Sunnuntai 2. lokakuuta.
Nimipäivää viettää Valio

Yhteistyön suuret siunaukset

Positiivisella synergialla tarkoitetaan tilannetta, jossa kokonaisuus on suurempi kuin sen osien summa. Yhteistyö ei siis toimi pluslaskun tavoin vaan kertolaskun tavoin, Marko Selkomaa kirjoittaa.
Positiivisella synergialla tarkoitetaan tilannetta, jossa kokonaisuus on suurempi kuin sen osien summa. Yhteistyö ei siis toimi pluslaskun tavoin vaan kertolaskun tavoin, Marko Selkomaa kirjoittaa.


Yhteistyö on yhteisten lahjojen käyttämistä yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi. Käytännöllisemmin ja tarkemmin on kysymys kahden tai useamman itsenäisen osapuolen luottamuksellisesta suhteesta, jossa toisiaan täydentävät voimavarat ja kyvyt suunnataan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. 

Raamattu puhuu paljon yhteydestä, yhteistyöstä ja kumppanuudesta. Kirjeissään korinttilaisille Apostoli Paavali nimittää itseään ja sananjulistajia itsensä Jumalan työtovereiksi. On kysymys yhteistyöstä ja Paavali nimeää työtovereikseen muun muassa Priskan, Akylaan, Urbanuksen ja Epafrodituksen. Joku kyntää, toinen istuttaa, kolmas kastelee, neljäs leikkaa – mutta Jumala antaa kasvun ja vaikuttaa jokaisessa prosessin jäsenessä voimallisesti. Päämäärä on yhteinen: sato.

 

 

      Yhteistyömme kautta voimme nähdä suurempia voittoja.

 

Uuden testamentin yksi keskeisimmistä ilmaisuista, joilla seurakuntaa kuvataan, on seurakunta Kristuksen ruumiina. Paavali kuvailee, kuinka jokaisella ruumiin osalla ja jäsenellä on omat ainutlaatuiset tehtävänsä, taitonsa, kykynsä ja myös sijaintipaikkansa ruumiissa. Kehon jäsenet ovat myös riippuvaisia toinen toisistaan, eivätkä tule toimeen ilman toista. Roomalaiskirjeessä Paavali kuvaa, kuinka terve keho toimii yhteistyössä jokaisen jäsenen osallistuessa toimintoihin. 

Jeesus opettaa Matteuksen evankeliumissa, kuinka yhteiseen rukoukseen on kätketty erityinen lupaus rukouksen kuulemisesta ja yhteen kokoontumiseen Jeesuksen nimessä kätkeytyy suuri siunaus Jumalan läsnäolossa. Saarnaajan kirjassa kuvataan kuinka yhteys lisää työn hedelmää, tuo vakautta ja rohkaisua vaikeina hetkinä, kestäväisyyttä koettelemuksissa sekä sitkeyttä jatkaa eteenpäin.  

Yhteistyöstä käytetään myös ilmausta synergia. Positiivisella synergialla tarkoitetaan tilannetta, jossa kokonaisuus on suurempi kuin sen osien summa. Yhteistyö ei siis toimi pluslaskun tavoin vaan kertolaskun tavoin. Siksi iskulauseet, kuten ”yhdessä enemmän”, ”yhteistyössä on voimaa” ja ”yhdessä tekemisen meininki” ovat hyvinkin varteenotettavia sloganeja.  

Olemme siis Jumalan työtovereita. Olemme toinen toistemme työtovereita. Tarvitsemme toinen toistamme, niin kuin ruumiin jäsenet toisiaan. Yhteistyömme kautta voimme nähdä suurempia voittoja kuin toimiessamme yksin. Nykyaikainen lähetystyö tarvitsee tiimityötä, kumppanuutta ja verkostoitumista. 

 

 

Marko Selkomaa 

Kirjoittaja on Avainmedia Lähetysjärjestö ry:n toiminnanjohtaja.UUTISET