Maanantai 25. syyskuuta.
Nimipäivää viettää Kullervo, Sigvard

Tarvitaanko suomalaisia lähetystyöntekijöitä?

Terveen seurakunnan lähetysnäky on kirkas, Harri Hakola kirjoittaa.
Terveen seurakunnan lähetysnäky on kirkas, Harri Hakola kirjoittaa.

[2.6.2023] Suomen helluntaiseurakuntien lähetystyöntekijöiden määrä on pudonnut viimeisen 25 vuoden aikana noin 300 lähetillä. Suurimmillaan lähettien määrä oli 462 ja nyt 153. Syitä suureen pudotukseen on useita. Tilastoinnin muutokset selittävät muutamia kymmeniä, ja kehitysyhteistyöhön lähtevien määrän muutos on noin 30 henkilöä. Suurin syy on kuitenkin se, ettei eläkkeelle tai muiden syiden takia palanneiden tilalle ole lähetetty uusia lähettejä.  

Merkitseekö määrän suuri väheneminen lähetysnäyn hiipumista seurakunnissa? Onko kyse painopisteen muutoksesta kotimaassa tapahtuvaan evankeliointiin ja lähetystyöhön maahanmuuttajaväestön keskuudessa? Lähetysnäyn hiipuminen on huolestuttavin kuolevan seurakunnan tunnusmerkki. Lähetystyön tekeminen pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien parissa on merkki terveestä seurakunnasta. 

 

 

      Jeesuksen käsky mennä koskee myös sukupolvemme suomalaisia.

 

Tarvitaanko nykyisin suomalaisia lähetystyöntekijöitä? Afrikkalaiset, aasialaiset tai Latinalaisen Amerikan seurakunnat ja lähetit hoitavat tehtävän edullisemmin ja paremmin. Tällaista opetusta kuulee usein. Jeesuksen antama lähetyskäsky on selvä käsky mennä, ja se koskee myös tämän sukupolven suomalaisia. Pahimmillaan lähetystyön ulkoistaminen kansallisille työntekijöille johtaa taloudelliseen riippuvuuteen, joka estää kansallisen terveen lähetysnäyn syttymisen ja palon.  

Terveen seurakunnan lähetysnäky on kirkas. Himmenneeseen näkyyn löytyy hyviä lääkkeitä. Kairos- ja Tarina jatkuu -kurssit ovat erinomaisia lähetysrakkauden sytyttäjiä. Seurakunnille on myös kehitetty malli ja opas lähetysstrategian luomiseen. 

 

 

      Terveen seurakunnan lähetysnäky on kirkas.

 

Suomen helluntaiseurakuntien tehtävä on edelleen lähettää omien seurakuntiensa lähettejä saavuttamattomien ihmisryhmien pariin. Myös jo saavutettujen pariin on tarvetta lähettää, jotta he voisivat saavuttaa saavuttamattomia. Lähtijöistä ei ole pulaa. Lähetyskutsun saaneita on edelleen seurakunnissa. Meneminen mahdollistuu esimerkiksi seurakuntien yhteistyöllä. Saavuttamattomien ihmisryhmien pariin on hyvät mahdollisuudet lähteä myös globaaleina ammattilaisina. Hyvin koulutetuille lähetyskutsulla varustetuille seurakuntalaisille on tarjolla työ- ja opiskelupaikkoja. Lähteä voi myös eläkeläisenä.  

Lähettimäärä lähtee nousuun yhteistyöllä. Jokaisen Suomen helluntaiseurakunnan sitoutuessa taloudellisesti kasvattamaan lähetysvastuuta saisimme nykysukupolven liikkeelle. Lähetystyöstä on seurannut Jumalan siunaus niin seurakunnille kuin maallemme. Pidetään kiinni Suomen seurakuntien kutsumuksesta tehdä vahvaa lähetystyötä. Se toteutuu parhaiten lähettämällä lähetyskutsun saaneet menemään ja tekemään opetuslapsia.  

 

Harri Hakola 

Kirjoittaja on Fida Internationalin toiminnanjohtaja.UUTISET