Lauantai 4. huhtikuuta.
Nimipäivää viettää Ukko, Odin
Julkaistu 11.3.2016 15:50

Oletko D, I, S vai C?

Eija Saarenmaa

Noin vuosi sitten kirjoitin gradua johtajuusaiheesta. Puin teemani muotoon ”Kristillisen organisaation johtajan kompetenssit ja niiden kehittäminen”. Miten kristillinen johtaja voi kehittää johtamistaitojaan? Entä millaista johtajuutta seurakuntalaiset odottavat? Miten tunnistaa ne piirteet, joita kehittää tullakseen hyväksi kristilliseksi johtajaksi? Entä miksi meillä on niin paljon ihmisiä, jotka ovat joskus tulleet uskoon ja liittyneet seurakuntiimme mutta ovat jostain syystä jääneet sivuun? Mikä ihmisiä vetää seurakuntiin ja millaisia kasvavien seurakuntien johtajat ovat?

 

Olen tutkinut johtajuutta sekä kristillisissä että sekulaareissa organisaatioissa. Mielenkiintoista on se, ettei niillä ominaisuuksilla, joita alaiset tai seurakuntalaiset haastattelujen ja kyselyiden kautta ilmaisevat toivovansa, ole juurikaan eroa, puhutaan sitten kristillisestä organisaatiosta tai  liikeyrityksestä. Samoja ihmisen johtamisessa tarvittavia taitoja peräänkuulutetaan: asiakaspalvelua, päätöksentekoa, itsensä kehittämistä, kommunikointia, eettisyyttä, ristiriitojen ratkaisua, delegointia ja motivointia. Kristillisessä organisaatiossa kaivataan lisäksi hengellisen työn tekemisen taitoa. Useissa johtamista käsittelevissä teoksissa tuodaan menestyvän johtajan ominaisuuksiksi esimerkiksi ihmiskeskeisyys, paineensietokyky, energisyys, sopeutumiskyky ja itsevarmuus. Kristillisessä organisaatiossa toivotaan jämäkkää johtajuutta, jotta henkilöstö saisi selkeät päätökset, selkeät vastaukset ja ratkaisuja ristiriitatilanteisiin.

 

USA:ssa käytetään seurakunnissa yleisesti ns. DISC-menetelmää. Mittausmenetelmän avulla kartoitetaan ihmisen temperamenttia. Se on persoonallisuuden piirre, joka muodostuu jo varhain. Synnynnäisestä temperamentista muodostuu persoonallisuus kokemusten, kypsymisen ja ulkoisen vaikutuksen kautta.  Tämän ulkoisen palautteen avulla muodostamme myös tavan tulla toimeen sosiaalisessa ympäristössä ja toimintatapamme, joita käytämme tehtävissämme. 

 

Eri DISC-tyyppien tuntemisesta on hyötyä työelämässä, koska se mahdollistaa paremman pärjäämisen erilaisten ihmisten keskellä. Näillä tyypeillä on esimerkiksi erilainen johtamis- ja kommunikointityyli, odotukset, motivaattorit, demotivaattorit ja päätöstentekotapa. Käytän usein nimityksiä D = hallitsevuus tai punainen, I = vaikuttavuus tai keltainen, S = pysyvyys tai vihreä, C = myöntyvyys tai sininen. Näiden tunteminen ja soveltaminen ihmisten kanssa auttaa ymmärtämään haasteita, mitä juuri toimintatapojen erilaisuus työyhteisössä aiheuttaa. Voimme oppia myös tahdistamaan omaa tapaamme toisen tapaan toimia, jotta voisimme johtaa häntä paremmin, myydä jotain paremmin erilaiselle ihmiselle, välttää ristiriitoja tai kehittää tiimejä.

 

Kaikilla mainitsemillani DISC-tyypeillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Silti organisaatioissa tarvitsemme heitä kaikkia. Hallitsevuus-tyyppi on tarpeen yhteistyökuvioissa, hänellä on paljon työenergiaa, hän sitoutuu tehtävään ja on rohkea tahtoihminen. Valitettavasti hän loukkaantuu helposti, ei välitä toisista eikä kykene hallitsemaan tunteitaan. Vaikuttavuus-ihminen on sosiaalinen, luo kontakteja, on optimisti, luova ja spontaani. Samalla hän saattaa olla ihminen, joka ei vie asioita loppuun asti, kieltää ikävät asiat, touhuaa liian paljon, on liian emotionaalinen, ei pysy aikatauluissa, eikä osaa sanoa ei. Pysyvyyden vahvuuksina on uskollisuus, sympaattisuus ja taito kuunnella. Hän on hyvä työkaveri. Heikkoutena voisi pitää sitä, ettei hän sopeudu nopeasti muutoksiin ja saattaa tuntua välinpitämättömältä. Myöntyvyys on ihminen, joka harkitsee, on perusteellinen, suunnitelmallinen ja analysoi kaiken. Hän saattaa olla epäkäytännöllinen pessimisti, joka suhtautuu ihmisiin ja asioihin kriittisesti.   

 

Erilaisissa persoonallisuuden piirteissä ei ole mitään pahaa. Ihmiset ovat erilaisia. Mutta jotta voisi pärjätä ihmisten kanssa paremmin, toimintaansa on pakko "tahdistaa", ja johtajalla on organisaatiossa suurempi vastuu kuin alaisilla. Hyvä johtaja edesauttaa hyvien suhteiden luomista. Esimerkiksi neljän perusluonnetyypin teoria voi auttaa siinä. Se voi ymmärtämään seurakunnan johtajan ja vastuussa olevien erilaisuutta ja varustaa heitä kohtaamaan "alaisiaan", seurakuntalaisia.Jaa
Ristin Voitto aloittaa hartauslähetykset
Pohjoissaamen raamatunkäännös huomioitiin - Tuomas Maggalle kunniamerkki
Ulla Dahlen: Kysy Jumalalta, mitä hän ajattelee suhteestasi häneen
Ville Kalaniemi: Ratkaisukeskeisyyttä osoittelun tilalle
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!