Vahvistavat sanat

Aikuisten sanoilla on suuri vaikutus lasten ja nuorten elä­mään. Näin on erityisesti silloin, kun ne tulevat vanhemmilta tai muilta läheisiltä ihmisiltä.

 

Rohkaisevat sanat oikeaan paikkaan kantavat pitkälle. Toisaal­ta ajattelemattomat negatiiviset palautteet lannistavat ja voivat ohjata väärään suuntaan. Moittiminen toimii negatiivisena pei­linä. Se syö voimavaroja eikä auta kasvamaan oikeaan suuntaan, vaikka näin tarkoitus olisikin. Siksi isien ja äitien onkin tärkeä ymmärtää sanojensa voima.

 

Oikealla hetkellä lausutut vahvistavat sanat nostavat lapsen ja nuoren itsetuntoa. Joskus ne saattavat koskettaa ajankohtaista ja kipeää aihetta ja osua juuri sopivaan kohtaan. Esimerkiksi ulko­näköpaineet helpottuvat, ja nuori kykenee hyväksymään itsensä. Tai koululainen saa voimaa kamppailussaan heikon oppiaineen kanssa.

 

Positiiviset, oikeaan aikaan annetut palautteet ovat itse­tunnon ja persoonan kehittymisen rakennuspalikoita. Sa­malla ne palvelevat suojana ja sisäisinä rajoina. Ne antavat myös pohjan jämäkkyystaidoille, joilla lapsi oppii puolus­tamaan itseään.

 

Samalla tavalla puolisoiden toisilleen lausu­milla sanoilla on suuri merkitys. Ne ilmaisevat keskinäisen suhteen todellisuutta. Sanoilla ra­kennetaan tunnesidettä puolisoiden välillä, vahvistetaan itsetuntoa ja molemminpuolista hyväksymistä.

 

Puoliso jos kuka tuntee myös toisen heikot ja haavoittuvat alu­eet. Vahvistavat sanat juuri näille alueille antavat erityistä voimaa arkeen. Keskinäinen tuki ja ymmärrys elämän murrosvaiheissa tekevät avioparista vahvan yksikön.

 

Raamattu on täynnä rohkaisua ja hyväksymistä. Sieltä löytyy vahvistavia sanoja Jumalan lasten elämään – usein oikeaan ai­kaan juuri sille elämänalueelle, jossa kipuillaan. Jumalan sana myös puhdistaa mielen negatiivisuutta ja korjaa aikaisemmin saatua leimaavaa palautetta.

 

Onneksi meillä on lähde, joka voi Pyhän Hengen avulla korja­ta myös lapsuuden kielteisiä kokemuksia ja vääriä rakennuspali­koita. Läheiset ystävät ja uskovien yhteisö voivat palvella näiden vahvistavien sanojen lausujina. Kun pysähtyy hetkeksi toisen ih­misen saappaisiin, osaa paremmin antaa hänelle sopivat rohkai­sun sanat.

 

Voisiko rakentavien ja vahvistavien sanojen voi­maa kylvää myös seurakuntayhteisöihimme ja hellun­tailiikkeeseemme? Voisimmeko keskittyä enemmän positiivisiin ja voimaannuttaviin asioihin? Tällä taval­la ohjaisimme lapsemme ja nuoremme rakastamaan hengellistä kotiaan ja sitoutumaan siihen. Samal­la omakin asenteemme olisi Kristuksen ruumista kunnioittava.

 

Moittimisen aiheita aina löytyy, mutta mistä löytyvät sanoilla rakentajat. Jospa palaute olisi aina sellaista, jossa on ratkaisuehdotus mukana ja palautteen antaja tarjoutuu myös itse autta­maan asioiden korjaamisessa.Usko Katto


Kirjoittaja on Tampereen helluntaiseurakunnan johtaja.
7/2018

UutisetYlikuormitettu elämä hajottaa avioliittoja. Siksi Laamasilla kalenteria täytetään perhe edellä.
PääkirjoitusAikuisten sanoilla on suuri vaikutus lasten ja nuorten elä­mään. Näin on erityisesti silloin, kun ne tulevat vanhemmilta tai muilta läheisiltä ihmisiltä.

Rohkaisevat sanat oike...
Miten onHyvä Sanoma -lehti koki vuodenvaihtees­sa perusteellisen uudistuksen. Aikamedian toimitukseen on tullut siitä voittopuolises­ti myönteistä palautetta, mutta osa palaut­teen antajista on kok...
UutisetKristillisiä ohjelmia, kuten Ruokanen, Kosketuskohta ja Astu tarinaan, lähettävä Alfa TV laajeni valtakunnalliseksi kanavaksi hel­mikuun alussa. Uusiin näkyvyys­alueisiin lukeutuu muun muass...
UutisetVarsinkin Åbo Akademi on vetänyt jatkoopiskelijoiksi IK-opiston kasvatteja.
UutisetTukholman suomalaiset hel­luntailaiset palasivat helmikuun alussa historiallisille juurilleen. Filadelfia-seurakunta kokoontuu nyt Stockholm Filadelfiakyrkanin kirkossa St. Eriksplanilla...
UutisetNuoret ovat ehkä teknisiltä tai­doiltaan edellistä sukupolvea edellä, mutta sosiaalisilta taidoil­taan erittäin keskeneräisiä, Suo­men vapaakirkon nuorisotyön johtaja Tommi Koivunen poh­tii...
UutisetNykypäivä ja Raamattu kulkivat rinnakkain Fidan Israel-konferenssissa Hämeenlinnassa.
UutisetIranissa syntynyt ja aikuisena kristityksi kääntynyt Annahita Parsan toimii pappina Hammar­byn luterilaisessa seurakunnassa Tukholmassa – ja tekee merkit­tävää työtä Ruotsin muslimiväes­tön...
UutisetEuroopan Helluntaiyhteisö PEF on vuodesta 2006 järjestänyt vuo­sittaisen evankeliointiaktion jossa­kin Euroopan maassa. Heinäkuus­sa 2018 vuorossa on Kosovo. Valmistelutiimiin kuuluvat paika...
KolumniKukapa ei tuntisi Peter Pania. J. M. Barrie kirjoitti hänet tarinak­si ensimmäisen kerran jo yli sata vuotta sitten. Peter on liidellyt musikaaleissa, näytelmissä ja elokuvissa Mikä-mikä-maahan kado...
MuutLaulajaevankelistana ja seurakunnanjohtajana tunnet­tu Samuli Sirén julkaisi viime vuonna omakustanteena kir­jan Elämästä on kysymys sekä pikkukirjasen Menestyvä seura­kunta. Näistä jälkimmä...
Raamatun äärelläPaavali opetti kirjeissään uskon ja opin perusasioita mutta antoi myös ohjeita ihmissuhteisiin, koska tiesi, että seurakunta ei ole täydellisten joukko.
MuutErikoinen tapahtumasarja sai helluntaipastorin lopettamaan hengelliset pinnistelyt
UutisetAikamedia ja IK-opisto tarjoavat konkreettisia eväitä vanhemmuuteen ja seurakuntien kasvatustoimintaan.
UutisetJesajan kirjassa Jumala sanoo, että ”minun huonettani on kut­suttava kaikkien kansojen ruko­ushuoneeksi”. Sellaiselta rukous­huoneelta Kolarin koulusali tun­tui, kun 13:n eri kansallisuuden...
MuutMeidän ei pitäisi olla ystäviä minkään mit­tapuun mukaan, to­tesi hunnutettu ystäväni ja hymyili niin, että hunnun takaa nä­kyvät silmät siristyivät.

”Kaikki läheiseni...
ArtikkelitMobiiliverkkojen kehittymi­nen, satelliittien tarpeen vähen­tyminen ja yksityisen katsomisen mahdollisuus avaavat uusia mah­dollisuuksia medialähetystyön te­kemiseen – etenkin arabi- ja mus­...
MuutHerkkää ja merkityksellistä hetkeä osataan odottaa - silti se sisältää yllätyksen.
PikavisiittiKirjojen, lehtien ja levyjen kanssa päivittäin työskentelevä Aikamedian aluepäällikkö Sauli Manninen nauttii liikkuvasta työstä.
MuutEve Metsäranta vaihtoi yli­opistouran tv- ja elokuva-alaan Yhdysvalloissa, jossa usko alkoi kasvaa (seurakun­talainen.fi 6.2.2018).


– Opiskelen Raamattua, käyn ahkerasti kirk...
MielipideRistin Voitossa on julkaistu sään­nöllisesti uutisia helluntaiherätyk­sen jäsenmäärä­kehityksestä.

Tulin itse uskoon vuonna 1956. Noina vuosikymmeninä tämä herätysliike...
MuutKokenut Japanin-lähetti ja raamatunopettaja Mailis Janatuinen tietää, että kiinnostavia raamattutunteja kuuntelevat mielellään niin kristityt kuin jopa muiden uskontojen edustajat.
MielipideToimituspäällikkö Elina Rautio kirjoitti Ristin Voiton pääkirjoituk­sen otsikolla ”Psykologiaa ei saa sivuuttaa” (RV 4).


Uskovia on kehotettu tutkiste­lemaan kaikki henge...
MuutJos joku kirjoittaisi Suomen helluntaiseurakuntien idäntyön historiikin, seikkailukertomuksen juonenkäänteistä ei olisi puutetta.
MuutKun katselen peruutuspeilistä rakkaan ystäväni Jouko Rajalan elämäntyötä, ymmärrän miten varsinkin Neuvostolii­ton seurakuntien tarpeet ja unelmat ovat välittyneet hänen kauttaan Suomen seu­...
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan
Seurakuntien perustajille uusia verkostoja
Tutkimus: Kutsumustyössä myös haittoja