Lauantai 28. maaliskuuta.
Nimipäivää viettää Armas
Julkaistu 16.2.2018 16:36

Elämä voittaa – sittenkin

Elämä on ihanaa. On upeaa olla elossa ja nauttia elämästä yhdessä mukavien ja rakkaiden ihmisten kanssa. Elämä on Jumalan lahja.

 

Moni meistä ei kuitenkaan koe näin. Itse asiassa meistä saattaa tuntua juuri päinvastaiselta. Elämän mukanaan tuomat pettymykset ja vastoinkäymiset voivat johtaa ihmisen miettimään sitä, onko elämällä mitään annettavaa. Elämässä pysyminen voi tuntua jopa täysin turhalta ja tarpeettomalta.

 

Alakuloisuus ja masennus ovat osa monen arkitodellisuutta. Osa ihmisistä ajautuu jopa valitsemaan elämänsä päättämisen.

 

Näin keväällä, auringon valon määrän kasvaessa, moni kokee helpotusta energian ja elämänhalun tunteiden vahvistuessa.

 

* * *

Myönteinen ajattelu ja positiivisten näkökulmien mieltäminen auttavat usein ihmistä pääsemään alakuloisuudesta ja masentuneesta ajattelusta valoisampaan elämän kokemiseen. Myönteinen ajattelu on yksi keskeinen näkökulma valmennettaessa esimerkiksi johtajia ja yrittäjiä. Myönteisen ajattelun antama positiivinen energia antaa ihmiselle parhaimmillaan sellaista voimavaraa, jonka avulla hän pystyy näkemään valoa pimeänkin tunnelin päässä.

 

Ihmiseen vaikuttavat myös hänen ruumiinsa kemialliset reaktiot, joten myönteinen ajattelu ei itsessään automaattisesti vapauta esimerkiksi masennuksen oireista. Elämän monenlaisten haasteiden ja vaikeuksien aiheuttama stressi on omiaan vähentämään aivojen välittäjäaineita. Tällaiseen fyysiseen reaktioon on nykyään olemassa hyviä ja (lääkärin valvonnan alla) turvallisia lääkkeitä.

 

Masentuneen ja elämäänsä väsyneen mielen hoitoon kannattaa käyttää siihen tarkoitettua lääkehoidollista apua, kun siihen terveydenhoitoalan ammattilaisten kanssa arvioidaan olevan tarvetta.

 

Alakuloisuutta aiheuttavien asioiden käsittely toisten ihmisten kanssa on niin ikään keskeinen tapa löytää iloa ja toivoa elämään. Ystävät ja läheiset saattavat olla hyvä apu tällaiseen arviointiin ja myönteisen näkökulman löytämiseen. Silloin kun haasteet ovat isompia, on hyvä arvioida esimerkiksi terveysviranomaisten kanssa mahdollisuutta päästä säännölliseen terapiaan, jossa ammattilaisen kanssa voidaan löytää avaimia tunteiden ja kokemusten kipupisteiden ratkaisemiseen ja selvittämiseen.

 

* * *

Raamatusta löytyy esimerkkejä siitä, miten raamatun henkilöt ovat opettaneet elämään suhtautumisesta. Apostoli Paavali kirjoitti Filippin kristityille: ”Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa! –– Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.” (Fil. 4:4–7.)

 

Vaikka Paavali itse oli näitä sanoja kirjoittaessaan vankilassa, hän kykeni rohkaisemaan toisia olemaan aina iloisia. Hän näki keskeisenä sen, etteivät kristityt keskity ongelmiin, vaan vievät asiat rukouksin Jumalan tietoon ja pyytävät häneltä apua. Näin ihminen samalla myös tukeutuu Kristuksen apuun ja armoon.

 

Paavalin oma myönteinen elämänasenne näyttää pohjautuvan hänen kykyynsä sopeutua järkevällä tavalla eri elämäntilanteisiin. Jakeissa 10–14 hän kiittää Filippin seurakuntalaisia lahjasta, jonka he olivat lähettäneet hänelle avuksi vankilaan. Samalla hän kuitenkin toteaa, ettei hän todellisuudessa ole kärsinyt puutteesta, koska hän kykenee tulemaan toimeen sillä, mitä hänellä on. Hän on tottunut sekä köyhyyteen että hyvinvointiin. Hän pärjää Jumalan avulla, joka antaa hänelle voimaa.

 

Omaan elämänasenteeseensa voi vaikuttaa. On hyvä opetella näkemään myönteistä niissäkin tilanteissa, joissa sitä ei helposti pysty näkemään. Tärkeintä elämässä on vastaanottaa Kristuksen tarjoama sovitus ja anteeksianto. Kristuksen armon vastaanottaminen on myös paras perusta myönteisen elämänasenteen rakentamiseen ja elämänilon kokemiseen.Jaa
Ulla Dahlen: Kysy Jumalalta, mitä hän ajattelee suhteestasi häneen
Ville Kalaniemi: Ratkaisukeskeisyyttä osoittelun tilalle
Ensin tutkintapyyntö pamfletista, nyt radio-ohjelmasta – molemmat tutkintapyynnöt ovat saman henkilön tekemiä, kertoo Päivi Räsänen.
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!