Tiistai 28. toukokuuta.
Nimipäivää viettää Alma, Alma

Toteutuuko oikeusvaltioperiaate?

Oikeusvaltio on kirjattu EU:n perussopimuksessa yhdeksi unionin perusarvoista. Oikeusvaltioperiaate tarkoittaa muun muassa sitä, että jäsenvaltioiden hallitusten ja viranomaisten pitää noudattaa lakia eivätkä tehdyt päätökset voi perustua mielivaltaan. 

 

Suomi on jo pidemmän aikaa painottanut oikeusvaltioperiaatteen merkitystä. Erityisen voimakkaasti periaatetta puolustettiin ja painotettiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella syksyllä 2019. Pääministeri Sanna Marin on myös todennut, että vahva oikeusvaltiomekanismi on Suomen ehdoton tavoite ja mekanismin pitää toimia myös käytännössä.

 

Suomen Evankelisen Allianssin muslimityön verkosto (ALMU) on pidemmän aikaa seurannut kristityiksi kääntyneiden entisten muslimien kohtelua turvapaikkatutkinnassa. Seuranta osoittaa, että viranomaisten toiminnan ja oikeuden päätösten valossa Suomi ei noudata kaikissa tapauksissa oikeusvaltioperiaatetta eikä ulkomaalaislakia tutkiessaan kristityiksi kääntyneiden vaaraa joutua vainotuiksi kotimaissaan.

 

Keskeisinä havaintoina nousee esille muun muassa, että uskon aitouden arvioinnissa ei haluta tarkastella henkilön uskoa osoittavia tosiasioita ja siihen liittyviä todistajanlausuntoja. Päätökset tehdään usein vastoin asiantuntijalausuntoja, eikä todisteille anneta niille kuuluvaa arvoa. Lisäksi kristillisen uskon aitoudesta tekevät päätöksiä henkilöt, joilla ei välttämättä ole tarvittavia tietoja kristinuskosta tai yleistä uskontojen tuntemusta, ja tulkkeina toimivat enimmäkseen muslimit, jotka lukuisissa tapauksissa ovat joko tahallaan tai osaamattomuuttaan tulkanneet ratkaisevasti väärin.

 

Näistä syistä on selvää, että kuultavana olevien oikeusturvaa ei ole riittävällä tavalla turvattu. Vallitseva tapa olla noudattamatta oikeusvaltioperiaatetta on laajalti heikentänyt luottamusta Suomen maahanmuuttoviranomaisiin ja oikeuslaitokseen.

 

Evankelisen Allianssin muslimityöverkoston havaintojen tulisi herättää kristityt yli seurakuntarajojen taistelemaan kristityiksi kääntyneiden muslimien oikeuksien puolesta. Toivoa sopii, että asian esillä pitäminen, asialliset palautteet maahanmuuttoasioista vastaaville viranomaisille ja muille vastuullisille tahoille synnyttäisivät paineen, joka saa aikaan muutoksen.

 

Tärkeää on myös tukea uusia veljiämme ja sisariamme kaikin mahdollisin tavoin ja rukoilla, että muiden maiden oikeusvaltioperiaatteesta huolestuneet viranomaisemme asettautuisivat peilin eteen ja muuttaisivat vallitsevaa käytäntöä oikeudenmukaisuuden suuntaan.

 

 

Niilo Närhi

 

Kirjoittaja on Avainmedia Lähetysjärjestö ry:n toiminnanjohtaja.UUTISET