Torstai 2. huhtikuuta.
Nimipäivää viettää Pellervo, Vidar
Julkaistu 15.3.2019 09:25

Miksi olen helluntailainen?

Miksi joku kuuluu juuri siihen herätysliikkeeseen tai kirkkokuntaan, johon kuuluu? Miksi minä kuulun helluntailiikkeeseen? Ajattelenko, että helluntaiherätys on jollakin tavalla parempi kuin jokin toinen herätysliike? Vai haluanko vain ylipäänsä kuulua johonkin seurakuntaan, jossa voin kokea uskovien yhteyttä muiden uskovien kanssa.

 

Tällaisia pohdintoja sekä eri liikkeisiin kuuluvat että niin ulkopuoliset ihmiset aika ajoin käyvät mielessään.

 

* * *

Helluntailaisuus on yksi liike muiden kristillisten herätysliikkeiden ja vapaakristillisten yhteisöjen joukossa. Siihen kuuluminen johonkin liikkeeseen kuulumisen näkökulmasta perustuu usein siihen, että on joko kasvanut lapsesta lähtien helluntailaisessa perheessä (kuten itse olen) tai tullut myöhemmällä iällä uskoon liikkeen toiminnan piirissä.

 

Nykyään keskeisimpänä syynä omalle helluntailaisuudelleni pidän liikkeessä ilmeneviä helluntailais-karismaattisia kokemuksia ja ilmiöitä sekä seurakuntien tapaa korostaa Raamattua elämän ohjenuorana. Tarkoitan tällä sitä, että esimerkiksi itse haluan olla helluntailainen siksi, että ensimmäisen vuosisadan alkuseurakunnan kokemat Pyhän Hengen karismaattiset ilmiöt saavat tässä liikkeessä tilaa. Haluan olla helluntailainen myös siksi, että liikkeessä Raamatun sanaa pidetään merkityksellisenä ohjenuorana ihmisen elämässä.

 

Välillä tapaan kuitenkin liikkeen jäseniä, jotka näyttävät pohtivan sitä, haluavatko he enää jatkaa yhteisön piirissä. Tällaiseen pohdintaan voi olla monia syitä. On ikävää, jos joku ei enää koe merkityksellisenä kuulua seurakuntaa, jossa Raamatun merkitystä korostetaan. On myös ikävää, mikäli joku ei enää koe tärkeänä helluntaikokemuksia ja niiden esillä pitämistä. Nämä tuskin kuitenkaan ovat keskeisimpiä syitä pohtia helluntailiikkeen jättämistä.

 

Väitän, että todennäköisempää on se, ettei henkilö näe näitä (ja muita tärkeänä pitämiään) asioita omassa kotiseurakunnassaan.

 

Vaikka seurakunnassa näennäisesti korostettaisiin Raamatun merkitystä ja sen noudattamista, esillä voi olla paljon risteäviä ja hämmentäviä ajatuksia siitä, mitä Raamatun eri opetukset tarkoittavat nykyuskovan elämässä käytännössä. Mikä on kulttuuriin liittyvää ja mikä kaikille uskoville kaikkina aikoina kuuluvaa? Tai sitten seurakunnassa muuten epäonnistutaan keskeisimpienkin kristillisten arvojen todeksi elämisessä – esimerkiksi ihmissuhteissa. Hämmennystä voi aiheuttaa myös se, että Pyhän Hengen ilmiöistä puhutaan, mutta ne eivät näytä olevan samalla tavalla esillä kuin olettaisi niiden olevan.

 

Toki vielä muitakin syitä lähtemispohdintoihin voi olla.

 

* * *

On harmillista, jos tällaiset havainnot ja niiden aiheuttama epäselvyys ja hämmennys synnyttävät tarvetta irtautua helluntailiikkeestä. Mielestäni vastuullista aikuisuutta on yhdessä toisten liikkeeseen kuuluvien kanssa rakentaa yhteisöä sellaiseksi, missä voi aidosti sekä elää Raamatun periaatteita todeksi että kokea Pyhän Hengen karismaattisia ilmiöitä. Tähän vastuullisuuteen kuuluu erottaa toisistaan kulttuurin odotukset ja aito halua elää Raamattua todeksi omassa elämässään. Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että annetaan tilaa löytää se, mitä Raamatun periaatteet tarkoittavat käytännössä.

 

On rehellisyyttä myöntää, että Jumala toimii myös muissa kristillisissä liikkeissä. Samanaikaisesti itseltään kannattaa kuitenkin kysyä sitä, miksi esimerkiksi helluntailaisena ei voisi jatkossakin olla liikkeen jäsen ja siten osaltaan rakentaa yhteisöä yhdessä toisten kanssa? Pohjimmiltaan todellinen Jumalan seuraaminen esimerkiksi helluntailaisena ei ole kyseiseen kristilliseen liikkeeseen kuulumista vaan elämää Jumalan Sanan periaatteita noudattaen Hänen Pyhän Henkensä voimaa kokien.Jaa
Ristin Voitto aloittaa hartauslähetykset
Pohjoissaamen raamatunkäännös huomioitiin - Tuomas Maggalle kunniamerkki
Ulla Dahlen: Kysy Jumalalta, mitä hän ajattelee suhteestasi häneen
Ville Kalaniemi: Ratkaisukeskeisyyttä osoittelun tilalle
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!