Perjantai 21. helmikuuta.
Nimipäivää viettää Keijo
Julkaistu 1.3.2017 16:25

Mitä pastori muka tekee?

Tekeekö pastori juuri mitään palkkansa eteen? Hänhän vain puhuu sunnuntain jumalanpalveluksessa tai juontaa tilaisuuden, jos puhujana on joku vierailija. Onhan hänelle toki myös vastuu viikolla pidettävästä rukouskokouksesta, mutta muuten seurakunnassa ei ole kovinkaan paljoa tekemistä.

 

Tällaisia pohdintoja kuulee aina välillä eri tilanteissa, kun uskovat pohtivat sekä pastorin tarpeellisuutta että hänen oikeuttaan saada palkkaa.

 

Todellisuudessa esimerkiksi sunnuntain jumalanpalveluksen saarnan valmistaminen Raamatun äärellä ja rukouksin vie hyvinkin kokonaisen työpäivän – nuoren työntekijän tapauksessa usein jopa enemmän. Myös rukouskokouksen valmisteluissa voi laskea olevan tehtävää vajaan työpäivän verran. Lisäksi pastori tapaa seurakuntalaisia erilaisissa tilanteissa neuvotteluiden, sielunhoidon ja muun ohjauksen merkeissä, ja näihinkin tapaamisiin kuluu usein paljon aikaa. Toisinaan aikaa menee myös erimielisyyksien setvimiseen seurakuntayhteisön sisällä.

 

Iso osa pastorin työtä on mahdollistaa muiden palveleminen. Tämä tarkoittaa sekä toiminnan suunnittelua yhdessä eri tiimien ja toimintamuotojen vastuuhenkilöiden kanssa että seurakuntalaisten opetuslapseuttavaa ohjausta ja mentorointia eri tehtäviin. Karrikoidusti sanottuna voisi ajatella, että pastori pystyisi usein itse tekemään jonkin asian nopeammin kuin mitä hänellä kuluu aikaa valmentaessaan jotakin seurakuntalaista tekemään sen ensimmäistä kertaa. Silti tällainen opetuslapseuttava työ on erityisesti nuorempien aikuisten osalta seurakunnan tulevaisuuden kannalta elintärkeää.

 

Pastori myös tavallisesti antaa seurakunnalle kasvot sekä muiden seurakuntien että yhteiskunnan suuntaan. Tämä tarkoittaa muun muassa lehtikirjoituksia, yhteydenpitoa muiden seurakuntien edustajiin ja kuntapäättäjiin. Osa pastoreista on mukana hoitamassa koko herätysliikkeen yhteisiä asioita.

 

Lisäksi pastorin tulee varata aikaa Jumalan kasvojen etsimiselle ja hänen Sanansa tutkimiselle sekä yksin että muiden vastuunkantajien kanssa, jotta hän voi olla se näkyjohtaja, joka hänen odotetaan olevan. Toki myös vapaaehtoisten tulee tutkia Sanaa ja viettää aikaa rukouksissa, mutta työtehtäviensä vuoksi pastori tarvitsee siihen enemmän aikaa.

 

Luonnollisesti eri pastorit toteuttavat tehtäväänsä eri tavoin. Toiset tekevät paljon enemmän kuin annetut työpäivät mahdollistaisivat, ja toiset tekevät vain annetun työn. Tärkeää on kuitenkin pitää mielessä, että myös pastorilla on oikeus normaaliin työelämään, joka mahdollistaa myös sekä mielekkään vapaa-ajan harrastuksineen että tasapainoisen elämän perheen ja muiden läheisten kanssa. Myös seurakunnan koko sekä vapaaehtoisten kokemus ja mahdollisuus käyttää aikaa eri tehtäviin vaikuttavat pastorin ajankäyttöön.

 

Vaikka pastorin paimentyöhön sisältyy myös esillä olemisen hetkiä, työ on silti pitkälti taustatyötä. Siksi pastorin työtä ei tule mitata vain sillä, kuinka paljon hän itse on esillä, vaan erityisesti sillä, kuinka hän saa toiset liikkeelle seuraamaan ja palvelemaan Kristusta. Erityisesti uusia pastoreita valmennettaessa merkittävää on auttaa heitä itseään löytämään tämä periaate jo hengelliseen työhön valmentautuessaan.

On myös tärkeää, että seurakuntalaiset oppivat arvostamaan pastorin työtä koko laajuudessaan. Näin on helpompi myös muistaa rukouksin pastoria kaikissa hänen toimissaan.


Jaa
Auttaja välttää romahduksen, jos hän pitää huolta itsestään
Yassir Eric auttaa entisiä muslimeja
”Toimivan idean synnyttäminen ei ole helppoa”
Jumalan tie olikin erilainen
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!