”Meidän Herramme muurahaisia”

Vaikka olisikin hienoa yrittää analysoida tämänhetkistä maa­ilmanmenoa ja sanoa siitä jotakin syvällistä, kuittaan sen lainaamalla ruotsalaisen valtioviisaan, Axel Oxenstiernan (1583–1654), lentävää lausetta: ”Poikani, kunpa tietäisit, miten vähällä järjellä tätä maailmaa hallitaan.”

 

Sen sijaan puhun, kuten Aapelin vuonna 1954 julkaistusta kirjasta lainattu otsikkoni vihjaa, pienestä ihmisestä. Erityisesti tällä hetkellä itselleni tärkeästä eläkkeelle siirtymisestä! Siitä to­sin tuli tärkeä asia vasta sitten, kun se alkoi koskea minua.

 

Kuulun Jeesus-sukupolveen. Sillä tarkoitan väkeä, joka tuli uskoon 1970-luvun alun Jeesus-liikkeen vaikutuksesta. Sitä kutsuttiin hippiherätykseksi, koska suurin osa uskoon tulleista samaistui pitkähiuksiseen hippiliikkeeseen. Useimmat olivat maallistuneista kodeista ilman kummoistakaan uskonnollista taustaa.

 

Pikkuporvarilliset unelmat vaurastumisesta ja eläkkeistä eivät kuuluneet hippien unelmiin. Se, mistä unelmoitiin – kuten rau­ha ja vapaus –, oli saavuttamatonta ja lisäsi olemassaolon ahdis­tusta. Siinä oli Jumalan tilaisuus.

 

Kun herätys kosketti kaipaavia sydämiä, seuraukset näkyivät kaikkialla. Pitkätukkanuoret soittivat kitaraa ja lauloivat Jeesuk­sesta: ”Jeesus on Herra, Jeesus pelastaa, Jeesus rakastaa sinua, Jeesus tulee pian…” Iskulauseita viljeltiin niin runsaasti, että ne tulivat tutuiksi lukemattomille ulkopuolisillekin.

 

En koskaan edes ajatellut Jeesus-sukupolven jäävän eläkkeelle. Yleisesti uskottiin, että Jeesus tulee pian, milloin tahansa! Tär­keintä oli kertoa hänestä ja valmistautua hänen tuloonsa. Eläk­keet pantaisiin maksuun sitten Jumalan valtakunnassa.

 

Olen etuoikeutettu; olenhan saanut palvella kokoaikaisesti työssä, jota pidän juuri niin arvokkaana kuin olen edellä sano­nut. En edes tiedä, mitä muutakaan olisin elämäntyökseni teh­nyt. Olisinko saanut otetta mistään muusta, olisiko motivaatio riittänyt? Onneksi minun ei ole tarvinnut päästä siitä selville, ei ainakaan kantapään kautta.

 

Joitakin vuosia sitten kesälomalta palattuani havahduin siihen, että minähän lähestyn eläkeikää. Kun tämä asia kävi kimppuuni, se aiheutti ison kriisin. Rukoilin ja mietin paljon, miten tässä asiassa mennään. Päädyin siihen, että Herra, joka on minut johtanut tähän työhön, johtakoon minut poiskin. Ja jos hän ei asiasta mitään puhu, niin se tarkoittaa, että mennään perälautaan asti, eli 68-vuotiaaksi. Tämän päätöksen kanssa olen elänyt.

 

Mutta muutama aamu sitten sydämeeni tuli sanoma Apostolien tekojen kahdesta viimeisestä jakeesta. Koin saavani selventävän vastauksen siihen, mihin minun tulee työssäni keskittyä – sekä siihen, kuinka kauan tässä työssä vielä ollaan.

 

Nimittäin nuo sanat ”kaksi täyttä vuotta” toivat sydämeeni suuren rauhan. Minulle selkeni kerrasta, että vuoden 2020 ke­säloma jää viimeisekseni. Sitten jään eläkkeelle ja on taas aika panna kitara soimaan! Niin kuin silloin alussa.

 

On se vaan ihmeellistä, mitä kaikkea Jumalan sanasta sel-viääkään.

 


Tapio Lohikko


Kirjoittaja on Tampereen baptistiseurakunnan pastori.
18/2018

UutisetIbrahim kyseenalaisti islamin ja mietti Jumalaa jo ennen pakoaan Suomeen.
Pääkirjoitus”SALLIKAA LASTEN TULLA...” Tutusta tekstiyhteydestä tiedäm­me, kenelle Jeesus kohdisti sanansa ja mitä niiden noudatta­misesta seurasi: monien aikuisten kielteisiä reaktioita, mutta varmast...
Miten onKeuruun Juhannuskonferenssi on valtava vapaaehtoistyöntekijöiden voimainponnis­tus. Jälleen tänä kesänä talkoisiin odotetaan noin 1 700:aa vapaaehtoista.

Projektikoordi...
UutisetKeravalla avattiin hengellisiä traumoja ja etsittiin eheämpää jatkoa.
UutisetAito avioliitto -yhdistys on lä­hettänyt sukupuolta ja sukupuo­li-identiteettiä koskevan tietopa­ketin esitteen muodossa isolle joukolle maamme peruskouluja.

Kouluesite...
UutisetLappeenrannan hautausmaal­la vietettyä hautajaishetkeä häirit­si hiljattain joukko Pokemon-pe­laajia, jotka etsivät kännykkäpe­lin hahmoja. Kirkkoherra Hannu Haikonen pyysi seuruetta pa­laama...
UutisetHelluntaiseurakuntien soittokuntia koottiin valtakunnallisille päiville yli 20 vuoden tauon jälkeen.
UutisetRisto Huvilan Israelin valtion synnystä kertova kirja Israelin ihme ja presidentti Truman (Aika­media) julkaistiin toissa viikolla Helsingissä.

Kirja on selonteko vuon...
UutisetSuuren suosion saanut pastorei­den saunailta IK-opistolla nostaa tänä keväänä keskusteluun yh­den helluntaiseurakuntien kipu­pisteistä: miksi seurakunnat eivät kasva? Tilastojen mukaan hellu...
UutisetUskoon löytävä ihminen on yleensä lapsi tai nuori.
UutisetKiina on jälleen rajoittanut Raa­matun hankkimisen mahdolli­suuksia rajojensa sisäpuolella. Nyt rajoituksia on tehty interne­tissä. Asiasta uutisoi CNN.

Hakusanalla ”Py...
UutisetEgyptin keväällä valittu presi­dentti Abdel Fattah el-Sisi naut­tii maan kristityn vähemmistön kannatusta. Asiasta uutisoi ka­tolinen Cruxnow.com. El-Sisi va­littiin toiselle kaudelle virkaan...
UutisetNoin 80 prosenttia amerikkalai­sista kertoo yhä uskovansa Ju­malaan. Suurin osa (56 %) kertoo uskovansa Jumalaan Raa­matun ilmoituksen mukaisena, osa muuna henkenä tai persoo­nattomana korke...
UutisetMaailman väkirikkaimpiin mai­hin kuuluva Nigeria on afrikkalai­sen kristillisyyden keskus. Maassa keskustellaan nyt kymmenyksis­tä, joita kristityt maksavat suh­teellisen säntillisesti seura...
MuutMonia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen us...
KolumniVaikka olisikin hienoa yrittää analysoida tämänhetkistä maa­ilmanmenoa ja sanoa siitä jotakin syvällistä, kuittaan sen lainaamalla ruotsalaisen valtioviisaan, Axel Oxenstiernan (1583–1654),...
MuutKansanedustaja on opiskellut kolme vuotta Kiinaa. Miksi ihmeessä?
TeemaMenestyvän kouluyhteistyön avaimia ovat luottamus ja säännöllisyys. Sanomaakaan ei tarvitsee himmentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.
TeemaUudentyyppinen tapa tukea lapsia ja nuoria sai pilottikoululta hyvän palautteen.
TeemaFidan globaalikasvatustunnit tavoittavat vuosittain tuhansia oppilaita ja satoja opettajia.
TeemaLukijoiden maailma on otettu huomioon niin kampanjalehden tekstissä kuin kuvissakin.
PakinaHelluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluj...
ArtikkelitPerusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muide...
MuutSuhteista siiville -teoksen kantava ajatus on, että suhde lapseen on kasvatuksen
perusta.
PikavisiittiMika Mouhua ilahduttaa ihmisten halu antaa omastaan toisten hyväksi. Ärsyyntymistä aiheuttaa muiden väheksyminen.
MuutFerney ja Aidee Nieto: Ope­tuslapseuttaminen on herä­tyksen avain (Näky 2/2018).
Ferney on sitä mieltä, että seurakuntien hengellinen laa­tu ja terveys määräytyy sen mu­kaan, miten huole...
MielipideLiikenneviraston teettämien las­kelmien mukaan ihmiselämän hinta Suomessa vuonna 2010 oli 1 918 809 euroa. Lukemassa huo­mioitiin sekä tuotannolliset tulo­jen menetykset että inhimillisen hy...
MielipideOlen ilokseni to­dennut, että Ju­mala kutsuu vielä tänäänkin nuoria mukaan lähetys­työhön. On hyvä, että uskovat eri tavoin tutustuvat lähetystyön käy­tännön haasteisiin ja ovat avoimia Pyhä...
MuutKristillisyys on vähentynyt kouluissa ja päiväkodeissa. Siksi vanhemmilla ja seurakunnilla on yhä suurempi vastuu lasten kristillisestä kasvatuksesta.
”Leirien merkitys vammaiselle nuorelle suuri”
Mariia ja Jüri Aro-Panula: Lasten muutto kotoa herättää iloa ja ikävää
Jumalan äänen kuulemista oppimassa 
"Haluamme heidän tietävän, että he eivät ole yksin" – Uskoon tulleet muslimit tarvitsevat rukousta
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!