Tiistai 10. joulukuuta.
Nimipäivää viettää Jutta, Judit, Jutta
Julkaistu 3.4.2019 15:54

Mihin asetut ihmissuhteissa?

Me kohtaamme päivittäin muita ihmisiä erilaisissa tilanteissa ja asemoimme itsemme suhteessa heihin. Jokaisella ihmisellä on perustavanlaatuinen käsitys itsestä, mikä määrittelee hänen suhtautumisensa toisiin ihmisiin. Joku voi pitää itseään toisia parempana, toinen huonompana. Joku osaa arvostaa itseään ja pitää omat vahvuutensa ja heikkoutensa erillään siitä asemasta, jossa hän on suhteessa toisiin.

 

Ihmisarvon perusta on luomisessa. Jumala loi ihmisestä oman kuvansa. Jumalan antama arvo ihmiselle on perusta, jolle oma elämä kannattaa rakentaa. Se ei kuitenkaan ole helppoa, jos esimerkiksi lapsuudessa on joutunut olemaan vanhempiensa välissä sovittelijana tai on ollut epävarma, hyväksyvätkö vanhemmat minut. Tai jos on joutunut mitätöinnin kohteeksi. Tai jos on saanut hyväksynnän vain suorittamalla ja osoittamalla olevansa kiltti.

 

Kaikki nämä lapsuuden asiat ovat saattaneet jäädä vaikuttamaan aikuisuuden ihmissuhteisiin määräten sitä asemaa, jonka ihminen itselleen antaa.

 

* * *

Miten tällaisesta kierteestä voi vapautua iloitsemaan Jumalan antamasta arvosta? Jokaisen täytyy tulla menneisyytensä kanssa sujuiksi. Tulee hyväksyä se, että omat vanhemmat eivät olleetkaan täydellisiä vaan heilläkin oli omat vikansa. Aina he eivät osanneet antaa parasta mahdollista kasvualustaa lapsilleen.

 

Tunnusta, että elämässä on ollut haasteita, jotka ovat vaikuttaneet persoonaasi.

 

Samalla kuitenkin muista, että paraneminen on mahdollista. Menneisyyden vangiksi ei tarvitse jäädä.

 

Omien tunteiden ja ajatusten tunnistamisen lisäksi tarvitaan tahtoa muuttua. Muuttumisen esteeksi tulee usein uskalluksen puute. Omat käyttäytymismallit ovat itselle niin tuttuja, että niitä on hankala havaita tai lähteä muuttamaan. Voi pelottaakin. Mitä sitten, jos muutun, millainen minusta sitten tulee?

 

* * *

Terve ihminen tunnistaa omat rajansa eikä anna muiden kulkea itsensä yli. Tämä tarkoittaa myös sitä, että muut eivät voi määritellä, mitä tunnet tai mitä ajattelet. Sinulla saa olla erilaisia ajatuksia ja omia tunteita. Jumalan luomana olet arvokas omana itsenäsi.

 

Itsensä muita huonommaksi kokeva ihminen häpeää usein itseään. Häpeä estää parantumasta. Häpeän lähteen tunnistaminen ja tunnustaminen on vapauden avaimia. Luotettavassa ilmapiirissä ihmisellä on mahdollisuus astua vapauteen, arvokkaaksi omaksi itsekseen.

 

Silloin elämässä voi olla asioita, joissa toinen sinua parempi tai huonompi, mutta ihmisinä te olette samanarvoisia. Teillä on samanlainen oikeus mielipiteisiin ja omiin tunteisiin.

 

Seuraavan kerran, kun olet jonkun kanssa tekemisissä, asemoidu samalle viivalle, kuuntele mitä toisella on asiaa, ja vastaa hänelle siten, että arvostat sekä itseäsi että häntä keskustelukumppanina.

 

Kun Jeesus kertoi kansalle vertauksia, hän luotti siihen, että ihmiset ymmärtävät ne. Hän arvosti toisen kykyä oivaltaa ja oppia. Hän ei sanellut valmiiksi, mitä toisen tulee ajatella tai tuntea, vaan antoi tilaa ymmärtää ja kokea.

 

Arvostakaamme itseämme ja toisiamme. Silloin meillä kaikilla on hyvä olla.Jaa
Korhoset kaikista köyhimpien asialla
Messiaanisen juutalaisen identiteetti ei avaudu helposti
”Oma onnellisuus ei ole muiden vastuulla”
Lähetysinnostus leviää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!