Lauantai 28. maaliskuuta.
Nimipäivää viettää Armas
Julkaistu 20.3.2018 13:36

Muutosten aika

Eija Saarenmaa

Olen mietiskellyt muutosta ja sen tarvetta. Jotakin siitä yritin seurakunnassa puhujanpaikaltakin sanoa.

 

Raamattu toteaa käskymuodossa, että meidän tulisi muuttua ”mielemme uudistuksen kautta” (Room. 12:2). Ilmaus tuntuu puhuvan syvälle luotaavasta muutoksesta – ihmisen mielessähän ovat hänen tahtonsa, ajatuksensa, motiivinsa, asenteensa ja tunteensa. Mitä tapahtuisikaan, jos jokaisen seurakuntalaisen mieli olisi Kristuksen mielen kaltainen? Mitä ihmisen sisimmässä parantuisi, jos antaisimme Pyhän Hengen tehdä työtään sisimmän salatuimpiin sopukoihin ja tunteisiin saakka?

 

* * *

Organisaatiossa vain sellaiset muutokset ovat merkityksellisiä, jotka suurentavat tehokkuutta ja tuovat parempia tuloksia. Kehitys ja muutokset organisaatiossa ovat prosessi, eivät tulos. Organisaation kehittäminen ja muutosten läpivieminen merkitsevät organisaatiokulttuurin muovautumista. Sen muuttaminen on vaikeaa, mutta siinä on tiettyjä mekanismeja, jotka tekevät muutoksen mahdolliseksi.

 

Yritysjohdon koulutuksissa olen käyttänyt Claes Janssenin muutosten mallia, jossa huomioidaan ihmisten ymmärrys, tunteet, tiedot, pyrkimykset ja toiminta. Malli on kuvattu nelihuoneisena talona. Muutosprosessi alkaa ns. tyytyväisyyden huoneesta, ja liikumme sieltä järjestyksessä toisten huoneiden läpi sen mukaan, miten toimimme kussakin huoneessa. Kun olemme käyneet muutoksen läpi, löydämme itsemme jälleen tyytyväisyyden huoneesta.

 

Viime aikoina olen miettinyt, missä huoneessa me seurakuntina ja yksilöuskovina olemme?

 

Tyytyväisyyden huone: Tässä tilassa olemme tyytyväisiä elämäämme, muutokseen ei ole mitään tarvetta, eikä mikään painosta siihen. Energiaa käytetään vain tehokkaaseen työskentelyyn. Elämä on kaunista: olemme keskittyneitä, ja meillä on kontrolli tilanteesta. Silti äkkiä voi tulla tarve muutokseen. Tarve voi olla sisäinen tai ulkoinen, ja siihen pitää reagoida. Väitän, että helluntailaiset (ja monien muiden herätysliikkeiden jäsenet) olivat pitkään tässä huoneessa. Koimme olevamme yhteisönä suuri ja kaunis. Kaikki oli hyvin ja ihmiset tyytyväisiä. Mutta tuli tarve muuttua, joka vei meidätkin kohti seuraavaa huonetta.

 

Kieltämisen huone: Ihmisillä on tavallisesti tapana reagoida muutokseen kieltämällä sen tarve. Se ei aina ole negatiivinen asia, koska se on puolustusmekanismi, joka auttaa meitä keskittymään tärkeimpiin asioihin ja jättämään vähemmän tärkeät sivuun. Kieltämällä yritämme touhuta kaikkea muuta. Alkuvaiheessa muuttuvasta tilanteesta nousevat merkit yritetään tunkea sivuun. Silti uusi tilanne muistuttaa sitkeästi olemassaolostaan ja muuttuu vähitellen häiritseväksi tekijäksi, mihin ihmiset vastaavat vihastuen, vältellen tai turhautuen. Jos tarve muutokseen on vakava, paine vain kasvaa. Jos sitä ei tunnisteta, tilanne muuttuu vähitellen kriittiseksi. Monet firmat ovat lakanneet olemasta, koska ovat kieltäneet muutostarpeen. Herätysliikkeet ovat hiipuneet. Liike-elämässä muutostarve kuitenkin tavallisesti tiedostetaan. Tiedostaminen johtaa meitä seuraavaan huoneeseen.

 

Sekasorron huone: Sekasortovaihe tarkoittaa välivaihetta. Vanha malli on jo loppuunkaluttu, mutta uusi ei ole vielä selkeä. Joskus johto miettii, millaista toimintaa kannattaa jatkaa ja mitä pitäisi muuttaa. Tässä huoneessa oleskelua kuvaa epävarmuus, epäselvyys ja epäilyt. Riittämätön informaatio aiheuttaa sen, että tietoaukkoja täytetään juoruilla ja oletuksilla. Huoneessa olijat ovat kuin tuulten vapaasti kuljettamia purjeveneitä ilman ohjausta. Tässä vaiheessa yritämme tehdä tehtäviämme, vaikka niillä ei tunnu olevan merkitystä todellisille tavoitteille. Aikaa myöten tieto alkaa levitä ja muodostuu uudenlainen ymmärrys tilanteesta. Ymmärrys vie meitä kohti viimeistä, uudistumisen huonetta.

 

Uudistumisen huone: Tässä huoneessa ympäristö tuntuu huumaavalta. Elämä on täynnä mahdollisuuksia ja tapoja, miten muutoksen kanssa voi parhaiten tulla toimeen. Olet onnellinen ihminen, jos annat itsellesi aikaa olla tässä huoneessa sen sijaan, että annat niiden äänien häiritä, jotka tulevat kieltämisen tai sekasorron huoneista. Uudistumisen huoneessa pulppuaa energiaa. Pöhinästä nauttimiseksi ja hedelmien maistamiseksi työkuviot pitää tasapainottaa, määritellä tavoitteet, aikataulut ja tiimit sekä samassa antaa riittävää vapautta toimia niissä raameissa, jotka on yhdessä sovittu. Vain harvat hengelliset yhteisöt näyttävät viime vuosina päässeen tähän vaiheeseen. Kun tämä vaihe on käyty läpi, olemme uudelleen tyytyväisyyden huoneessa. Kun uusia muutoksia tulee, aloitamme huoneissa vaeltelun uudelleen.

 

* * *

Miten huoneissa sitten tulisi toimia, jotta tulisimme toimeen niissä parhaalla mahdollisella tavalla? Tässä yhteisön johdolle annettuja suosituksia. Ne ovat yleisiä mutta toimivat hyvin:

 

Tyytyväisyyden huoneessa jatkakaa tavallista toimintaanne. Status quo -tilanne vallitsee, mikä muuttuvassa yhteiskunnassa viittaa kuitenkin lähestyvään tarpeeseen oppia uutta.

 

Kieltämisen huoneessa jakakaa informaatiota ja tehkää se neutraalisti. Älkää painostako neuvoillanne, koska se vain suurentaa muutosvastarintaa. Ihmiset eivät edes tiedä olevansa kieltämisen huoneessa, joten pakottaminen aiheuttaa vain vihastumista.

 

Sekasorron huoneessa kutsukaa väki kokoon. Antakaa heille jälleen informaatiota. Keskittykää lyhyisiin tavoitteisiin. Ihmiset puhuvat paljon, kuvittelevat asioita ja pelkäävät. Tiedottaminen auttaa ihmisiä pysymään maan pinnalla. He voivat tarjota myös omia ideoitaan tilanteeseen. Seurakuntaympäristössä tässä kaaoksen vaiheessa auttaa usein esimerkiksi Seurakunnan luontainen kehitys (SLK) -kyselyn tai muun seurakuntakyselyn teettäminen, jolla selvitetään jäsenten mielipiteitä ja annetaan mahdollisuus vapaaseen palautteeseen. Omassa seurakunnassani teimme niin, ja tulos oli osittain rankkaa luettavaa mutta myös sellaista palautetta, jonka turvin uskallamme nyt tehdä muutoksia. Pidän itse avoimuudesta ja toivon, että kykenemme yhdessä seurakunnan jäseninä puhaltamaan yhteen hiileen, toimimaan kaikessa seurakunnan rakentamiseksi.

 

Uudistumisen huoneessa luokaa rakenne, johon ihmiset voivat tukeutua ja mahdollistakaa se, että he voivat liittää uudet ideat toimintasuunnitelmaksi. Edellisen vaiheen avoimella keskustelulla ja kyselyjen tuloksien perusteella on mahdollista tehdä muutoksia ja rakentaa uutta toimintasuunnitelmaa.

 

* * *

Entä alussa siteerattu kehotus uudistua “mielen uudistumisen kautta“. Missä huoneessa viivyn Paavalin esittämän muutostarpeen kanssa? Kiellänkö sen Uuden testamentin ajan fariseuksen lailla vai polvistunko ristin juurelle itkien syntejäni ja virheitäni? Missä olemme herätysliikkeinä ja kirkkokuntina? Elämmekö ajatuksissamme edelleen vanhoissa herätyksissä niitä muistellen, vai etsimmekö jotakin uutta, jolla voittaisimme tämän ajan ihmisiä Kristukselle?Jaa
Ulla Dahlen: Kysy Jumalalta, mitä hän ajattelee suhteestasi häneen
Ville Kalaniemi: Ratkaisukeskeisyyttä osoittelun tilalle
Ensin tutkintapyyntö pamfletista, nyt radio-ohjelmasta – molemmat tutkintapyynnöt ovat saman henkilön tekemiä, kertoo Päivi Räsänen.
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!