Perinteinen vai vapaa?

Yksi vuoden merkittävimmistä urheilutapahtumista päättyi äskettäin. Talviolympialaisten selostusten terminologia ei ollut aina helposti selitettävissä kenialaiselle ystävälleni. Selostajan käyttämät ilmaisut esimerkiksi vapaasta ja perinteisestä hiihto­tyylistä eivät auenneet hyvästä yrityksestäni huolimatta urhei­lun kesälajeihin paremmin paneutuneelle kaverilleni.

 

”Mikä ero on perinteisellä ja vapaalla hiihtotyylillä? Mistä perinne sai alkunsa? Miksi vapaa hiihtotyyli syntyi? Miksi sitä kutsutaan tuolla nimellä? Kumpi tyyli on kilpailijalle vaikeampi? Kumpi kuluttaa enemmän urheilijan voimia? Kummalla tyylillä kisaaminen onnistuu nopeammin? Miksi pitää kilpailla kahdella eri tyylillä?” Tässä vain muutama esimerkki ystäväni tekemistä kysymyksistä.

 

Pyrin tarkentamaan ystävälleni yhdistelmähiihdon salaisuuk­sia. Kerroin kilpailumuodon useista eri nimistä: takaa-ajo, tuplatakaa-ajo, hässäkkähiihto ja niin edelleen. Ystäväni pyöritti päätään. Viestini ei tainnut mennä perille.

 

Jatkoin tarkennusyritystäni. Perinteisessä hiihdossa sauvaksi kutsutun apuvälineen maksimipituus saa olla 83 prosenttia hiih­täjän omasta pituudesta. Vapaassa tyylissä sauva voi olla yhtä pitkä kuin hiihtäjä. Perinteisessä hiihdossa matka etenee laduk­si kutsutulla väylällä. Sen muodostaa kaksi erillistä uraa, joissa tärkeät apuvälineet nimeltä sukset mahdollistavat etenemisen. Vapaalla tyylillä kilpailijan ei tarvitse urautua kyseisiin uomiin; latu-ura ei ohjaa hänen etenemistään.

 

Kerroin myös, että hiihtokisan puolessavälissä kilpailijat vaih­tavat osan varusteistaan. Vapaan hiihtotyylin sukset ja sauvat poikkeavat huomattavasti perinteisen tyylin vastaavista. Yhdis­telmähiihto kokonaisuudessaan ei siis suju samoilla kilpailuvä­lineillä. Poikkeuksena ovat hiihtäjien käyttämät jalkineet, joita kutsutaan monoiksi. Ne ovat eräänlainen kompromissi kahden eri tyylin välisestä ihannejalkineesta.

 

Perehdytin ystävääni myös hiihtokokemuksesta. Kerroin kilpa­hiihtäjien valittavan, että perinteisen osuuden jälkeen vapaa­seen tyyliin vaihtaminen on aluksi vaikeaa, koska jalat tuntuvat varsin raskailta. Perinteisen hiihdon yksi tärkeä menestystekijä kun on oikean pidon ja luiston löytyminen.

 

Ystäväni jäi selkeästi pohtimaan, mitä tarkoitin tässä yh­teydessä ilmaisulla ”lipsuminen”. Hän kuunteli innokasta selostustani yhä hämmästyneempänä. Kun kerroin, että yhdistelmähiihto ei jatku enää myöhemmissä arvokisoissa, hän kysyi: ”Kumpi lopetetaan, perinteinen vai vapaa?”

 

Tarinointimme jälkeen jäin pohtimaan hengellistä matkanteko­amme ja sitä, miten puhumme siitä muille. Maaliviivan ylittä­misen tärkeys ei tällä matkalla ole muuttunut. Onko matkamme vain perinteisen tavan urahiihtoa, vai sallimmeko tällä matkalla etenemisen myös vapaammalla tyylillä?

 

Vapaampi tyyli ei ole vapautta säännöistä vaan lupa taivaltaa urienkin ulkopuolella. Oleellista hengellisessä matkaamisessa lienee edelleenkin yksi asia: olipa tyyli perinteinen tai vapaa, ky­symys ei saa tulla maaliin pääsyä tärkeämmäksi.

 

 

Ari Joensuu

Kirjoittaja on Fida Internationalin aluejohtaja.
10/2018

UutisetHenna Oravan kutsumus on vahvistunut kipeidenkin luopumisten kautta.
Miten on
Aikamedia teetti viime syksynä Mediatum Oy:llä laajan tutkimuksen, joka koski kaikkia Aikamedian tuotteita ja palveluja. Kyselyyn vastasi toista tuhatta henkilöä, ja tutkimuk­sen antamaa...
UutisetKastettavien valkoiset vaatteet voivat olla kaiku varhaisen seurakunnan ajoilta.
UutisetSuomen Helluntaikirkon toimin­nanjohtaja Esko Matikainen kat­soo, että helluntailiikkeessä on tehty paljon konkreettisia asioita sen hyväksi, että seurakunnat oli­sivat turvallisia uskonyhte...
UutisetSuomessa on joitakin paikka­kuntia ja alueita, joissa yhä yli 90 prosenttia väestöstä on luterilai­sen kirkon jäseniä. Perhossa lute­rilaisia on eniten, noin 93 prosent­tia asukkaista. ...
UutisetAikamedia Oy teetti viime syk­synä laajan asiakaskyselyn, joka koski yhtiön kaikkia tuotteita ja palveluja. Kysely antoi tuntumaa myös uusien palvelujen tarpee­seen nopeasti muuttuvassa toi­...
UutisetSisällissodan vuonna sata vuot­ta sitten Suomen ortodoksisen kir­kon yhteydet Venäjälle katkesivat. Syynä oli Suomen tilanteen lisäksi Venäjän vallankumous. Itsenäistymisvaiheessa maan ortod...
UutisetPohjois-Amerikan suomalaiset helluntai­laiset kokoontuivat Talvipäiville Floridan Ko­tikirkolla helmikuun viimeisellä viikolla. Päivi­en teemana oli Seurakunta nykyajassa.
...
UutisetKatolilaiseksi mielletyssä Ranskassa syntyy uusia evankeli­sia seurakuntia kuin sieniä sateella. Jossakin päin maata avataan uusi seurakunta noin kolmesti kuukaudessa eli keskimäärin joka kymmenes p...
MuutSeinäjoen kaupunginteatteri otti syksyllä kantaesittääkseen mielenkiintoisen aiheen. Löyhästi Niilo Yli-Vainion hen­kilöön ja saarnoihin perustuva näytelmä on herättänyt paljon huomiota. Saa...
UutisetBilly Graham oli hengellisen kentän supertähti, jota menestys tuntui seuraavan kaikessa, mihin hän tarttui. Samalla hän oli herätyskristillisyyden uudistaja, jonka tarinassa on opittavaa nykyuskovalla...
Minun päiväniTomi Kuosmanen aloittaa työt varhain aamulla ja juttelee lounastunnilla nepalilaisessa ravintolassa tarjoilijoiden kanssa – nepaliksi.
MuutMonikulttuurisuus läpäisee Ranskassa työskentelevän suomalaislähetin elämän monin tavoin.
ArtikkelitRistin Kansa -lehti julkaisi nu­merossa 1/2018 virheellisiä väit­teitä Suomen Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksestä ja toi­mintaperiaatteista. Lehden pää­toimittajan Juhana Lehmuskosken...
MuutKun arki haastaa monin tavoin, naiset kokoontuvat yhteen voimaantumaan
PikavisiittiMonipuolinen musiikintekijä Olli Helenius muuntautui rumpalista täysveriseksi solistiksi.
MuutNaisia, miehiä ja sankarei­ta pohtii Mailis Janatuinen (Seurakuntalainen.fi 26.2.).

Mistä johtuneekaan, että niin moni aikamme nainen muut­tuu jossain elämänsä vaihees­...
MuutKansainvälinen naistenpäivä on sopiva hetki kiinnittää huomiota siihen työhön, jota maailmalla naisten hyväksi tehdään.
MielipideEduskunnan ke­vätkauden yksi periaatteellises­ti tärkeimmis­tä päätöksistä on kannanotto äitiyslaista tehtyyn kansalaisaloitteeseen. Äitiysla­kialoitteella halutaan tuoda suo­malaiseen lain...
MielipideMuutokset ovat luonnollinen osa seurakunnan elämää. Yhteiskun­nan muuttumisesta johtuvat sig­naalit heijastuvat automaattises­ti myös seurakunnan toimintaan. Kun kehitys ja muutos tapahtu­va...
MuutKukin aikakausi tuo pohdittavaksi uudet kysymykset Raamatun valossa, mutta Sanan merkitys kestävänä tienviittana pysyy, tunnettu raamatunopettaja vakuuttaa.
PääkirjoitusKotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) sanatietokantaan lisättiin pari vuotta sitten uusi sana: valemedia. Sillä tarkoitetaan mielipiteisiin perustuvaa ja journalismin periaatteet laiminly...
UutisetTyötä päivitetään strategiaa, viestintää ja vierailuaiheita viilaamalla.
UutisetSuomalaiskolmikko on mukana valmistelemassa uudentyyppistä kristillistä seminaaria Ateenaan.
KolumniYksi vuoden merkittävimmistä urheilutapahtumista päättyi äskettäin. Talviolympialaisten selostusten terminologia ei ollut aina helposti selitettävissä kenialaiselle ystävälleni. Selostajan k...
Korhoset kaikista köyhimpien asialla
Messiaanisen juutalaisen identiteetti ei avaudu helposti
”Oma onnellisuus ei ole muiden vastuulla”
Lähetysinnostus leviää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!