Kutsuttu homoksi?

Uskontoaiheisiin keskittyvä Yle Radio 1:n Horisontti-ohjelma (11.3.) haastatteli Patrick Tiaista ja Elise Oittista. Oittinen on entinen helluntailiikkeen ja Vapaakirkon pastori, joka joutui jättämään työnsä transsukupuolisuutensa vuoksi. Tiainen toimi perustamansa Word of Faith -liikkeen johtajana, kunnes suhde toisen miehen kanssa sai hänet itsensä jättämään yhteisön.

 

Haastattelussa he kertoivat seksuaalisuudestaan ja siitä, mil­laista on olla, kun seksuaaliset tunteet eivät vastaa seurakunnan sapluunaa.

 

Haastattelun kuunteleminen oli mielenkiintoista mutta häm­mentävää. Tiaisen ja Oittisen repliikit olivat täynnä tuttuja ilmai­suja ja tavoitteita: kutsumus, rukous, evankeliointi, Jumalan palveleminen, ”tapahtukoon sinun tahtosi”, ”keskiössä Jeesus Kristus”, seurakunta-aktiivisuus, totuudellisuus, ihmeet…

 

Vanhaa sanontaa mukaillen: haastatellut näyttivät, kuu­lostivat ja tuoksuivat kasvaneilta kristityiltä, kunnes kuulija huomasi, että hetkinen – tästähän puuttuu se, mitä Raamattu tarkasteltavasta aiheesta sanoo.

 

Kristinuskon ikivanha periaate on, että rehellisyyttä ja totuu­dellisuutta ei voi erottaa Jumalan sanasta. Meidän täytyy olla rehellisiä sekä tunteillemme että Raamatulle. Miksi ex-pastorit Tiainen ja Oittinen unohtivat viimeksi mainitun?

 

Jumalan ilmoituksena Raamattu luo kuvan siitä, millaista on se ihmisyys, jota Jumala viisaudessaan ja hyvyydessään on mei­tä varten suunnitellut. Osa tästä kuvasta maalataan Jumalan antamien kehotusten ja kieltojen muodossa. Ja kuten kaikki Raamattunsa lukeneet tietävät: yksi kielloista koskee homosek­suaalisuuden harjoittamista. Siltä osin kuva on selkeä, vaikka me emme sen perusteita ymmärtäisikään. Kuva on silloinkin selkeä, kun joku kokee syntyneensä homoksi.

 

Voi kysyä, kuinka totuudellista on sanoa elävänsä Kristus-keskeisempää elämää kuin koskaan aiemmin, jos samalla elää homosuhteessa.

 

Toki esimerkiksi Patrick Tiainen tietää nämä asiat. Sanojensa mukaan hän ei kuitenkaan enää jaksa elää tämän kuvan mukai­sesti. Yksi syy siihen voi olla se, että hän ei ole nähnyt muiden­kaan uskovien olevan valmiita maksamaan hintaa Raamatun mukaisesta opetuslapseudesta.

 

Horisontti-ohjelman kenties tärkein opetus koskeekin sitä, miten nämä ei-heteroseksuaalit ystävät haastavat uskovia otta­maan vakavasti opetuksen Jumalan suunnitelmasta ja Raama­tun ihmiskuvasta.

 

Jokaisen tulee pyrkiä yhtä lailla kilvoittelemaan elääkseen sitä ihmisyyttä, jota Jumala suunnitteli ja Raamatussa ilmoitti. Jos oma elämämme on kovin täynnä netti- tai muuta riippuvuutta, ajatuksemme askaroivat pornossa tai materialistisissa pyrin­nöissä tai elämme itse avioero- ja uudelleenavioitumiskiertees­sä, seksisaarnamme ovat vain haituvia tuulessa.

 

Meidän täytyy varoa, että meihin eivät sovellu Jeesuksen sa­nat kirjanoppineille: ”Te panette ihmisten harteille taakkoja, jot­ka ovat raskaita kantaa, mutta itse ette kajoa niihin edes yhdellä sormella.”

 

Raamatun ihmiskuva ei tarkoita, että homoseksuaalisia tun­teita kokevien tulisi yrittää pakottautua heteroksi. Heillä kilvoit­telukutsu on sama kuin niillä heteroseksuaaleilla, jotka kipeästi kaipaavat seksuaalista tyydytystä ja vastakkaisen sukupuolen rakkautta, mutta eivät ole löytäneet puolisoa.

 

 

Heikki Salmela

 

Kirjoittaja on Ristin Voiton toimittaja.
12/2018

UutisetPerheterapeutin mukaan yhden jäsenen mielen horjuminen syö koko perheen voimavaroja.
Uutiset”Taistelu nuorista aikuisista” ei innosta seurakuntavaikuttajia.
UutisetRVTV:n haastattelussa pohditaan, miksi jooga ja meditaatio kiinnos­tavat nykyisin myös kristittyjä. Pe­rinteisesti niitä on pidetty kristilli­syydelle vieraana, jopa vaarallisina elementtein...
UutisetViime vuonna yli 200 kirkon jä­sentä siunattiin haudan lepoon ilman, että paikalla oli omaisia. Siunaus toimitetaan saman kaa­van mukaan kuin kenelle tahan­sa. Paikalla ovat pappi ja kanttor...
UutisetKehitysyhteistyötä tehdään jatkossa vahvemmin strategian ja suurten teemojen pohjalta.
PääkirjoitusKaikkialle maailmaan levinneessä tietoliikenneverkossa, in­ternetissä, on yli miljardi pornosivustoa. Nämä sivustot ovat vain klikkauksen päässä jokaisesta, jolla on älypuhelin. Pornografi...
UutisetAlahärmän palvelukeskitty­mässä asioiva ei voi olla huomaa­matta banderollia. Pohjanmaalla on meneillään IRR-TV:n ja seu­rakuntien Mahdollisuus muutok­seen -missio.

Kau...
UutisetMikäli lähetyskäsky mielitään täyttää Euroopassa, myös kirkkokuntien välistä yhteistyötä tarvitaan.
UutisetAmerikkalaiset herätyskristi­tyt haluavat yhä evankelioida juu­talaisia, mutta näyttäisivät teke­vän sen osin eri motiiveista kuin aiemmin, ilmeni LifeWay Resear­chin tekemässä kyselytutkimu...
UutisetIsraelilainen arkeologiryhmä on julkistanut sinetin palan, jonka on mahdollisesti leimannut Raa­matusta tuttu profeetta Jesaja.


700-luvulle eKr. ajoitetus­sa sinetissä on ilma...
MuutToissa torstaisessa 10-vuo­tisjuhlakonsertissa Higher Ground Vocals -kuoro palasi – tai käväisi – juurillaan mustan gospelin parissa.

Alkuasetelma konsertille oli jossak...
KolumniUskontoaiheisiin keskittyvä Yle Radio 1:n Horisontti-ohjelma (11.3.) haastatteli Patrick Tiaista ja Elise Oittista. Oittinen on entinen helluntailiikkeen ja Vapaakirkon pastori, joka joutui...
MuutRainer Lindeman päätyi lopulta hengelliseen työhön romanien pariin.
MuutFilippiläiskirjeessä Paavali kuvaa hengellisen kasvun ominaispiirteitä.
Minun päiväniKoulu- ja seurakuntatyöntekijä Pauliina Kuikka saunoi töiden lomassa ja huolehti koiran hyvinvoinnista soittamalla musiikkia.
PakinaOli huhtikuun en­simmäinen sun­nuntai, kun Jeesus kuuli Ala-Kattila­mäen helluntaiseurakunnan veisun taivaastaan. Laulu kutsui: ”Sua odotan, jo saa­vu, Herra!” Jeesus nousi ja sanoi, että he...
ArtikkelitRaamatun Psalmien arvioidaan syntyneen noin 3 000 vuoden ajanjaksolla, alkaen Moosekses­ta ja päättyen Daavidin aikaan.

Psalmien tekijöistä parhaiten nousee esiin kuningas Daav...
MuutPienryhmiä ja popkulttuuria painottava seurakuntaverkosto laajenee Ruotsissa.
PikavisiittiTurvapaikanhakijoiden kohtelu harmittaa kemijärveläistä kelloseppää.
MuutJipun puoliso Sami Elorinne ajatteli olevansa itse itsensä jumala (Seurakuntalainen.fi 9.3.).

– Jumalaan ei uskottu kodis­sa eikä suvussakaan. Se oli hy­vin ateistista elämää. Ainoa...
MielipideRaamattu kehot­taa: ”Älkäämme lyökö laimin seu­rakunnan yhtei­siä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana” (Hepr. 10:25).

Milloin syyllistyn tällaiseen lai­minlyönti...
MielipideRistin Voiton numerossa 9 oli toi­mituspäällikkö Anssi Tiittasen kirjoitus nuoresta poliittisesta vai­kuttajasta, Dani Niskasesta.

On hienoa, että uskovissa nuo­rissa on...
MuutKun perheen äiti sairastuu masennukseen ja tyttärellä on touretten oireyhtymä, luottamus elämään joutuu oikeasti koetukselle.
MuutLuentosarjasta syntyi kirja, joka sisältää sata Jeesuksen vertausta ja kielikuvaa.
Suomen sananvapaustapausta seurataan
Tämän vuoden Syyspäivät verkossa
KAN ry:n kuntoutusohjaajalle yli viiden vuoden tuomio huumausainerikoksista
Saavuttavan työn resepti 2020-luvulla poikkeaa takavuosista
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!