Perjantai 12. elokuuta.
Nimipäivää viettää Klaara, Klara

Puuttuuko meiltä jotakin?

Puuttuuko meiltä jotakin tosi oleellista? Olemmeko kadottaneet jotain Hengen työstä, jonka olemme aiemmin ymmärtäneet, omistaneet ja siinä eläneet, Petri Mäkilä kysyy.
Puuttuuko meiltä jotakin tosi oleellista? Olemmeko kadottaneet jotain Hengen työstä, jonka olemme aiemmin ymmärtäneet, omistaneet ja siinä eläneet, Petri Mäkilä kysyy.

On helluntain aika, ainakin kalenterin mukaan. Kristillinen seurakunta juhlii seurakunnan ”syntymäpäivää”, Uuden testamentin tapahtumaa, jolloin Jumala lähetti Pyhän Henkensä seurakunnan keskelle. Pyhällä Hengellä täytetty seurakunta alkoi kasvaa ja levitä evankeliumin voimasta. Apostolien teot muistuttavat meitä siitä, miksi Pyhä Henki annettiin. 

Edesmennyt RV:n päätoimittaja, pastori ja kirjailija Juhani Kuosmanen kirjoittaa Pyhän Hengen kasteesta kirjassaan Raamatun opetuksia seuraavaa: ”Pyhän Hengen kaste oli valtuuksien ja voiman antamista palvelustehtävään, Jeesuksen todistajana olemiseen. Siinä seurakunta voideltiin ja edelleen voidellaan elämään ja työhön. Pyhän Hengen tehtävä oli evankeliumin levittäminen seurakunnan kautta kaikkeen maailmaan. –– Todistajantehtävää varten Pyhä Henki varustaa seurakunnan henkilahjoilla, muilla armoituksilla ja Hengen hedelmällä. Pyhän Hengen voima ilmeni heti Pietarin rohkeutena, varmuutena ja ristiinnaulitun korottamisena ja vakuuttavuutena. Myöhemmin Hengen läsnäolo ilmeni edelleen voimana ja ihmeinä.”

 

 

      Emme voi vaihtaa Pyhää Henkeä asiantuntijoihin.

 

Näiden ajatusten valossa on syytä pysähtyä miettimään niin oman elämämme kuin seurakuntiemmekin arjen todellisuutta haastavassa ajassamme. Millainen kehityksemme on ollut mitä tulee Hengen vaikutuksiin keskellämme? Näkyykö elämässämme ja palvelutyössämme niitä asioita, jotka olivat keskeisiä niin apostolien ajan kuin myös oman herätysliikkeemme voimakkaina kasvun aikoina? Kuosmasen tekstistä nousevat esiin sanat valtuudet, henkilahjat, Hengen hedelmä, rohkeus, varmuus, ristiinnaulitun korottaminen, vakuuttavuus, voima ja ihmeet – kaikki Raamatun mukaan Hengen vaikutuksen tuloksia seurakunnan keskellä. Ja jos ollaan rehellisiä, niin kaikki ovat myös asioita, jotka tuntuvat olevan kateissa laajasti varsinkin länsimaisen seurakunnan keskellä, niin myös meillä. 

Puuttuuko meiltä jotakin tosi oleellista? Olemmeko kadottaneet jotain Hengen työstä, jonka olemme aiemmin ymmärtäneet, omistaneet ja siinä eläneet? Olemmeko rikastuneet asioissa, jotka ovat toisarvoisia, mutta samalla köyhtyneet siinä, mikä oikeasti tuo Jumalan elämän ja voiman keskellemme? 

Helluntain sanoma painottaa, että Jumalan mielen mukainen elämä ja hänen antamansa tehtävän toteuttaminen on mahdollista vain Pyhän Hengen voimassa. Siksi kaiken inhimillisen hyvän ja opitun keskellä on syytä tiedostaa syvä riippuvaisuutemme Pyhän Hengen vaikutuksesta ja voimasta. Ilman häntä ei synny mitään, millä olisi iankaikkista merkitystä. Emme voi vaihtaa Pyhää Henkeä asiantuntijoihin ja aikamme inhimilliseen viisauteen.  

Siksi tänäkin helluntaina on syytä hakeutua nöyrästi mutta rohkeasti Kristuksen sovitustyön avaamalle lähteelle, josta saamme ”juoda Henkeä” elämäksemme ja voimaksemme. 

 

Petri Mäkilä 

Kirjoittaja on Ristin Voiton päätoimittaja.UUTISET