Tiistai 5. maaliskuuta.
Nimipäivää viettää Laila, Leila

Viisi valittua arvoa

Armollisuus ei tee nopeita yleistyksiä kovimpien äänien perusteella, Esko Matikainen kirjoittaa.
Armollisuus ei tee nopeita yleistyksiä kovimpien äänien perusteella, Esko Matikainen kirjoittaa.

13.11.2023 | Helluntailiikkeen Valloittava seurakunta -strategiaan on valittu viisi arvoa, joiden tulisi ohjata päätöksiämme ja toimintaamme: armollisuus, avoimuus, rohkeus, turvallisuus ja yhteys. 

Elämme juuri tällä hetkellä maailmassa, jossa uutisia sodista ja katastrofeista tulee jatkuvasti tietoomme. Aikaisemmin mediahuomio oli Ukrainassa, nyt se on Israelissa ja sen ympäristössä. Tilanteisiin otetaan myös kantaa ahkerasti, ja syyttelyjen kierre on helppo saada käyntiin. 

Miten arvot vaikuttavat puheeseemme, kun juuri nyt keskustelemme Israelin ja Hamasin konfliktista ja siitä seuranneesta humanitäärisestä kriisistä?

 


     Armollisuus ei tee nopeita yleistyksiä kovimpien äänien perusteella.


Armollisuus pyytää asettumaan toisten ihmisten asemaan ja pyrkii kuulemaan hänen näkökulmaansa, vaikka se poikkeaisikin omastani. Armollisuus ei tee nopeita yleistyksiä kovimpien äänien perusteella, vaan pyrkii kuulemaan heikonkin signaalin mediahälyn keskeltä. Armollisuus antaa toiselle mahdollisuuden olla minun mielestäni väärässä ilman että torjun hänet mielipiteen vuoksi. 

Avoimuus haastaa meitä kuulemaan ja puhumaan asioista läpinäkyvästi, peittelemättä. Sotarikokset ovat sotarikoksia kenen tahansa tekemänä. Hätä ja tuska on todellista kenen tahansa kärsimänä. Joidenkin on tehtävä monimutkaisessa maailmassa vaikeita poliittisia päätöksiä, myös sellaisia, joita itse emme kykenisi tekemään. 

Rohkeus merkitsee sitä, että uskallamme rohkeasti nostaa esille myös sellaisia näkökantoja, jotka eivät välttämättä ole suosittuja omassa viiteryhmässämme, mutta joista omatuntomme vaatii puhumaan. Rohkeus on sitä, että emme valitse sanojamme pelosta käsin. 

Turvallisuus velvoittaa meitä luomaan puheellamme ja käytöksellämme turvallisuutta silloinkin, kun olemme rohkeita ja avoimia. Turvallisuus merkitsee sitä, että vastakkaisiakin näkemyksiä voi ottaa esille ilman pelkoa riidasta tai nolaamisesta. Turvallisuus luo ympäristön, jossa erilaiset ihmiset ja heidän erilaiset näkemyksensä voivat kohdata rakentavasti. 

Yhteys on arvo, joka luo kehykset kaikelle vuorovaikutukselle ja kohtaamiselle. Jos yhteyttä ei ole, sitä on alettava rakentamaan. Jos yhteys jo on, sitä on varjeltava rikkoutumiselta. Yhteyden vuoksi joskus täytyy jättää sanomatta lause, joka kielen päällä olisi valmiina. Ja yhteyden ilmapiirissä voi joskus sanoa sellaisenkin lauseen, joka muuten jää sanomatta. 

Esko Matikainen 

 

Kirjoittaja on Helluntaikirkon toiminnanjohtaja.UUTISET