Sunnuntai 11. huhtikuuta.
Nimipäivää viettää Verna, Verna

Taakkojen kantajat

Ristin Voitto -lehdessä 9/2021 oli kaksi artikkelia Help ry:n synnystä ja nykypäivästä. 20 vuotta sitten nähtiin hengellisten työntekijöiden tarvitsevan tuekseen ammattimaisempaa otetta, yhdistystä, joka auttaisi seurakuntien työntekijöitä monissa työsuhteen haasteissa. Vuodet ovat osoittaneet yhdistyksen tarpeellisuuden, ja tuen tarve on huomattava tänäänkin.

Tänä keväänä ilmestyi Klaus Korhosen teos Paimenen päiväkirjajossa hän avaa elämäänsä Jumalan palvelijana. Omat ja toisten hengellisten työntekijöiden kokemukset kirjan sivuilla kertovat seurakuntien työntekijöiden elävän keskellä monenlaisia haasteita, kentällä, jossa kukaan ei voi välttyä kolhuilta. Kirjan soisi löytävän laajasti paimenten ja seurakuntien vastuullisten luettavaksi.

Seurakuntaperhe, jonka menestyksen ja hyvinvoinnin eteen pastori haluaa antaa kaikkensa, samalla imee häntä kuiviin ja saa tuskan nousemaan ajoittain syvälle sydämeen saakka. Sinne löytää tiensä koronarajoitusten tuoma avuttomuus, yksinäisyys, tuntematon tulevaisuus ja tunne omasta riittämättömyydestä monien toiveiden ja odotusten edessä. Näiden ja lukuisten muiden haasteiden seurauksia ovat monien pastoreiden väsyminen, epäonnistumisen kokemukset ja halu irtautua pois nykyisestä.

Pastorin tehtävät kysyvät paitsi opettamisen lahjaa ja hengellistä näkökykyä myös johtajuutta. Johtajan tulee tehdä suuriakin päätöksiä, muuttaa nykyistä suuntaa, synnyttää uutta kulttuuria, puuttua kuolleisiin rakenteisiin ja epäterveeseen toimintaan. Tämä kaikki vaatii taitoa ja rohkeaa johtajuutta.

Onneksi helluntailiikkeen keskellä huomattiin nämä tarpeet ja muutamia vuosia sitten räätälöitiin pastoreille suunnattu johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Tällaisia konkreettisia johtajuuden työkaluja jokainen pastori tarvitsee, ja työnantajan tulisikin mahdollistaa seurakunnan työntekijöiden ammatillinen kouluttaminen.

Hengellisen työn tekijät eivät odota, että heidät nostettaisiin jalustalle ja heitä ihailtaisiin suurieleisesti. Jumala on kuitenkin kaikessa viisaudessaan kehottanut seurakuntaa osoittamaan kunnioitusta johtajilleen. Samoin Raamattu kehottaa uskovia osoittamaan Jumalan palvelijoille rakkauttaan seurakunnan edessä. Tämä kunnioituksen ja arvostuksen kulttuuri on asia, jota vielä harjoittelemme. On tervettä ja Raamatun sanan mukaista osoittaa näkyvää kunnioitusta sanoin ja teoin Jumalan palvelijoita kohtaan.


Waltteri Haapala

 

Kirjoittaja on Siilinjärven Coti-seurakunnan pastori ja Aikamedia Oy:n hallituksen puheenjohtaja.UUTISET