta, avoimuutta ja rakenteita parantamalla.
PakinaUimaseuramme syntyi Jyväskylässä vuonna 1985. Aluksi muutamat meistä seurakunnan veljistä ko­koonnuimme paikalliseen uima­halliin vain satunnaisesti. Sitten perjantai-illoista muodostui joka...
ArtikkelitNuoruus on merkittävä ajanjak­so ihmisen elämässä. Nuori arvioi lapsuudessa oppimaansa ja vertaa kodin mallia perheen ulkopuolis­ten henkilöiden käsityksiin. Nuo­ri työstää mielipiteitään, a...
PikavisiittiSina Urmas on unelmahommissa maailman lasten parissa.
Muut”Jumala odottaa turhilta po­luilta”, sanoo näyttelijä Ritva Oksanen (Elämä 2/2018).

– Usko on yksinkertainen asia, siitä on turha tehdä liian monimutkaista, sanoo teatt...
MielipideKiitos Elina Rautiolle pääkirjoi­tuksesta ”Psyko­logiaa ei saa si­vuuttaa” (RV 4).

Ihminen on kokonaisuus: hen­ki, sielu (psyyke) ja ruumis. Ja tie­tysti psykologian apu...
MielipideLehdessämme on käyty (RV 4–8) mielenkiintoista keskustelua psy­kologiasta. Keskustelu lähti liik­keelle Aikamedian aikakauslehti­en toimituspäällikön Elina Raution pääkirjoituksesta (RV 4),...
MielipideRistin Voiton numerossa 6/2018 oli Reijo Vaurulan kirjoittama laaja uutinen Kouvolan alueen helluntaiseurakuntien toimin­nasta. Uutiseen oli sijoitettu myös allekirjoittaneiden kommentteja...
MuutLeevi Ahopellon sydämen asiana on kertoa evankeliumia laulamalla. Hän uskoo, että hengellinen musiikki voi avata sisimmän portit.
Miten onVapaakirkon julkaisemassa Suomen Viik­kolehdessä oli hiljattain juttu, jossa Pohjois- Intiassa vieraillut suomalaisuskova kertoi matkalla kuulemistaan lukuisista ihmeparanemisista ja siitä,...
MuutRyttylän Kansanlähetys­opistossa opettajana työsken­televä Vesa Ollilainen on tart­tunut uudessa kirjassaan po­leemiseen aiheeseen: terveen kristillisyyden ja äärikarismaat­tisuuden eroihin...
MuutSuomalaisessa kristillisyydessä on perinteisesti ollut vain vähän armolahjojen toiminnan kokonaan kieltävää opetusta.
Minun päiväniTänään Tiina Arvola ei rukoillut siivouskomerossa opiskelijoiden kanssa, mutta yksi heistä pahoitteli Lidlissä myöhästyneitä lainojaan.
TeemaYhteiskristillisen Uskovaiset nuoret -nettiyhteisön vastaava nuorisotyöntekijä Mikael Elmolhoda on saa­nut vuosien aikana tukevaa tuntumaa eri kristillisten pii­rien nuoriin.
...
TeemaMillainen on helluntainuori vuonna 2018? Nuoret kertovat siitä itse.
TeemaSeurakunnasta annetut eväät vaikuttavat siihen, kestääkö nuoren usko vai kaatuuko se kuin korttitalo
PakinaJuttelin junassa vierusto­verin kanssa eläimistä, joita emme haluaisi lem­mikiksi. Minä en halunnut hämä­häkkiä, koska en uskaltaisi käsi­tellä sitä, eikä hän halunnut kar­vatonta kissaa....
ArtikkelitSuomen viranomaiset eivät ota kantaa uskontoihin vaan pysyt­täytyvät puolueettomina. Tällä tavalla pyritään varmistamaan uskonnonvapauden toimivuut­ta. Jotkut tahot vaativat vielä pi­demmäll...
MuutSiirtolaispojan tie johti kansainväliseksi lähetystyön kouluttajaksi.
PikavisiittiTero Kuivalaisesta ei tullut koripalloilijaa, mutta työpaikka löytyi rakkaan lajin parista.
MuutOlympiamitalia tavoitteleval­le pikaluistelija Mika Pouta­lalle usko luo paineettomuut­ta (Iltalehti.fi 7.2.2018).


– Uskon, että mun usko ni­menomaan näkyy siinä, että en ot...
MielipideRistin Voiton pääkirjoitus­tani (RV 4) kommentoi­neet Annikki Salo (RV 6) ja Reijo Mänttäri (RV 7) ovat huolissaan siitä, että psykologiaa tarjotaan ratkaisuksi hengelli­siin kysymyksiin. Tul...
MielipideKatsoin seurakunnan tilaisuutta Usko-tv:ltä. Se lähti käyntiin tosi pitkällä ylistys­setillä. Läsnäolijoiden osallistuminen sii­hen vaikutti vaisulta.


Ylistys jatkui ja käsi...
MielipideIlman Herran kuolemaa me olisimme vie­lä synneissämme. Senpä tähden, kun Her­ramme Jeesus on kuollut ja ylösnoussut, meillä on julistettavana suuria tunteita he­rättävä sanoma. Tämän sanoman...
MielipidePastori Mira Kariluodon opetusartikkeliin ”Kunnioituskilpailussa kaikki voittavat” (RV 7) oli pujahtanut tekstin toimitusvaiheessa olennainen virhe, joka käänsi alkuperäisen ajatuksen päälaelleen.
...
UutisetKaiken kansan Ida Elinana tunnetuksi tullut popkanteletar haluaa tehdä gospelia tavallisille ihmisille.
Miten onHyvä Sanoma -lehti koki vuodenvaihtees­sa perusteellisen uudistuksen. Aikamedian toimitukseen on tullut siitä voittopuolises­ti myönteistä palautetta, mutta osa palaut­teen antajista on kok...
MuutLaulajaevankelistana ja seurakunnanjohtajana tunnet­tu Samuli Sirén julkaisi viime vuonna omakustanteena kir­jan Elämästä on kysymys sekä pikkukirjasen Menestyvä seura­kunta. Näistä jälkimmä...
Raamatun äärelläPaavali opetti kirjeissään uskon ja opin perusasioita mutta antoi myös ohjeita ihmissuhteisiin, koska tiesi, että seurakunta ei ole täydellisten joukko.
MuutErikoinen tapahtumasarja sai helluntaipastorin lopettamaan hengelliset pinnistelyt
MuutMeidän ei pitäisi olla ystäviä minkään mit­tapuun mukaan, to­tesi hunnutettu ystäväni ja hymyili niin, että hunnun takaa nä­kyvät silmät siristyivät.

”Kaikki läheiseni...
ArtikkelitMobiiliverkkojen kehittymi­nen, satelliittien tarpeen vähen­tyminen ja yksityisen katsomisen mahdollisuus avaavat uusia mah­dollisuuksia medialähetystyön te­kemiseen – etenkin arabi- ja mus­...
MuutHerkkää ja merkityksellistä hetkeä osataan odottaa - silti se sisältää yllätyksen.
PikavisiittiKirjojen, lehtien ja levyjen kanssa päivittäin työskentelevä Aikamedian aluepäällikkö Sauli Manninen nauttii liikkuvasta työstä.
MuutEve Metsäranta vaihtoi yli­opistouran tv- ja elokuva-alaan Yhdysvalloissa, jossa usko alkoi kasvaa (seurakun­talainen.fi 6.2.2018).


– Opiskelen Raamattua, käyn ahkerasti kirk...
MielipideRistin Voitossa on julkaistu sään­nöllisesti uutisia helluntaiherätyk­sen jäsenmäärä­kehityksestä.

Tulin itse uskoon vuonna 1956. Noina vuosikymmeninä tämä herätysliike...
MielipideToimituspäällikkö Elina Rautio kirjoitti Ristin Voiton pääkirjoituk­sen otsikolla ”Psykologiaa ei saa sivuuttaa” (RV 4).


Uskovia on kehotettu tutkiste­lemaan kaikki henge...
MuutJos joku kirjoittaisi Suomen helluntaiseurakuntien idäntyön historiikin, seikkailukertomuksen juonenkäänteistä ei olisi puutetta.
MuutKun katselen peruutuspeilistä rakkaan ystäväni Jouko Rajalan elämäntyötä, ymmärrän miten varsinkin Neuvostolii­ton seurakuntien tarpeet ja unelmat ovat välittyneet hänen kauttaan Suomen seu­...
MuutKokenut Japanin-lähetti ja raamatunopettaja Mailis Janatuinen tietää, että kiinnostavia raamattutunteja kuuntelevat mielellään niin kristityt kuin jopa muiden uskontojen edustajat.
Miten onHuippusuosittu lasten puuhateltta uh­kasi lopettaa toimintansa vuoden 2016 Juhannuskonferenssissa Keuruulla, kun vas­tuunkantajia sen hoitamiseen ei löytynyt tarpeeksi. Viime juhannuksena va...
MuutRukous on uskovan elämän peruselementti. Se luo ihmi­sen ja Jumalan välille sillan, jota pitkin kulkevat pyyn­nöt, kiitokset ja vastaukset. Jos tämä on kioskin luukulta saatu määritelmä ruk...
MuutKymmenen vuotta kestänyt kylähanke toi uutta toivoa köyhien kylien pienviljelijöille.
MuutLuterilaisen kirkon avioliit­tokeskustelussa samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiä on puolustet­tu vetoamalla kirkon käy­täntöön vihkiä myös eronneita uuteen avioliittoon – toimiihan ki...
PakinaEräs tuttavani osti karkkipussin, jossa piti olla muutamaa erilaista karkkilaa­tua. Kun hän aikoi nauttia ostoksensa, kävi ilmi, että yksi laatu puuttui kokonaan, vaik­ka se oli esitelty pu...
ArtikkelitMe olemme helluntailaisina ha­lunneet usein uida vastavirtaan. Olemme halunneet olla radikaa­listi erilaisia. Helluntailiike on ol­lut myös protestiliike.

Tällä hetkell...
MuutVaikeasta unettomuudesta kärsivä Jouni Lallukka sai yllättäen vertaistukea Raamatun sivuilta.
PikavisiittiRukouksen kohdistaminen olisi helpompaa, jos näkisi, kenelle puhuu, ivalolainen Anja Akujärvi pohtii.
MuutPekka Simojoki kysyi afrik­kalaiselta piispalta, mistä suomalaisten pitäisi aloittaa, jotta kirkot täyttyisivät (Koti­maa 4/18).

”Nuorista. Kuunnelkaa, mitä kieltä nuore...
MielipideOpetushallitus julkisti tammi­kuun alussa var­haiskasvatuksen eli päiväkotien ja perhepäivähoidon katsomus­kasvatusta tarkentavat ohjeensa. Syytä olikin, sillä monissa kunnis­sa oli tehty a...
MielipideVihti on ollut minulle rakas asuin­kunta jo 16 vuotta. Uskovana olen myös rukoillut sen parasta.

Nyt olen saanut ihmeekseni kokea, kuinka yhteys ihmisten välillä voi si...
MielipideKiitän toimittaja Heikki Salme­laa Evoluution Akilleen kantapäät -DVD:n arviosta (RV 3). Oikaisu­na siihen pyydän kuitenkin huo­mauttaa, että videon on julkais­sut yhteiskristillinen Luomine...
MielipideToimituspäällikkö Elina Rautio otsikoi Ristin Voiton pääkirjoituk­sensa ”Psykologiaa ei saa sivuut­taa” (RV 4).

Kirjoituksessa käsitellään ih­mistä, hengellistä kutsumus...
Minun päiväniOulun helluntaiseurakunnan sosiaalista työtä johtavalla Mikko Saukkosella ei ole kahta samanlaista työpäivää, mutta kaikkiin kuuluu monia kohtaamisia.
MuistolleLähetyssaarnaaja Eila Mu­jusen taival tässä ajassa päättyi viime vuoden marraskuun 14. päivän varhaisina aamutunteina äkillisen sairauskohtauksen seu­rauksena. Hän siirtyi ajasta iäi­syyteen...
MuistolleLähetystyöntekijä ja evanke­lista Martta Rajala muutti ajas­ta ikuisuuteen Forssan sairaalassa 22.12.2017 vaikean sairauden uu­vuttamana. Häntä jäi kaipaamaan sisarusten lisäksi suuri joukko...
MuutEvankelistana toimiessaan Rauno Karmitsa on oppinut, kuinka vahvasti musiikilla pystyy viestittämään Jumalan rakkautta.
Miten onKristittyjen ykseyden ekumeenista ru­kousviikkoa vietettiin perinteiseen tapaan 18.–25. tammikuuta. 110 vuotta täyttänyt tapahtuma kokoaa Jeesuksen seuraajia eri puolilla maailmaa rukoilemaa...
MuutAmerikkalaiset uudem­mat kristilliset elokuvat eivät enää ole vaikeasti löydettävis­sä. Melkein kaikki viime vuo­sina tehdyt elokuvat löytyvät verkon suoratoistopalveluista, kuten Netflixist...
MuutTaidolliset neuvot nousevat usein rukouksesta ja Raamatun tuntemuksesta.
MuutYksi keskittyy parhaiten hiljaa paikallaan istuen, kun taas toinen kaipaa pientä oheistekemistä. Kumpi tyyli sopii sinulle?
PakinaPitkällisen pohdinnan jäl­keen minä ja mieheni päätimme luopua aja­tuksesta, että kotonamme kuu­luisi pienten jalkojen tepsutusta, toisin sanoen leikkauttaa nart­tukoiramme. Alma ei tulevast...
ArtikkelitSuomen Helluntaikirkon maa­hanmuuttajaryhmä on harhaan­johtavasta nimestään huolimat­ta pääosin suomalaisista koostu­va työryhmä. Tosin siihen kuuluu myös muualta Suomeen muutta­neita asiant...
MuutKatuojasta Arkadianmäelle ja sittemmin Kuopioon päätynyttä Ritua on vaikea päihittää aitoudessa.
PikavisiittiPorin helluntaiseurakunnan vanhin Jari Savikko tykkää kuunnella saarnoja, joissa on syvällistä opetusta.
MuutToimittaja Saara-Maria Pulk­kinen kysyy, unohtaako kirk­ko sinkut (Kotimaa 3/18).


Loppujen lopuksi sinkkujen kohtaamisessa on kyse jostain suuremmasta kuin yksittäisis­tä sin...
MielipideSynnyit monilapsi­seen, henkiseltä il­mapiiriltään turval­liseen perheeseen. Vanhemmat raken­sivat uutta elämää ansioilla, jotka oli hankittu Amerikan aikaisten työvuosien kovalla työllä ja...
Muut Jumalan puhe Eilatin len­tokentällä muutti etelä­pohjalaisen Mari Palo­mäen elämän.
On ilo onnitella sinua, Mari, 50 vuoden rajapyykin saavutettuasi. Elämäntarinasi on huima...
MuutKitarakanttori Hannes Asikaiselle virret merkitsevät seurakunnan yhteistä rukousta.
MuutTuhansia kouluvierailuja 30 vuoden aikana tehnyt rakkauden lähettiläs uskoo vielä nuorisoherätykseen.
TeemaYstävän kuolema sai Milja Peuramäen ymmärtämään, ettei aina tarvitse olla vahva.
TeemaMasentunut ja uupunut voi olla turvallisella mielellä, sillä uskossa ei ole kyse siitä, mitä ihminen tekee.
TeemaEläköityneellä opettaja Juhani Happosella on tal­lessa kansioita, joihin on kertynyt yli 200 samaa aihet­ta käsittelevää lehtileikettä. Ne kertovat taistelusta, jon­ka hän kävi 1980-luvulla...
TeemaMielenterveysongelmien stigma on vähentynyt, mutta psykoosisairaudesta kärsivä ja hänen läheisensä jäävät yhä helposti yksin.
Uutiset”Muslimien neljän vaimon politiikka toki tunnetaan, mutta miksi kristittyjen afrik­kalaisten moniavioisuudesta ei juuri puhu­ta?” kysyttiin Helsingin Sanomissa 14. tam­mikuuta.

...
MuutNuori mies on matkalla ko­tiin, kun ukkosmyrsky yllät­tää hänet. Kauhuissaan hän rukoilee pyhimystä apuun. Hän lupaa hylätä valoisan tu­levaisuuden juristina ja men­nä luostariin, jos selviä...
MuutPostmoderni kulttuuri houkuttelee näennäisillä itsestäänselvyyksillä. Mikäli me kristittyinä emme ole valveilla, on vaarana, että suola menettää makunsa ja me ajaudumme aivan väärille teille.
MuutNaisiin kohdistu­van seksuaalisen häirinnän vastai­nen, kansainväli­seksi mediailmi­öksi viime syksynä noussut #Me­Too (Minä myös) -kampanja on pysynyt otsikoissa sitkeästi.


...
ArtikkelitKun uskonnoton kosmologi ja uskonnollinen kielitieteilijä alka­vat keskustella elämän tärkeis­tä asioista, siitä voi muodostua antoisa keskustelu tai turhaakin turhempi väittely. Ensin maini...
PikavisiittiFidassa työskentelevän Katja Köykän titteli on vaikuttamistyön asiantuntija. Ystävien mielestä hän on myös idearikas ”höyrypannu”.
MuutKolumnisti Tuomas Enbus­ken mukaan suomalaiset us­kovat Jumalasta vain sen, minkä itse haluavat kuulla (iltalehti.fi 12.1.).


Suurin todiste uskon puut­teelle on, että nauramm...
MielipideTällä kertaa asial­la on RV-lehden toimittaja Heik­ki Sal­mela, joka uutisoi Jouni Turtiaisen marraskuun kir­kolliskokouksessa te­kemää kompromissieh­dotusta (RV 2). Jut­tu on kohtuullisen as...
Mielipide
Päätoimittaja Leevi Launonen osui maaliin pääkirjoituksessaan ”Tarvitsemme lukemisherätyk­sen” (RV 2). Launonen toteaa, että ”ilman kristillistä kirjaa ei yksin­kertaisesti ole kri...
MuistolleKoko helluntai­herätyksen mu­siikkiväen suu­resti rakasta­ma Ritva-Tuuli (Tuulikki) Ahonen sai iäisyys­kutsun 8.12.2017 kotonaan Kot­kassa. Puolisen vuotta kestänyt vakavan sairauden vaihe uu...
Muut
Baltian maissa hengellistä ja hu­manitaarista työtä tekevät Esko ja Kaija Koskenmäki viettivät 150-vuotissyntymäpäiviä 31. jou­lukuuta Haapamäellä. Kaija on täyttänyt 70 vuotta jo aprill...
MuistolleÄhtärissä Arvo ja Aili Hankki­on esikoisena 10.7.1933 syntynyt Eino-veljeni oli monen toimen mies. Isän perintönä hän oli saa­nut rohkean ja voimakkaan luon­teen. Jo nuorena hän lähti kokei­l...
MuutHeimo Enbuska haluaa tarinoillaan muistuttaa hengellisten laulujen laulamisen tärkeydestä ja sillä tavoin evankeliumin kylvämisestä.
Miten onHyvä Sanoma ry vastaa helluntaiseurakun­tien järjestönä kotimaan evankelioinnista ja tekee monimuotoista työtä muun muassa kouluissa, vankiloissa ja diakonian parissa....
MuutKemia, perinnöllisyystie­de, tilastotiede ja informaa­tioteoria puhuvat kaikki sitä vastaan, että elämä olisi läh­töisin elottomasta.


Tähän tapaan voisi tiivis­tää...
MuutSanoilla on paljon suurempi merkitys kuin yleensä ajatellaan. Ne vaikuttavat elinympäristöömme ja paljastavat todellista olemustamme.
MuutPresidenttiehdokkailta pyydetään kannanottoja moniin asioihin. Mitkä niistä ovat olennaisimpia?
MuutLapsenkaltaisuus nousee esiin useimmiten lapsen siunauksen yhteydessä. Siinä muistutamme toisiamme Jeesuksen sanoista, joissa hän sa­noo, että taivasten valtakunta on lasten kaltainen ja että se, jo...
ArtikkelitPohjoismaisen helluntailähe­tystyön voima on ollut vahvassa paikallisseurakunta-ajatuksessa. Jokainen seurakunta on nähnyt tehtävänään olla osa Jeesuksen antaman lähetystehtävän lop­puun saa...
UutisetKiinan seurakuntien lapsityökoulutus on ollut maailmanlaajuinen siunaus.
Pikavisiitti”Kasettimies” Jouni Kontulainen on kuunnellut ammattilaiskorvalla tuhansia puheita.
MuutTaina Aho viettää lähes päi­vittäin rukouksessa useita tunteja (Sana 1/18).


– Kun ihminen ei jaksa enää rukoilla, otan hänen ikeensä hetkeksi päälleni. Se on taiste­lua, joss...
MielipideOn aika kiittää tei­tä, rakkaat ystä­vät ja romanilä­hetystyön tukijat.
Turun Syys­päiviltä startannut Toivon kipinä -kampanja nousi seurakuntien ja suuren yleisön tietoisuuteen, ja...
MielipideOlen viime aikoina pannut mer­kille, miten varsinkin musiikki­ryhmät melko estottomasti kehu­vat itseään. Raamattu kuitenkin sanoo: ”Kehukoon sinua toinen, ei oma suusi, vieras, eikä omat hu...
MielipideMeillä Suomessa kiertää ympä­ri maata paljon saarnaajia, evan­kelistoja, profeettoja ja ylistäjiä. Riennämme mielellämme heitä kuulemaan ja heidän käsiensä alle rukoiltavaksi. Tapahtuu ihme...
MuutEvankeliumin muuttava voima on aina yhtä innostavaa katseltavaa.
MuutLukemalla historiallisia romaaneja voi kurkistaa toiseen maailmaan ja todeta, että aikakaudesta riippumatta ihminen on aina samanlainen.
Miten onHelluntaiseurakunnat ovat muiden ruoka-apujärjestöjen joukossa jakaneet kauppojen ylijäämäruokaa jo 1990-luvulta alkaen.


Korson helluntaiseurakunta kuuluu maan suur...
MuutTarja Vilppolan viime vuon­na ilmestynyt teos käsittelee ihmisen rikkinäisyyttä ja ra­joja. Sielunhoito- ja seksuaa­literapeutiksi kouluttautunut Vilppola puhuu myös keholli­suudesta ja seks...
MuutVain pysymällä Jumalan sanassa elämällä on kestävä arvopohja.
MuutSojourner Truth vaihtoi nimensä ja lähti kiertämään maata, koska Henki kutsui häntä.
PakinaRauhaa, rakkaat kanssapuhdista­jat, ja sydämelli­sesti tervetuloa rikkaviljan kitki­jöiden seminaariin! Ottakaa esiin Raamattunne – olihan kaikilla oi­kea käännös? Tällä kertaa harjoit­telem...
Artikkelit
TYTTÖJEN silpomisella tarkoi­tetaan kaikkia ei-hoidollisia toi­menpiteitä, joilla joko poistetaan osittain tai kokonaan tyttöjen ul­koiset sukuelimet tai vahingoite­taan niitä muulla tav...
MuutIK-opiston opetuslapseuskoululaiset kohtasivat paljon evankeliumille avoimia ihmisiä.
PikavisiittiPitkän uran lähetys- ja seurakuntatyössä tehnyt Veijo Grönholm nauttii nykyisin rinnallakulkijan roolista.
MuutDenzel Washington haluaa an­taa näyttelijänlahjansa Juma­lan käyttöön (seurakuntalai­nen.fi 28.12.17).


”Ihmisen on käytettävä lah­jojaan. Usko ilman tekoja ei ole mitään”, Washington san...
MielipideRohkenen kirjoit­taa omaishoita­juudesta, sillä olin äitini omaishoita­jana viisi vuotta. Olin sidoksissa hoitoon 24/7 tun­tia, koska ei ollut turvallista jät­tää häntä yksin. Olen kiitollin...
MielipideMonet ovat aidosti huolissaan tästä ajasta sekä raamatullisesta uskosta ja opista. Yö on ilmeises­ti pitkälle kulunut. Sanoihan Jee­sus itsekin, miten vaikea on löy­tää uskoa aikana, jolloin hän tu...
MielipideRistin Voiton joulunume­rossa (RV 51–52/2017) Kari Hokkanen kirjoit­ti: ”En voi kunnioittaa naista hen­gellisenä johtajana.” Hän peruste­lee asennettaan Paavalin ohjeella ”vaimojen tulee olla...
MielipideOn syytä olla kiitollinen siitä, että eri puolilla maatamme joissakin helluntaiseurakunnissa on ollut viime vuoden aikana havaitta­vissa työn edistymisen ja elpymi­sen orastavia merkkejä. Sa...
MuutNuoren laulaja-lauluntekijän kutsumuksena on toimia Jumalan lohdutuksen välikappaleena.
MuistolleJumalan uskollinen palvelija, ylö­järveläinen evankelista Simo Pa­sanen sai kotiinkutsun 13.12.2017. Sairaalassa hän ehti olla vain va­jaan vuorokauden, kunnes Juma­lan vaunut veivät hänet Ta...
MuutNykyihmistä sitovat yhä enemmän erilaiset riippuvuudet. Niistä voi vapautua, mutta tilalle tarvitaan jotakin pysyvää, johon tarttua.
Miten onSäveltäjä Lasse Heikkilä kiersi Suomi 100 -juhlavuoden aikana Valkia-ryhmän ja muun taustajoukkonsa kanssa ympäri maata esit­tämässä säveltämäänsä Suomalaista messua. Produktio oli yksi näky...
MuutSuomalainen messu on ase­mansa vakiinnuttanut kristilli­nen perusteos, jota moni katso­jista on nähnyt usein ja eri ver­sioina.


Kun katsomo Vantaan Kor­sossa hilje...
MuutHarmittomalta näyttävät valinnat voivat johtaa meidät kauas Jumalasta. Mutta hän ei lakkaa odottamasta meitä takaisin.
MuutSuvussa kulkeva kilpailuhenkisyys on ollut isona apuna evankeliumin levittämisessä.
PakinaUseimmat ihmiset nautti­vat nukkumisesta. Joilla­kin tosin on nukahtamis­vaikeuksia. Toiset taas eivät ehdi aina edes avata iltalukemistaan en­nen kuin jo kuukahtavat höyhen­saarille. Minä k...
ArtikkelitTurvallisuus on nyt otsikois­sa. Niistä voidaan lukea, että yleinen turvallisuuden tunne on heikentynyt ja koko yhteiskun­ta arvioi uudelleen turvallisuus­tekijöitä. Joudumme hengellise­nä y...
UutisetKutsumuksen toteuttaminen yhdessä on Hugin pariskunnan intohimo.
PikavisiittiMusiikkialalla yrittäjänä toimiva Jukka Hynynen haluaisi kirjoittaa laulun elämän tarkoituksesta.
MuutMeri Hannikainen rohkaisee kristittyjä, joiden usko horjuu (ruutlehti.fi 23.11.17).


Meillä jokaisella on oma kä­sityksemme siitä, millainen Ju­mala on, ja tuo käsitys ei vält...
MielipideJokaisella uskovalla pitäisi olla hätä ka­dotetuista sieluis­ta ja sellainen sy­dämen asenne, että hän voi todistaa uskostaan ka­duilla ja kujilla, töissä ja kouluis­sa – missä ikinä kulkee...
MielipideTarja Varjosen Ristin Voiton ko­lumni vaikeasta asiasta oli to­della hyvä ja ajankohtainen (RV 50/2017). Samanlaisen asenteen kohteeksi joutuvat myös vakavas­ti sairastuneet. Jeesus sen sija...
MielipideElämme haastavaa ja vaikeaa ai­kaa, jolloin ”laki tulee aina vaan laittomammaksi” ja seurakunnis­sakin kuohuu. On aivan oikein käyttää omaa järkeään myös seu­rakuntien järjestäytymisasiassa...
MuutPastori Heikki Lindqvistillä on selkeä suositus itselleen ja muille eläköityville seurakuntien johtajille: väistykää sivummalle ja antakaa tilaa uusille näyille.
MuutHaapajärven helluntaiseura­kunnan pastori Seppo Mäki­pää täytti 60 vuotta lauantaina 16.12.2017. Syntymäpäivätilaisuus järjestettiin samana päivänä Haa­pajärven helluntaiseurakunnan ru­koush...
MuutTuottajana toimiva Markus Vainiomäki tarvitsee työssään niin musiikillisia kuin sosiaalisiakin taitoja. Luovuuden tuloksena syntyy koskettavaa musiikkia.
Miten onHelluntaiseurakuntien ja Fidan lähe­tystyöntekijöistä noin 170 on parhaillaan kentällä ja valmistautuu joulunviettoon.


Euroopassa työskentelevien on helppo ottaa muutama päiv...
MuutJeesus-lapsen syntyminen Betlehemin seimeen tapahtui pitkän kertomuksen huipentumana.
MuutLuukkaan evanke­liumissa kerro­taan, kuinka pai­menet menivät enkelin ohjeen mukaisesti Betlehemiin etsi­mään seimessä nukkuvaa vas­tasyntynyttä poikalasta. Mie­tin, että kuinkahan iso urak...
PakinaPakinan kirjoittaminen kuuluu lempipuuhiini, ja aiheet syntyvät mel­ko helposti. Kun tiedän, että kir­joitusvuoro lähestyy, jokin teema alkaa puhutella tai mieleen nou­see muisto, josta huom...
ArtikkelitSuomen satavuotista itsenäi­syyttä on juhlittu ja kauneim­mat joululaulut jo melkein lau­lettu. Mitä kaikkea isänmaalliset ja jouluiset laulut kertovatkaan Suomen kansan eri vaiheista, sen t...
PikavisiittiMerja Luukkonen kiertää eri puolilla Suomea kertomassa nukketeatterin avulla Raamatusta ja Jeesuksesta.
MuutLapsena Tiia Lehtonen tur­vasi Jumalaan, kun elämä al­koholistiperheessä kävi sietämättömäksi (Sana 49/17).Isä kuoli juomisen seurauk­sena 44-vuotiaana, kun tytär oli ju...
MielipideYksi ihminen sanoo minulle aina, että Terttu ihan loistaa ja sätei­lee, kun se puhuu. Ajattelen, että minä olen antanut sydämeni Jee­sukselle ja uskon evankeliumin sanomaan, niin siitähän tä...
Mielipide
Olen hämmästellyt helluntailiik­keen ja sen äänenkannattajan in­toa pyrkiä yhteistyöhön ja ”samal­le viivalle” evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Aina välillä myös katolinen kirkko sa...
MielipideToimituspäällikkö Elina Rautio kir­joitti hyvässä ja ajankohtaisessa pääkirjoitukses­saan ”Isähahmoille tilausta” (RV 45) seuraavasti: ”Kristityillä per­heillä ja seurakunnilla tulisi olla m...
MuistolleMirjam Pynnönen palveli lähetyksen Jumalaa kahdeksalla vuosikymmenellä. Hänen tarinansa on suomalaisen helluntailähetystyön pioneerivaiheen tarina.
MuutSuomen juutalaiset taistelivat jatkosodassa natsi-Saksan rinnalla. Näin siitä huolimatta, että he tiesivät, mitä heidän uskonveljilleen saksalaisten valloittamilla alueilla tapahtui.
MuutItsensä ylittäminen johtaa palkitsevaan tunteeseen.
Muistolle”Herra antoi ja Herra otti, kiitet­ty olkoon Herran nimi.”


Mieheni Simo Pesonen syntyi 29.1.1958 Kuusamossa. Yksitoista vuotta saimme viettää yhdessä, ja sitten elämä yllätti...
MuutKutsumuksen ki­pinä, toive koko­aikaisesta saar­namiehen työs­tä, syntyi Teuvo Tikkasen sisälle Kiuruveden he­rätyksen keskellä 1980-luvun alussa.


– Tai oikeastaan...
MuutSoittokunnilla on ollut merkittävä rooli helluntailiikkeen musiikkitoiminnassa
MuutUudella Heir-levyllään Serafiel-yhtye laulaa armosta, toivosta ja lohdutuksesta elämän vaikeuksien keskellä.


Englanninkielistä pop/rockia soitta­van Serafiel-yh...
Miten onSuomen helluntaiseurakuntien lähetys­työssä palvelee toistakymmentä eläkkeellä olevaa henkilöä. Osa on aiemmin toiminut samassa tehtävässä seurakunnan palkkaa­mana lähetystyöntekijänä, osa o...
MuutHiljaisuuden lauluja -gen­re kaipaa ajoittain uudistamis­ta. Myös vapaakristillisissä pii­reissä vankkaa suosiota naut­tiva uudempi messumusiikki kotiuttanee Tulee aika -levyltä mukavan nipu...
UutisetJouko Pursiainen möyrii katsastusmiehenä autojen alla ja vie turisteja Israelin ja Euroopan juutalaiskohteisiin.
ArtikkelitSielunhoitoa harjoitetaan mo­nella eri tavalla ja tasolla. Sielun­hoito on osa kristillisen kirkon uskon harjoittamista lähimmäi­senrakkauden muodossa. Se on myös aina heijastellut omaa ai­k...
MuutEntisten nuorten kokoontumisissa läikkyy ilo ja haikeus.
PikavisiittiSeurakunnan pastori rohkaisi Irmeli Sillmania kutsumaan kotiinsa ihmisiä, jotka pitävät käsitöiden tekemisestä.
MuutNoin 80 prosenttia maail­man vammaisista henkilöis­tä asuu kehitysmaissa. Häpeä on heille usein vammaisuut­ta suurempi ongelma, Virpi Mesiäislehto kirjoittaa (fida. info/blogi 30.11.).
...
MielipideRistin Voitto -leh­ti on tullut ko­tiimme jo lähes 70 vuoden ajan. Se on ollut yh-teydenpitäjä niin kotimaassa kuin lähetyskentälläkin – eikä ainoas­taan hengellisen vaan myös suo­malaisen...
MielipideEuroopan helluntailiikkeiden (PEF) ja niiden lähetysjärjestöjen (PEM) johtoryhmät olivat kool­la Lontoossa 4.–5.11. Totesimme, että Telluksellamme on vielä yli 6 000 kansaa ja ihmisryhmää i...
MielipideKerään Helsingin yliopiston teo­logisessa tiedekunnassa teh­tävää tutkimusta varten ko­kemuksia kuolemanpelosta. Tutkimuksen tarkoituksena on sel­vittää eri-ikäisten ihmisten koke­muksia ku...
TeemaSeurakunta voi tarjota vangille kasvualustan yhteiskuntaan ja kiinnekohdan kristilliseen uskoon.
TeemaParhaat tulokset saavutetaan luottamuksellisilla ihmissuhteilla ja Jumalan voimalla, valtakunnallisilla vankilalähetyspäivillä todettiin.
TeemaHyvä Sanoma ry:n keräämillä lahjoitusvaroilla jaetaan tänäkin vuonna joulumuistaminen jokaiseen maamme vankilaan. Helluntaiseurakuntien vankilatyö välittää vankien luettavaksi yli tuhat Hyvä Sanoma -j...
MuutKristuspäivässä unelmoitiin yhdessä rukoilevasta Suomesta.
MuutBenja & Freidiba Boodos -yhtye jatkaa siitä, mihin vanhempi samaa nimeä kantanut yhtye jäi.
MuistolleSe tapahtui silti yllättäen. Jäähyväiset. 21.4.2017 sa­tavuotiasta Suomeam­me ja sen seurakuntia rakentanut pääsi perille. Jäljelle jäi kaipaus­ta, kiitollisuutta ja monta läheis­tä matkalla...
MuutJoka kolmas suomalainen sairastuu joskus syöpään, ja monessa syöpätarinassa vellotaan pelossa ja toivottomuudessa. Rintasyövän sairastanut Sirpa Hilpinen halusi tehdä kirjan toivon ja elämänilon näkök...
TeemaIslamin mullan alta nousee paljon pieniä taimia. Jos meillä on hengellinen ilta, puolikuun maissa on vasta aamu.
TeemaLähi-idän kristityistä puhuttaessa tulee melko nopeasti esiin myös vaino. Islamilaisista yhteiskunnista ja lujista sukusiteistä juontava ilmiö tuli näkyväksi Suomessakin äskettäin, kun to...
TeemaTuleva maailmanlaajuinen verkosto tähtää uskon ja lähetysvastuun kasvuun.
TeemaUskoon tulleiden ja potentiaalisten johtajien omankieliset tilaisuudet vastaavat kristillisen arabiyhteisön tarpeisiin Suomessa.
Miten onSuomessa hiljattain voimaan astunut varhaiskasvatuslaki ei enää tunne uskontokasvatusta. Monet päiväkodit ovat tulkinneet tämän merkitsevän sitä, etteivät ne enää tee yhteistyötä seuraku...
MuutLähetystyöntekijä Reijo Blommendahlin elämästä kertova uutuuskirja pitää sisällään monenmoista. Se on kertomus kasvusta, seikkailuista, hengellisistä voitoista ja evankeliumin leviämisest...
MuutKirkkojen kanssakäyminen on kuin urheilukerho, jossa yhdet haluavat pelata lentopalloa, toiset jalkapalloa ja kolmannet korista.
MuutHelluntailaista naisjohtajuuskeskustelua analysoinut teologian opiskelija näkee keskustelun osana liikkeen laajempaa murrosvaihetta.
MuutPostimaksujen, painokustannusten ja paperin hinnan jatkuva nousu pakottaa myös Aikamediaa monien vuosien jälkeen tuotteiden hinnantarkistuksiin. Tämä merkitsee joitakin muutoksia aikaisempiin käytänte...
ArtikkelitRaamattu ei anna täsmällisiä ohjeita siitä, miten seurakunnan varoja tulisi hallita tai miten seurakunnan johtorakenne pitäisi järjestää. Seurakunta on aina Jumalan seurakunta. Yhtä selvä...
MuutMarjaana Keränen kävi kasteella seitsemän vuotta sitten. Uskoon hän tuli jo teini-iässä rippileirillä.
PikavisiittiMilka Myllynen rentoutuu hyvän kirjan ja teekupin kanssa sohvalle hautautuneena.
MuutPirjo Ketola tuli uskoon kirkkoherranvirastossa (Sana 47/17).


– Tajusin, että Jeesukseen uskovilla oli jotain, mitä minulta puuttui. Kun en muutakaan keksinyt, otin yhteyttä...
Mielipide”Soittakaa, soittakaa, lahjoittakaa... rahaa...rahaa!”


Katson sekavin miettein telkkarista pursuavaa Nenäpäivän show´ta. Uskovatko ihmiset todella pelastavansa maailman lah...
MielipideKatselin ja kuuntelin Yle TV2:n Nenäpäivää perjantaina 10. marraskuuta. Minulla oli tilaisuus seurata kello 21.30 alkaen vain lähetyksen loppuosaa, jossa Yle TV1:n Puoli seitsemän -ohjel...
MielipideKiitos Niilo Mäenpäälle ja Vladimir Klimenkolle Nenäpäivän tvshow´ta koskeneesta palautteesta.


Tv-showsta, sen esiintyjistä, musiikista, sketseistä, juonnoista ja avustusj...
MielipideOpetuskirjoituksessaan ”Psalmit käsittelevät elämän kipukohtia” (RV 45) Sara Saarela hoitaa Jumalan sanalla lukijansa sielua. Lämmin kiitos hänelle ja Ristin Voitolle monipuolisista opetu...
MuutIda Bois toteuttaa rinnalla kulkijan kutsumustaan niin musiikintekijänä kuin työssään Samarialla.
MuutPsalmien kirja on kuin pyhiinvaellusmatka, jonka polku vie synkkien laaksojen läpi aurinkorannoille meren ääreen. Valitettavan usein kristillinen julistus pelkistyy vain kuvaamaan aurinkorantoja.
MuutJorma Heiskasen ja hänen puolisonsa Ennin tarina muistuttaa talvisodan koskettavista kohtaloista.
PakinaUskonto, toisin kuin ennen, on nykyisin arka ja hienotunteisuutta vaativa keskustelunaihe. Kansanperintönä vaikuttanut vakaumuksen siirtäminen uudelle sukupolvelle ei enää onnistu, tai a...
ArtikkelitIslamin suurin painotus on Jumalan ykseydessä. Muslimien mukaan synneistä suurin on asettaa joku Jumalan yläpuolelle tai rinnalle.


Muslimille Jumala on maailmank...
Miten onKristityksi kääntyneet entiset muslimit joutuvat kohtaamaan laaja-alaista ja osin hyvin vakavaa vainoa myös Suomessa, ilmenee viime viikolla julkaistusta Kääntyneet – ex-muslimien painostu...
MuutHistoriallisesti merkittävä baptistiyhteisö oli nääntyä vanhan kiinteistön aiheuttamaan talousahdinkoon.
PikavisiittiHannakaisa Shehu elää suurinta seikkailuaan parhaillaan todeksi.
MuutNoora Nätkin on tavannut ihmisiä, joiden on vaikea kutsua Jumalaa Isäksi (ruutlehti.fi 12.11.).


Käsitteeseen ”isä” voi perhetaustasta riippuen liittyä vaikkapa etäisyyttä, an...
MielipidePuutteellisen informaation vuoksi helluntaiseurakuntien yleinen käsitys on, että yhdistyspohjaisilla seurakunnilla on vain kaksi vaihtoehtoa koskien laillista uhrinkeräystä: seurakunta voi...
MielipideErkki Hietasen huoli seurakuntien hajoamisesta ja tarpeettomasta uusien kilpailevien perustamisesta on sinänsä aiheellinen. Kuitenkin tässä tilanteessa, jossa asiaan joudutaan viranomais...
MielipideUseista lähteistä on kuulunut, että viranomaiset ovat ottaneet yhteyttä moniin yhdistyspohjaisiin helluntaiseurakuntiin ja kiinnittäneet huomiota näiden seurakuntien kolehdinkantoon pitä...
MielipideKun seurakuntamme yhteyteen perustettiin Helluntaikirkkoon kuuluva paikallisseurakunta ja annettiin mahdollisuus valita liittyminen uskonnolliseen yhdyskuntaan nimeltä Suomen Helluntaiki...
MielipideOnko Suomen helluntaiseurakuntien pysyttävä yhdistysrekisterissä vai siirryttävä yhdyskuntaseurakunnaksi?


Jeesus painotti erityisesti lauman yhdessä pysymistä. Tämä lienee...
MuutMyös maahanmuuttajat ovat osa suomalaista yhteiskuntaa.
MuutHuilisti ja tenorisaksofonisti Juhani ”Junnu” Aaltonen on tehnyt käsittämättömän hienon uran suomalaisessa jazz-musiikissa. 1950-luvulta Inkeroisista Heikki Rosendahlin orkesterista...
MuutRaamattua käytettiin Suomen sodissa rohkaisemaan taisteluun ”pahuuden henkivaltoja” vastaan sekä perustelemaan punaisten teloittamista. Raamattu herätti myös itsetutkiskelua: kurittaako Herra suomalai...
MuutLegendaarisen helluntaijohtajan siunaustilaisuus oli itsenäisyyspäivän aattona.
MuutElämäntehtävä löytyi monipuolisen helluntaivaikuttajan rinnalla.
MuutPekka Havupalo haluaa nähdä Jumalan tuoretta vaikutusta uskovien ja seurakunnan elämässä.
MuutYli 60 vuotta evankelistana toiminut Jussi Jokisaari on saanut usein iloita siitä, kun joku ihminen on löytänyt yhteyden Vapahtajaan.
TeemaMiten voisin muistaa maailman tarpeita mutta saada omanikin kuuluviin?
TeemaRukous merkitsee musiikkievankelistana toimivalle Jipulle elämän kantavaa voimaa. Tänä syksynä hän on saanut kokea niin pieniä kuin suuriakin ihmeitä.
TeemaMitkä ovat kolme tärkeintä esirukousvastaustasi? Neljä henkilöä vastaa.

Petri Viinikkala


1. Aikuisuuden kynnyksellä koetin elää hyvää elämää ja kelvata Juma...
TeemaHerra, osoita minulle tie ja tee minut halukkaaksi sitä vaeltamaan. Uskallettua on viipyä, ja vaarallista on jatkaa matkaa. Täytä siis minun ikävöimiseni ja osoita minulle tie.
TeemaKristuspäivä tuo tuhannet kristityt yhteen rukoilemaan.
TeemaMalmin Saalem -seurakuntaan kuuluvat Anneli ja Jorma Lahikainen ovat saaneet tehtäväkseen sytyttää rukoustulta ympäri Suomen.
Miten onAikamedian julkaisemaan lehtiperheeseen kuuluu kuusi säännöllisesti ilmestyvää lehteä. Niistä Ristin Voitto on helluntailiikkeen viikkolehti ja muut harvemmin ilmestyviä aikakauslehtiä, j...
MuutBenja & Freidiba Boodos -yhtyeen ensilevyltä kuulee välittömästi, että kyse on poikkeuksellisen hyvin resursoidusta tuotannosta. Bändi tykittää Mennään etsimään -avausraidan täy...
Muut”Kiitos”, ”ylistys” ja ”palvonta”. Kolme ladattua sanaa, joista meillä on vielä paljon oppimista.
PakinaEn itse muista tätä tilannetta, mutta äitini muistaa. Olin alle kouluikäisenä kaupassa hänen kanssaan. Mieleni teki nakkeja, ja sanoin sen ääneen. Äiti oli sitä mieltä, että nakkeja ei...
ArtikkelitJournal suljeof the Plague Year (suom. Ruttovuosi) on Daniel Defoen romaani vuodelta 1722. Maailmankirjallisuuden ensimmäinen menestyskirjailija Defoe (1660–1731) tekee puolifiktiivises...
MuutEdesmenneen lähetystyöntekijän työ jatkuu: uusia ihmisiä menee kasteelle ja pastoreita lähtee kentälle.
PikavisiittiEriarvoisuus pohdituttaa matkoillaan erilaisiin ihmisiin tutustunutta taiteilijaa.
MuutTT Hanna Ranssi-Matikaisen mukaan aviopuolisoiden tunnesuhteen säilyttämiseksi parilla pitäisi olla yhteistä aikaa 10–15 tuntia viikossa (hs.fi 13.11.).


Eikä se tarkoita vierek...
MielipideEutanasia-aloitteen myötä on virinnyt keskustelu laadukkaan saattohoidon tärkeydestä. Alan parhaat asiantuntijat ovat varsin yksituumaisesti vakuuttaneet, että hyvän saattohoidon ulottam...
MielipideVeikko Tanska kirjoitti Ristin Voiton numerossa 45 ajankohtaisesta asiasta, suhtautumisesta turvapaikanhakijoihin. Haluaisin tarkastella lähemmin joitakin näkökohtia kirjoitukseen liittye...
PakinaKun vaimoni Tarja täytti 30 vuotta, meidän tuolloin nelivuotias Johannes-poikamme kauhisteli asiaa tokaisten spontaanisti äidille: ”Kolmekymmentä vuotta! Äiti, voi olla, ettet enää kaua...
MuutSuomalaisten apua kaivataan yhä Venäjän Karjalan seurakuntien parissa.
MuutMonen toimen mies tuo toivoa ja rohkaisua auttamistyöllään pohjoiskorealaisille lähimmäisilleen.
Miten onRistin Voitto on vuodesta 1912 ilmestynyt Aikamedia Oy:n kustantama helluntailiikkeen viikkolehti. Viime aikoina lehti on laajentanut sisällöntuotantoaan myös verkossa. Yksi Ristin Voiton...
MuutVuoden kristillisen kirjan palkinnon pokannut artikkelikokoelma Raamattu alusta loppuun osuu kristillisyyden ytimeen. Sen aiheena on Raamattu, jonka kirjat 16 eri asiantuntija...
MuutHerätyskristityillä on tapana kysyä eri valintatilanteissa: "Mitä Jeesus tekisi?" Yhdysvalloissa on ollut oikeudenkäyntejä tapauksista, joissa kristityt yrittäjät ovat kieltäytyneet leipomasta...
MuutMonissa seurakunnissa saa joulun aikana näkyvyyttä Itä-Euroopan romanilapsia huomioiva Fidan Toivon tähti -keräys. Yksi, joka näkee keräyksen huutavan tarpeen joka päivä, on Aarne...
MuutOnnistunut maahanmuutto vaatii tietoa, taitoa ja tukea sekä ennen muuta hyvää yhteistyötä.
PikavisiittiKarri Lehtinen on hyvä piirtämisessä ja liikunnassa, mutta tanskaa hän haluaisi vielä oppia.
MuutMatti-Pekka Virtaniemi selvitti väitöstutkimuksessaan, mikä teki ALS-sairauteen kuolevien elämästä tarkoituksellista (hs.fi 2.11.).


Yksi vastaus oli ylitse muiden: läheiset ih...
MielipideEsko Matikaisen pääkirjoitus ja Leevi Launosen kirjoitus Ristin Voiton numerossa 44 toivat esille uskonpuhdistuksen merkkivuoteen liittyen ilmiöitä, joita vapaakristillisyys ja anabaptism...
MielipideKerron seuraavassa muutaman muistelon viime kesän Juhannuskonferenssista Keuruulta. Olin mukana perjantain tilaisuuksissa juhlateltassa, kuten varmaan suurin osa muistakin konferenssiin...
MielipideHomoseksuaalisuutta käsittelevässä Ristin Voiton numerossa (RV 44) nimimerkki ”Muuttumaton homo” kirjoittaa, että hän harrasti lapsena poikien kanssa alan leikkejä, vaikka tuli normaalist...
MuutLaulamisen lisäksi mies haluaa teoillaan ja elämänasenteellaan kertoa Jumalan muuttavasta voimasta.
Miten onSyyskuun lopussa Turussa järjestettyjen helluntailiikkeen Syyspäivien palautekysely on koottu. Syyspäivätoimikunta kokoontui torstaina 2. marraskuuta Helsingin Saalemiin arvioimaan saatua...
MuutKristillinen teatteriyhdistys Kristy on lähes 20 vuotta Seinäjoella toiminut harrastajateatteri, joka on tarttunut rohkeasti vaativiinkin aiheisiin. Viime vuosien produktioita ovat olle...
ArtikkelitTurvallinen usko perustuu oikeaan käsitykseen Jumalan armosta.
UutisetKun kodissa on rakkauden ilmanala, homma toimii, Miko Puustelli sanoo.
TeemaLapsen menetys jättää ilmaan paljon kysymyksiä. Katkeruuden tilaan ei kuitenkaan pidä jäädä, Esko Mäkelä sanoo.
TeemaTerapeutti pystyy auttamaan, jos hän kykenee kokemaan saman särkymisen kuin asiakkaansakin.
TeemaOma muuttunut isä oli Rainer Frimanille tärkeä esikuva.
ArtikkelitSuomen Helluntaiherätyksen yhtenä menestyksen salaisuutena voidaan pitää seurakuntien yhteistyötä. Yhteinen tehtävä sekä näky sen toteuttamisesta ovat synnyttäneet ja ylläpitäneet sitä...
MuutHevoset, haitari ja hyvät kasvatusperiaatteet. Muun muassa niitä löytyy Lindemanien kodista pohjoisesta Keski-Suomesta.
PikavisiittiPerheineen Thaimaassa asunut Mika Keisu kaipaa Suomeen lisää yhteisöllisyyttä.
MuutKuvataiteilija Elina Merenmiehen mukaan kuuliaisuus vapauttaa (Sana 43/17).– Ihmiset ajattelevat, että vapaus on sitä, että saa tehdä mitä haluaa. Ei se ole vapautta. S...
MielipideKiitos sinulle nimimerkillä ”Muuttumaton homo” kirjoittanut arvokkaasta palautteestasi ja kokemuksesi jakamisesta (RV 44). Toit siinä esille tärkeän asian: kaikki, jotka yrittävät seksua...
MielipideSuomen vastaanottokeskuksissa on edelleen paljon turvapaikanhakijoita, jotka vuoden 2015 jälkeen odottavat itseään koskevaa päätöstä. Mikäli Migristä tulee heille kielteinen päätös, siitä...
TeemaEsimerkkinä oleminen on nigerialaistaustaisen Samuel Okunoyen mielestä isyyden kulmakivi.
Miten onNenäpäivää vietetään jälleen marraskuussa. Keräys on alkamassa jo lokakuun puolella, ja seurakuntia kutsutaan mukaan toteuttamaan valtakunnallista keräystä.
Fida Int...
MuutReformaation merkkivuosi on haastanut kaikki kristityt tutustumaan omiin kirkkohistoriallisiin juuriinsa. Tämä haaste koskee myös vapaakristillisiin yhteisöihin kuuluvia.


Y...
MuutKansainvälinen teologiryhmä halusi osoittaa, että sirpaloitunutta protestanttista kenttää yhdistää laaja yhteinen teologinen perusta.
MuutRistin Voiton testi paljastaa, kenen 1500-luvun kirkollisen vaikuttajan kanssa sinulla on eniten yhteisiä piirteitä.
PakinaTein tuon viereisellä sivulla olevan reformaattoritestin, ja lopputulos puhui lahjomatonta kieltään: kaksi vastausta lähensi minua E. Rotterdamilaisen suuntaan, neljä näkemystäni Lutheri...
ArtikkelitVanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä, Septuagintassa, esiintyy useita kertoja termi proseelytos, proselyytti. Aluksi sana tarkoitti juutalaisten keskuuteen asettunutta muukal...
PikavisiittiTempuntekijä Miika Korkatin tehtävänä on ylläpitää mysteeriä.
MuutEksegetiikan professori Lauri Thurén selittää, miksi ihmeet ovat tärkeä osa evankeliumia (Kotimaa 42/17).


Jeesuksen ihmeteoissa oli ja on kyse yhdestä asiasta, hänen identitee...
UutisetKeitä olivat uskonpuhdistuksen isät? Entä mitkä reformaation neljä pääperiaatetta vaikuttivat meidän päiviemme vapaaseen kristillisyyteen?
MielipideElävissä Vesissä etsitään kokonaisvaltaista parantumista tunne-elämään ja seksuaalisuuteen. Työmme on kaikkia varten, suuntautumisista riippumatta. Inhimillisen rikkinäisyyden kirjo on...
MielipideRistin Voiton numerossa 40 oli homoseksuaalisuuteen liittyvä artikkeli otsikolla ”Tutkimusnäyttö viestii muutoksen mahdollisuudesta”. Artikkelissa annettiin ymmärtää, että seksuaalinen...
MuutVuoden 2017 kirjaksi valittiin Göteborgin kirjamessuilla ruotsalaisen tv-juontaja ja kolumnisti Alex Schulmanin omaelämäkerrallinen teos Unohda minut (Nemo 2017). Se on karu kuvaus perhesalaisuudesta,...
MuutVakava sairauskaan ei estä työtä köyhien ja syrjäytettyjen hyväksi.
MielipideKauppakassin kanssa ohi kulkiessani mietin, pitäisikö hänelle antaa jotakin kauppakassistani vai muutama lantti. 
MielipideAika on paha. Sen me jokainen tiedämme. Kristittyinä haluaisimme olla niin kuin muutkin. Emme haluaisi kantaa Kristuksen pilkkaa tai vainoa. 
MielipideKiitos Jyrki Palmille yksinkertaisista ja käytännönläheisistä parisuhdeneuvoista (RV 40).
MielipideRakkausluku 1. Kor. 13 lähetyssaarnaajan tulkinnan mukaan.
MuutEhyttä arkkuun!
PikavisiittiTansaniassa perheineen asuva Jarkko Korhonen iloitsee siitä, että hän saa tehdä hengellistä työtä yhdistettynä lentämiseen.
MuutRiviseurakuntalainen päätti jättää unelmatyönsä seuratakseen Jumalan kutsua. IK-opisto tarjosi eväät ensiaskeliin lähetystyössä.
ArtikkelitEuroopan unionin uudistettu yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan keväällä 2016. Sitä aletaan soveltaa keväällä 2018, jolloin viimeistään henkilötietojen käsittelyn tulee kaikissa seurakunnissa olla...
PakinaOlen kerännyt kirjahyllyyni vanhoja avioliittoon ja perhe-elämään liittyviä oppaita, joiden lukeminen on nykyaikaiselle naiselle sekä hyödyllistä että viihdyttävää. Kokoelmani tähti on Veronica Dengel...
MuistolleRakas isämme Aatos Koivumäki syntyi Ruovedellä vuonna 1922 nelilapsisen perheen kolmantena lapsena. Isän koti oli torpparilain voimaantulon myötä itsenäistynyt Koivumäen tila luonnonkauniin Salussärkä...
MuutMarja Liisa Lappalainen tunnetaan Lapinlahdella hymyilevänä hammaslääkärinä. Ei siis ihme, että vastaanotolla 1980-luvun alkuvuosina käynyt maanviljelijä Heikki Lappalainen ihastui naiseen ja heidät v...
MuutIdän ja lännen vuorovaikutus on välttämätöntä maanosamme uudessa heräämisessä.
MuutEero Sorila: Taskurahalla maailman ympäri. Omakustanne, 326 s.
Miten onIK-opisto järjesti 13.–14.10. reformaation merkkivuoteen liittyen seminaarin teemalla ”Reformaation riitaisat perilliset”. Seminaarissa tarkasteltiin uskonpuhdistuksen jälkeistä kirkkohistoriaa, kirkk...
Miten onSana ylistys herättää seurakuntalaisissa monia erilaisia mielikuvia. Seurakuntien ylistystavat ja -laulut myös jakavat kristittyjä. Usein kysymys on kuitenkin jostakin aivan muusta kuin...
MuutJotkut elokuvat yllättävät. Kerro minulle jotain hyvää kuuluu niihin. Leffan kuvaus enteilee helppoa ja kaunista nähtävää, mutta niiden mukana kuvaan vyörytetään myös suuri kysymys elämä...
MuutJuutalaiset kirjanoppineet kritisoivat Jeesusta toistuvasti siitä, että hän paransi ihmisiä sapattina. Tiedän, että Mooseksen lain mukaan työnteko oli sapattina kiellettyä, mutta parantaminen...
MuutJerusalemin jälleenyhdistymisen juhlavuosi näkyi ja kuului lehtimajanjuhlassa. Jeesus on yhä enemmän juhlan keskiössä.
MuutVaikea sydänsairaus sai Aune Koivulan hakeutumaan Niilo Yli-Vainion kokoukseen heinäkuussa 1976. Kotiin palatessa rintaa ei puristanut enää ollenkaan.
PakinaMeillä oli tapana käydä yhdessä kahvilla. Saatoimme usein istua pitkän tovin hiljaa. Pyörittelimme höyryäviä kuppeja hiljaa käsissämme ja kuuntelimme kadulta tulevaa puheensorinaa ja lii...
ArtikkelitUutisointi turvapaikanhakijoiden suurista kristityksi kääntymisten määristä on hämmentävää. Migri eli Maahanmuuttovirasto epäilee kääntymisiä keinona saada turvapaikka.


Ek...
PikavisiittiKylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto haluaisi kehittyä ihmisten kehumisessa.
MuutUskonnonpedagogiikan tohtorikoulutettava Aino-Elina Kilpeläisen mukaan lapsen voi totuttaa iltarukoukseen jo raskausaikana (Kotimaa 40/17).


On havaittu, että vauva tunnistaa ko...
MuutTuoreen avioliittokirjan tekijät halusivat tuoda näkyviksi ne kivut, jotka vaikuttavat avioerojen takana.
Miten onTurun Messukeskuksessa 28.–30. syyskuuta järjestetyille helluntailiikkeen Syyspäiville osallistui lähes 600 seurakuntien vastuunkantajaa. Ristin Voitto -lehti kyseli osallistujilta palautetta ja s...
MuutJyväskylän yliopiston professori Tapio Puolimatka tunnetaan kantaa ottavana keskustelijana ja kristillisen perhemallin ja avioliiton puolustajana. Hänen uusin kirjansa käsittelee eheän per...
MuutIhminen on luonnostaan ylpeä. Sekä yksittäiset uskovat että kokonainen seurakuntayhteisö voivat eksyä luulemaan itsestään liikoja.
ArtikkelitEuroopassa elää 10–12 miljoonaa romania. He ovat maanosamme suurin etninen vähemmistö. Suurimmat romanivähemmistöt löytyvät Bulgariasta, Makedoniasta, Romaniasta ja Slovakiasta.

...
PikavisiittiSuomen mestaruuden voittanut SPV:n salibandyvalmentaja Tommy Koponen haluaa tuoda huippu-urheiluun kristillisiä arvoja ja ainutlaatuista yhteishenkeä.
MuutJari Rankinen kommentoi Suomen Teologisen Instituutin julkaisemassa Kulmakivilehdessä (9/2017) suomalaisen yhteiskunnan antikristillisiä vivahteita.


– Ensimmäiset kristityt eli...
MielipideOlen Raimo, syntinen mies. Syntini oli salainen, vaikka kävin seurakunnassa säännöllisesti ja olin myös mukana tulkkaamassa ja ulkomaalaistyössä. Käytin lähes kaiken vapaa-aikani kuitenk...
MielipideKädessäni Arto Hämäläisen tyttären Heini Röyskön uunituore kirja Mustat ikkunat. Sen myötä ajatukset palaavat menneisiin – ja johtavat myös anteeksipyyntöön.


Kaksi muistikuv...
MielipideArvostan suuresti elettäsi, vaikka mainitsemasi asiat eivät ole mitenkään olleet omaa mieltäni rasittamassa. Älkööt ne siis enää painako sinuakaan! Ymmärrän kyllä hyvin senkin, kuinka he...
MuutIsäni Pauli Karppinen syntyi sotien jälkeen Kainuussa työläisperheeseen. Jo nuorena hänellä oli palo Herran työhön, ja 14-vuotiaana miehenalkuna hän aloittikin sananjulistajana kiertämäl...
MuutRealistinen käsitys kasvatuksesta syntyy vasta, kun ihminen saa löytää totuuden
itsestään ja Jumalasta.
TeemaVasta kun seurakunta tajuaa rikkinäisyytensä, siitä voi tulla parantava yhteisö.
TeemaNoora Nätkin ei luule enää, että kaikkien tunteiden täytyy johtaa toimintaan.
TeemaHomoseksuaalisuuden syntyyn vaikuttavat monet tekijät.
Miten onSyyspäivät tuntuvat tulevan kesän jälkeen monille helluntaiseurakuntien pastoreille ja vastuunkantajille yllätyksenä. Turussa vastaanotettiin ilmoittautumisia pitkään deadlinen jälkeen....
MuutExit on eräänlainen kansanliike, joka vetää esiintymispaikat täyteen muutaman vuoden välein toistuvilla juhlakiertueillaan.


Yhtyettä pidetään historiansa perusteel...
MuutMillainen on Pyhän Hengen vaikuttama uskon armolahja? Voiko siinä harjaantua tai voiko usko kasvaa?
MuistolleKauko Hostikka syntyi Karhulassa joulukuussa 1928 viisilapsiseen perheeseen. Perheen elämä oli niukkaa. Uskovat vanhemmat kasvattivat lapsiaan rukoillen.


Varttues...
PakinaOnnellinen parisuhde vaikuttaa kaikkeen hyvinvointiin. Se näyttäisi vaikuttavan myönteisesti jopa ihmisen terveydentilaan. Ollakseen onnellinen parisuhteessa ihmisen tulisi olla tasapain...
ArtikkelitMusiikilla on helluntaiherätyksen alkuajoista lähtien ollut iso merkitys jumalanpalveluksissa. Suomessa jo herätyksen alkumetreillä koottiin tietenkin heti lauluvihko, josta Barratin vie...
PikavisiittiKirjailija-kuvataiteilija Kaisu Rissanen on elämänsä aikana kirjoittanut noin 75 kirjaa ja kirjasta sekä maalannut tauluja ainakin yhtä kauan.
MuutWycliffe Raamatunkääntäjien Sanalla Sanoen -lehdessä (9/2017) toiminnanjohtaja Hannu Sorsamo pohtii kehitysyhteistyön ja lähetystyön erottamisesta aiheutuvaa ongelmaa.


– Lukuta...
MielipideKiitos Martti Ahvenaiselle hyvästä ja terveestä kirjoituksesta Ristin Voiton Lukijalta-palstalla (RV 36). Olen itse nuori uskova aikuinen ja miettinyt samoja asioita.


Olen...
MielipideOlen erittäin huolestunut helluntailiikkeen nykytilasta luettuani joitakin kannanottoja homoudesta.


Peter Mata kirjoitti Lukijaltapalstalla kaksoismoraalista (RV 25...
MuutYhtyeen sanoituksista löytyvät elämän eri haasteet ja Taivaan Isän apu.
MuistolleÄitimme Annikki Sormunen (os. Ahvenainen) syntyi 2.8.1930 Jyväskylän maalaiskunnassa uskovaan kotiin ja tuli jo 16-vuotiaana uskoon, kävi kasteella ja liittyi Toivakan helluntaiseurakunt...
MuutLapin luonnossa ja tuntureilla voi nähdä jotakin siitä, mitä Jumala on, tietää Heikki Korppi.
Miten onSuomen maahanmuuttajatilanne on muuttunut kahden vuoden takaisen maahanmuuttajavyöryn jälkeen. Koordinaattori Timo Kekolahti, minkälaista maahanmuuttajien kohtaaminen on tänään?

...
MuutVapaakristillisten yhteisöjen edustajat miettivät, kuinka vieraanvarainen luterilaisen kirkon uusi ehtoollisvieraanvaraisuuslinjaus onkaan.
MuutIntialainen Vishal Mangalwadi on lakitieteen tohtori, filosofi, kirjailija, luennoitsija ja yhteiskunnallinen uudistaja. Christianity Today -lehti on nimittänyt häntä Intian etevimmäksi k...
KolumniEino Leino väittää Väinämöisen laulussaan: ”Ei suruja monta ihmislapselle suotu: Yks sydämen suru, elon huoli toinen ja kolmansi korkean, ankaran kuoleman suru.”


Ih...
MuutJumala kutsui isän valtakuntansa työhön kokoaikaisesti jo hyvin nuorena. Ensio Hautakankaan isä, Matti Hautakangas, toimi julistajana, ja Jumala kutsui hänet taivaan kotiin isäni Ension...
TeemaLähtö ei tullut yllättäen. Silti sen jättämä kaipaus ja ikävä täyttävät sielun kuin sumea usva.
TeemaSururyhmässä on mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi moninkertaisesti.
TeemaYhteistyössä ryhmien käynnistämiseen löytyivät myös riittävät resurssit.
TeemaOman lapsen kuolema on valtavan suuri menetys, jolla on kokonaisvaltaisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia.
PakinaViime kerralla (RV 34/2017) kirjoitin pieleen menneistä lomaodotuksista, kun kaivattu Suomi-lomani meni penkin alle. Tai paremminkin penkin päälle, jolle kaaduin liukkaassa kylpyhuoneess...
ArtikkelitKysymys pelastuksesta on kautta vuosituhansien kuulunut ihmiskunnan suurten kysymysten joukkoon. Islamin opetus lankeemuksesta, ihmisen syntisyydestä ja pelastumisesta poikkeaa selkeällä...
MuutYrittäjäsisarusten tavoitteena on ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen.
PikavisiittiArttu Koskelaa kiehtoo videon ja grafiikan sekoittaminen niin, ettei katsoja tiedä, mikä on mitäkin.
Miten onIsojoelta kotoisin oleva Katri Vainionpää kertoo Nuottalehdessä (7/2017), kuinka selvisi kolmen vuoden koulukiusaamishelvetistä.


– Kiusaajat eivät yleensä koskaan pyydä anteek...
MielipideToivakka on Keski-Suomen helluntailaisin pitäjä. Yksi seurakunnan menestyksen salaisuus on siinä, että se on tehnyt aina aktiivisesti lapsityötä. Niinpä noin puolet jäsenistä on nykyisin...
MielipideOpetushallitus uudisti päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelman, jonka katsomuskasvatusosion tulkinnat ovat joissakin kunnissa nostattaneet keskustelua. Kädenvääntöä on käyty lähinnä...
MuutMiriam Laitinen elää kutsumustaan todeksi rohkeasti ja luovasti. Haasteiden keskellä hän luottaa Jumalan huolenpitoon.
Miten onFloridan suomalaiset kristityt odottelivat Irma-hurrikaania jännittyneinä. Ennusteissa myrskyn pelättiin osuvan kovimmin juuri West Palm Beachin alueelle, missä Lake Worth ja suomalainen...
MuutKuuluisan amerikkalaisen pastorin, Greg Laurien, klassikkoteos on päivitetty 2010-luvun lukijoille. Tämä valkosinikantinen painos pursuaa aina ajankohtaista armon sanomaa. Teos keskittyy siis pi...
MuutPositiivinen ajattelu kuuluu nykytrendeihin, mutta aivan uusi keksintö se ei ole. Myönteinen ajattelu tunnetaan jo Raamatussa.
MuutLumina campus -yhteisö järjestää yliopistolla rukous- ja ylistyshetkiä. Myös paikallisseurakunnassa on nähty opiskelijoiden arvo.
MuutNuorisotyötä ja valtavia tenttikirjoja. Siinä tuoreen yliopisto-opiskelijan lähitulevaisuuden näkymät.
PikavisiittiTimo Luoto on ollut yhtä kauan naimisissa kuin hän on soittanut rumpuja Exit-yhtyeessä. Tänä vuonna rinnakkaiseloa tulee täyteen 30 vuotta.
MuutMatti J. Kuronen pohtii Askeleessa (9/2017), millaista olisi kuulla jatkojalostamatonta Jumalan sanaa.


– Mitä tapahtuisi, jos saisimme armon tutustua Raamattuun prima vista,...
MuutOpiskelu raamattukoulussa Belgiassa muutti suomalaisen Hanna Vandendriesschen elämän.
PakinaTilivelvollisuuden määritelmä on joko vapaaehtoisesti tai pakosta tehty sopimus raportoida tekemisistään jollekin taholle. Tilivelvollisuudesta on hyötyä niin työyhteisöissä kuin yksityi...
ArtikkelitRaamattu- ja teologinen koulutus on ollut vilkkaan kansainvälisen keskustelun aiheena viimeisten vuosikymmenten aikana. Pyrittäessä löytämään ratkaisuja koulutuksen haasteisiin ja heikko...
MielipideViime kuukausien aikana ovat useat yhdistyspohjaiset seurakunnat saaneet ihmetellä Poliisihallituksen lähettämiä kirjeitä ja ohjeita koskien jumalanpalveluksissa kerättäviä kolehteja....