Lauantai 28. maaliskuuta.
Nimipäivää viettää Armas
Julkaistu 12.4.2016 14:37

Terveen järjen kritiikki

Hanno Heino

"Jeesus on Herra" on varhainen kristillinen uskontunnustus. Sen luonteva paikka on ollut kasteen yhteydessä, kun ihminen kääntyi ja tuli Jumalan ihmisten joukkoon. Tällöin kastettava ihminen tunnustautui Jeesuksen hallintavallan alaisuuteen. Tunnustus on ollut myös helluntaiseurakuntien uskon ytimessä. Kai Antturi esitteli 1980-luvulla artikkelissaan ”Helluntaiseurakuntien opin tarkastelua” (Helluntaiherätys tänään, 1986, Ristin Voitto) suomalaisten helluntailaisten eripituisia uskontunnustuksia. Lyhyt uskontunnustus oli Jeesuksen tunnustaminen Herraksi ja Jumalaksi (Joh. 20:28); keskipitkä oli sen uskominen, mitä oli kirjoitettuna ”laissa ja profeetoissa” (Ap. t. 24:14-16); ja pitkä uskontunnustus kattoi koko Raamatun. Lyhyt tunnustus pystyi kiteyttämään koko helluntaiuskon.

 

Lienee hyvä pitää mielessä, että Jeesuksen tunnustaminen Herraksi on aina lausuttu tilanteissa, joissa on ollut muitakin vaihtoehtoja tarjolla. Paavali puhui siitä, kuinka on olemassa paljon erilaisia herroja ja jumalia (2. Kor. 8:5). Voitaneen ajatella, että jokaisella ajalla ja kulttuurilla on omat herransa ja jumalansa. Yksi suomalaiseen ajattelumaailmaan hyvin sopiva ehdokas on terve järki. Tästä erotuksena helluntailaiset on yleensä mielletty hihhuleiksi, joilla on outoja uskomuksia ja jotka arvostavat terveen järjen vastaisia käyttäytymismalleja. Esimerkkejä tällaisesta löytynee helposti. Kuitenkin samaan aikaan hihhuloinnin kanssa on ollut vaikuttamassa myös terve järki, jota ilman suomalaisen helluntailaisuuden historia olisi ollut paljon sekavampi. Koska hihhulointi on kuulunut helluntailiikkeen eetokseen vahvasti, se on tarvinnut tasapainottavaksi tekijäksi tervettä järkeä. Tämän päivän helluntailaisuudessa hihhulointi on harvinaisempaa, mutta terve järki vaikuttaa olevan hyvässä hapessa.

 

Terveen järjen kriittinen tarkastelu on vaikeaa. Käsitehän on lähtökohtaisesti myönteinen ja kielellisellä tasolla loukkaamaton. Läheisemmässä tarkastelussa ilmenee kuitenkin usein, että kyse on jokaiselle kulttuuriselle ryhmälle muodostuneesta ajattelutavasta, jota tarvitaan päivittäisestä elämästä selviytymiseen.

 

Jeesuksesta on ajoittain tehty terveen järjen opettaja. Tämä ei ole tyystin vailla pohjaa oleva päätelmä. Tällöin kuitenkin sivuutetaan tavalla tai toisella Jeesuksen opetusten ja tekojen lukijalle vieraammat piirteet. Kun helluntailaiset ovat entistä enemmän tulleet terveen järjen ohjattaviksi, lienee aiheellista kysyä, mikä herra terve järki itse asiassa on ja mikä on terveen järjen herruuden suhde Jeesuksen herruuteen.Jaa
Ulla Dahlen: Kysy Jumalalta, mitä hän ajattelee suhteestasi häneen
Ville Kalaniemi: Ratkaisukeskeisyyttä osoittelun tilalle
Ensin tutkintapyyntö pamfletista, nyt radio-ohjelmasta – molemmat tutkintapyynnöt ovat saman henkilön tekemiä, kertoo Päivi Räsänen.
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!