Torstai 9. huhtikuuta.
Nimipäivää viettää Elias, Eelis, Eljas, Elias, Elis, Eliel
Julkaistu 14.6.2016 13:11

Kenen Jeesus?

Hanno Heino

Yksi tämän ajan valistuneiden kristittyjen vahvoista uskomuksista on se, että jokaisella on oma kuvansa Jeesuksesta. Lisäjohtopäätös tästä on usein se, että kaikkien kuva Jeesuksesta on jollakin tavoin vinoutunut. Lopputulos on hyvin demokraattinen: jokaisella on vain yksi ääni eikä voida sanoa, kenen Jeesus on ”oikea” tai edes ”oikeampi” kuin toisen Jeesus.

 

Toisille tämä on vapauttava sanoma, toisille ahdistava. Kuului sitten kumpaan joukkoon tahansa, edellä olleen ajatusrakennelman logiikkaa kannattaa tarkastella lähemmin.

 

Ottaen huomioon kristittyjen keskuudessa historian aikana olleita ja nykyisin olevia kuvia Jeesuksesta on helppo yhtyä ajatukseen, että jokaisella todellakin näyttää olevan oma kuva Jeesuksesta. Vaikka voitaisiin yhtyä johonkin sanalliseen tunnustukseen, vaikka siihen että ”Jeesus on Herra”, tämän tunnustuksen sisällöllisen merkityksen avaamisessa alkaa helposti ilmaantua eroavaisuuksia kristittyjen keskuudessa. Tämän huomioiminen johtaa monen siihen ajatukseen, että jokaisella on oma kuvansa Jeesuksesta. No, jos nyt sitten jokaisella olisikin oma kuvansa Jeesuksesta, voidaanko sanoa että jokaisen kuva Jeesuksesta on jollakin tavalla vinoutunut? Tiukan tiedollinen väite tämä tuskin on. Voisi ajatella, että tietäminen edellyttäisi vinoutumattoman kuvan tietämistä, johon verrattuna muut kuvat todetaan vinoutuneeksi. Tuloksena olisi varsin sekava väite.

 

Jos väite on loogisella tasolla kyseenalainen, voitaisiinko kristillisen tradition sisällä esittää kyseinen väite? Kristillinen traditiohan painottaa ihmisen vajavaisuutta luotuna. Ihminen luotuna olentona on tiedollisesti vajavainen ja joutuu turvautumaan tiedollisissakin asioissa Jumalaan. Lisäksi kristilliseen traditioon kuuluu opetus lankeemuksesta, jonka on nähty myös yleisellä tasolla vaikuttaneen ihmisen tiedollisiin kykyihin. Ehkäpä tältä pohjalta voidaan todeta, että luotuina ja langenneina olentoina meillä kaikilla on vinoutunut kuva Jeesuksesta.

 

Tämä ei kuitenkaan ole välttämätön lopputulos edes kristillisen tradition sisällä, koska kristilliseen traditioon sisältyy myös vahvasti ajatus siitä, että Jumala on ilmoittanut joillekin ihmisille asioita, joita hän ei ole ilmoittanut muille. Lisäksi joillekin Jumala on antanut tavalla tai toisella ymmärrystä ja viisautta enemmän kuin toisille. Näin ollen kristilliseen tradition pohjalta voidaan sanoa, että joillakin ihmisillä on ainakin parempi, jos ei nyt sitten aivan vinoutumaton, kuva Jeesuksesta kuin toisilla. Tällöin toisten äänellä on kuin onkin suurempi painoarvo kuin toisten ja yllä esitetty demokraattinen tasapäisyys alkaa horjua. Näin ollen voidaankin päätyä siihen, että vaikka jokaisella olisikin oma kuva Jeesuksesta, joidenkin kuva Jeesuksesta on lähempänä sitä, millainen Jeesus todellisuudessa on. Nämä ihmiset ovat joukossamme. Kenties heitä on Juhannuskonferenssin raamattutuntien pitäjien tai lähetyslettujen paistajien joukossa. Olkaamme siis aistit valppaina!  Jaa
Eväät elämään -lipaskeräys siirtyy syksyyn – somessa kampanja näkyy jo keväällä
Pohjoissaamen raamatunkäännös huomioitiin - Tuomas Maggalle kunniamerkki
Ulla Dahlen: Kysy Jumalalta, mitä hän ajattelee suhteestasi häneen
Ville Kalaniemi: Ratkaisukeskeisyyttä osoittelun tilalle
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!