Perjantai 21. helmikuuta.
Nimipäivää viettää Keijo
Julkaistu 22.6.2016 11:45

Uuden liiton palvelija

Taina Karhu

Palvelemista ei arvostettu kreikkalaisten keskuudessa. Palveleminen oli hallitsemisen vastakohta. Palvelemiseen yleensä liittyvä toisen tahtoon alistuminen tuntui sietämättömältä. Tämä kreikkalaisten keskuudessa vallitseva asenne tuli ilmi sofistien lauseessa: "Miten ihminen voisi olla onnellinen, kun hänen täytyy palvella jotakuta?" Sofistit opettivat, että vapaan miehen tuli palvella vain omia pyyteitään ja toiveitaan. Toisen henkilön palveleminen oli ristiriidassa itse elämän tarkoituksen ja päämäärän kanssa. Sen jopa katsottiin estävän kehittymistä yksilölliseksi persoonallisuudeksi.

 

Koko Raamatun ja ennen kaikkea Uuden testamentin antama kuva palvelemisesta on aivan päinvastainen. Itse Herramme Jeesus määritteli palvelun suuruudeksi: "Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija" (Mark. 9:35).

 

Kun Uusi testamentti kuvaa kristittyä Jumalan ja lähimmäisen palvelijana, se käyttää usein (29 kertaa) sanaa diakonos (palvelija, diakoni). Tärkeä palvelusta tarkoittava sana taas on diakonia (palvelu, palvelutehtävä). Diakonia merkitsee Uudessa testamentissa mitä tahansa rakkauden palvelua tai työtä (Luuk. 8:3; 1. Kor. 3:5, 12:5, 16:15; Ilm. 2:19). Vielä huomattavasti useammin palvelijasta puhuessaan Uusi testamentti käyttää sanaa doulos (orja, palvelija). Se löytyy Uudesta testamentista 124 kertaa.

 

Jeesus on palvelun esikuvamme. Hänen esimerkkinsä ei ole ainoastaan sanoissa vaan ennen kaikkea teoissa. Palvelemisessa on kysymys itsensä antamisesta toisten hyväksi elämässä ja kuolemassa. "Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta" (Mark. 10:45). Jeesuksella oli varaa asettua palvelijan rooliin jopa viimeisellä aterialla ja pestä opetuslastensa jalat (Joh. 13). Uusi testamentti esittelee palvelijoiksi myös muun muassa Paavalin (2. Kor. 11:23) ja Foiben (Room. 16:1).

 

Jeesuksen opetettua palvelijan tehtävistä Pietari aikoinaan nopeasti tarkisti, ketä Jeesuksen opetus koskee, ja sai harmikseen tietää opetuksen koskevan myös häntä itseään (Luuk. 12:35–48). Myöhemmin Pietari uskon kouluja käytyään totesi, etteivät edes muinaiset profeetatkaan palvelleet itseään vaan muita (1. Piet. 1:12). Palveleminen kuuluu Jumalan valtakunnan kansalaisoikeuksiin.

 

Pietari kehottaa uskovia palvelemaan "Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina" (oikonomos; 1. Piet. 4:10). Oikonomos oli vastuullinen orja, joka johti talouden tai toisen henkilön omaisuuden hoitamista (Luuk. 16:2–4). Palveleminen on siis vastuunalainen kunniatehtävä. Palvelemisessa on Uuden testamentin mukaan oltava jopa innokas, sillä diakonia-sanan juurena lienee verbi eukoneoo, joka merkitsee 'olla kiireinen', 'kiirehtiä'.

 

Palvelija on suurin kaikista. Suuruus ei ole koskaan helposti saavutettavissa. Motiivimme palvelemiseen ei kuitenkaan ole suuruuden tavoittelu vaan Kristuksen rakkaus: "Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. – – Ja hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista heidän tähtensä." (2. Kor. 5:14–15.)Jaa
Auttaja välttää romahduksen, jos hän pitää huolta itsestään
Yassir Eric auttaa entisiä muslimeja
”Toimivan idean synnyttäminen ei ole helppoa”
Jumalan tie olikin erilainen
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!