Torstai 12. joulukuuta.
Nimipäivää viettää Tuovi, Tove
Julkaistu 21.10.2019 10:24

Nuorten vai vanhojen ehdolla?

Samuel Aro-Panula

Tulisiko seurakuntaa rakentaa nuorten vai vanhojen ehdolla? Tulisiko esimerkiksi jumalanpalvelusten vastata paremmin nuorten vai vanhojen tarpeisiin ja odotuksiin? Tällaista kysymyksiä kuulee ihmisten pohtivan eri tilanteissa.

 

Olen tullut itse seuraavaan johtopäätökseen pohtiessani tätä kysymystä: ”Toisaalta sekä että, toisaalta ei kummankaan (ehdoilla).” Mitä tällä tarkoitan? Seurakunnan on tarkoitus olla Kristuksen seuraajien yhteisö eli Jumalan perhe. Tällaisessa seurakuntaperheessä on luonnollisestikin kaikenikäisiä, joten seurakunnan tulisi vastata kaikenikäisten tarpeisiin. Tässä mielessä olisi tarpeellista mennä sekä nuorten että vanhojen ehdolla. Jos kysytään, kumman ryhmän huomioonottaminen on tärkeämpää, tämä asia muuttuu monimutkaisemmaksi. 

 

Mitä tällaisen kysymyksen yhteydessä tarkoitetaan nuorilla ja mitä vanhoilla? Voiko ihmisen elinkaarta jakaa vain kahteen osaan, nuoruuteen ja vanhuuteen? Mitä vanhoilla tarkoitetaan? Alle 30-vuotias voi kokea jo yli 40-vuotiaan vanhaksi. Toisaalta, yli 70-vuotiaan voi olla vaikea kokea alle 60-vuotiasta vanhaksi. Asiaa tarkastelevan näkökulmasta (ja omasta iästä) riippuen vanha voi tässä yhteydessä viitata 40–80-vuotiaaseen. Vastaavasti myös nuoruus riippuu sen tarkastelusta ja tarkastelijasta. Viitataanko seurakuntayhteyksissä nuorilla alle 30-vuotiaisiin vai vasta ns. ”miehen ikään" tulleisiin 50-vuotiaisiin?

 

Yhteiskunnassa nuorilla yleensä viitataan n. alle 30-vuotiaisiin. Seurakuntaa voi rakentaa alle 30-vuotiaiden ehdoilla. Tämä voi auttaa sitouttamaan nuoria ja nuoria aikuisia seurakuntaan, kun esillä on niitä asioita, joita he pitävät tärkeinä. Seurakunta voi kuitenkin ajautua yksipuolisuuteen, jos eri tilanteissa ja näkökulmissa otetaan heikommin huomioon vanhemman väen tarpeet ja odotukset. Alle 18-vuotiaitten lasten ja nuorten kohdalla voi myös ilmetä ongelmia, jos heidän vanhempansa ja huoltajansa (jotka ovat ns. keski-ikäisiä) eivät allekirjoita seurakunnan suuntaa.

 

Toisaalta, mikäli seurakuntaa rakennetaan ensisijaisesti 60-vuotiaitten ja sitä vanhempien ehdoilla, seurakunta vastaa parhaiten eläkkeelle siirtyvien ja eläkkeellä olevien tarpeisiin. Vaikkakin eläkeläiset ovat tärkeä ja iso ikäryhmä niin yhteiskunnassamme kuin seurakunnissamme, ensisijaisesti heidän ehdoillaan edettäessä voi olla haastavaa ottaa tulevat sukupolvet ja muuttuva yhteiskunta huomioon.

 

Itse väitän, että seurakuntaa kannattaisi rakentaa ensisijaisesti ns. nuorempien keski-ikäisten ehdoilla. Tarkoitan tällä sitä, että ihmisen elinkaaren jakaminen kahtia nuoriin ja vanhoihin on hankalaa, kun ei tarkalleen tiedetä, mitä näillä nuorilla ja vanhoilla tarkoitetaan. Tällainen jako myös helposti hukkaa näiden nuorten ja vanhojen välissä olevat ikäryhmät. Ihmisen elinkaari on helpompi hahmottaa, kun se jaetaan neljään osaan (lapsiin, nuoriin, keski-ikäisiin ja vanhoihin). Nämä ns. keski-ikäiset (35/40–60-vuotiaat) ovat sekä sidoksissa lapsiin ja nuoriin (heidän vanhempinaan ja isovanhempinaan) että vanhempaan ikäryhmään (heidän lapsinaan). Tämän keskellä olevan ikäryhmän nuorempien edustajien (n. 35/40–50) ehdoilla mentäessä otetaan parhaiten huomioon myös sekä heitä edeltävien että heitä seuraavien ikäryhmien tarpeet ja odotukset.

 

Haasteena on se, että erityisesti tämän ns. keski-ikäryhmän nuorempi osa, 35/40 – n. 50-vuotiaat ovat usein elämässään hyvin kiireisessä vaiheessa työn, perheen ynnä muiden vastuiden ristipaineissa. Merkityksellistä olisikin rakentaa sellaista seurakuntaa, jossa kaikenikäiset otetaan huomioon mutta jossa erityisesti nämä kiireisessä elämänvaiheessa olevat ihmiset voivat löytää oman paikkansa. Tämä voi tarkoittaa tarvittaessa myös eri-ikäisille suunnattujen toimintojen ja jumalanpalvelusyhteisöjen ylläpitämistä sisäkkäin ja rinnakkain. Itse kuitenkin rakentaisin seurakuntaa ensisijaisesti näiden nuorempien keski-ikäisten ehdoilla, koska samalla heidän kauttaan mielestäni parhaiten otetaan huomioon sekä kaikenikäiset ihmiset seurakunnassa että erityisesti tulevat sukupolvet.Jaa
Korhoset kaikista köyhimpien asialla
Messiaanisen juutalaisen identiteetti ei avaudu helposti
”Oma onnellisuus ei ole muiden vastuulla”
Lähetysinnostus leviää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!