Maanantai 6. huhtikuuta.
Nimipäivää viettää Vilho, Ville, Viliami, Vilhelm, Vili, Jami, Vilhelm, William
Julkaistu 15.12.2015 12:07

Mitä Iso Kirja ei ole?

Samuel

Maailmalla väitetään kaikenlaista Iso Kirja -opistosta. Tässä vastauksia väitteisiin opettajan näkökulmasta.


Opiskelu Isossa Kirjassa tekee ylpeäksi. Normaaliopiskelija kokee olonsa nöyräksi, koska opiskellessa aina huomaa, miten vähän asioista ymmärtää. Toki joka paikassa on ihmisiä, jotka suhtautuvat ylimielisesti toisiin ihmisiin. Tällaiset opiskelijat todennäköisesti ylpeilisivät ilman opiskeluaankin.


Iso Kirja on liberaali koulu. Liberaaliudessa on pohjimmiltaan kyse suhtautumisesta Raamattuun. Iso Kirja pitäytyy helluntaiherätyksen uskon pääkohtien raamattukäsityksessä: ”Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Jumalan sana ja oppimme ainoa perusta.” Iso Kirja on helluntailainen, ei liberaali koulu.


Iso Kirja on liian akateeminen. Ison Kirjan opetustarjonnassa on paljon käytännön seurakuntatyötä käsitteleviä aineita. Niissä käsitellään eri asioita akateemisesta näkökulmasta mutta samalla pohditaan tarkasti käytännön toteutukseen liittyviä kysymyksiä. Raamattuun ja oppiin liittyvät aineet saattavat helpommin tuntua opiskelijoista teoreettisilta ja akateemisilta. Myös näissä aineissa tavoitteena on pitää koko ajan käytännön seurakuntatyön näkökulma esillä, vaikka asioita arvioidaankin laajakantoisesti.


Iso Kirja on epähelluntailainen eikä kasvata helluntailaista identiteettiä. Ison Kirjan opetuksessa tuodaan esille asioita erityisesti helluntaiseurakuntien näkökulmasta. Myös opetus Pyhästä Hengestä ja armolahjoista on keskeisesti esillä. Näiden näkökulmien korostus riippuu kulloisenkin opetettavan aineen sisällöstä ja tavoitteista.


Iso Kirja on vain Helluntaikirkon koulu. Iso Kirja on koko helluntaiherätyksen koulu ja sen taustayhdistykseen kuuluu noin 155 helluntaiseurakuntaa. Seurakunnista osa kuuluu Helluntaikirkkoon, osa ei. Ison Kirjan asioista päättää taustayhdistyksen eli Iso Kirja ry:n vuosikokous ja sen nimittämä hallitus ja johtokunta.


Iso Kirja linjaa helluntaiherätyksen opetusta. Tällaista roolia ei ole annettu Isolle Kirjalle. Ison Kirjan johtokunta ja hallitus määrittelevät vain opiston opetussuunnitelmaa, eivät koko herätysliikkeen tai helluntaikirkon, jolla on oma eettis-opillinen toimikuntansa. Yksittäisen Ison Kirjan opettajan tai opiskelijan ilmaisema lause tai kannanotto ei ole sama asia kuin helluntaiseurakuntien tai edes Ison Kirjan mielipide jostakin asiasta.


Australialaisen Alphacrucis Collegen (AC) kampuksena Isolla Kirjalla on samanlainen missio kuin AC:lla. On totta, että Iso Kirja on yhteistyön näkökulmasta uuden yhteistyökumppaninsa AC:n ”kampus”. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että näillä kahdella olisi täysin samanlainen missio. AC:n koulutushaarat ovat monipuolisemmat. Seurakuntatyön ja ammattikoulutuksen lisäksi AC:llä on muun muassa opettajankoulutusohjelmansa ja liike-elämän koulutusohjelmansa niille, jotka haluavat tulevaisuudessa toimia näillä aloilla. Iso Kirja puolestaan kouluttaa pitkässä koulutuksessaan vain seurakuntatyöhön, lapsi- ja nuorisotyöhön sekä lähetys- ja kehitysyhteistyöhön.


Iso Kirja on ”Iso Kerjäläinen” eli pyytää vain rahaa helluntailaisilta. Yhteiset yhdistykset, kuten Iso Kirja, Fida International, Avainmedia ja Hyvä Sanoma, ovat kaikkien helluntailaisten omia yhdistyksiä, joilla on oma kaikkia yhteisesti palveleva toimintasektorinsa. Rahankeruu on luonnollinen osa näiden yhdistysten toimintaa. Jokaisella uskovalla on oikeus itse ratkaista, mitä hän tekee Jumalan hänelle siunaamilla rahoilla.


Iso Kirja on ”viimeisen toivon niemi”. On totta, että Ison Kirjan opiskelijoista syntyy pariskuntia. Opiskelijoiden kanssa jutellessa korostuu kuitenkin ensisijaisesti Jumalan etsiminen. Jollekin opiskelijalle Iso Kirja voi olla se paikka, josta sopiva puoliso löytyy.

 

 

OIKEAA lisätietoa Iso Kirja -opistosta:

 Jaa
Ristin Voitto aloittaa hartauslähetykset
Pohjoissaamen raamatunkäännös huomioitiin - Tuomas Maggalle kunniamerkki
Ulla Dahlen: Kysy Jumalalta, mitä hän ajattelee suhteestasi häneen
Ville Kalaniemi: Ratkaisukeskeisyyttä osoittelun tilalle
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!