Pidetään huolta yksilöstä

Helluntailiike kipuilee kohdatessaan yksilöitä moniarvoisessa, jälkikristillisessä Suomessa. Kun yhteistä arvopohjaa ja kulttuurisia perusolettamia on vähemmän, aiemmat itsestäänselvyydet eivät päde, Antti Hirviniemi kirjoittaa.
Helluntailiike kipuilee kohdatessaan yksilöitä moniarvoisessa, jälkikristillisessä Suomessa. Kun yhteistä arvopohjaa ja kulttuurisia perusolettamia on vähemmän, aiemmat itsestäänselvyydet eivät päde, Antti Hirviniemi kirjoittaa.

2.10.2023 | Niin sanotun pakanalähetyksen peruskivet laskettiin helluntaikarismaattisesti. Pietari näki näyn, joka velvoitti häntä tutkimaan palvelustehtävänsä rajoja, keräämään rohkeuden soveltaa Jeesuksen linjaamia periaatteita radikaalisti ja murtamaan ikiaikaiseksi koettuja rajoja. Se avasi maailman, jossa etnisuskonnolliset muurit murtuivat, itsestään selvänä pidetyt oletukset uskovan elämäntavasta harkittiin uudelleen ja Suomen helluntailiikkeellekin avautui mahdollisuus syntyä pari vuosituhatta myöhemmin. 

Jälkikäteen katsottuna murroksella on itsestään selvältä näyttävä yhteys Jeesuksen toimintaan, mutta tapahtumahetkellä kristikunnan mannerlaatat järisivät. 2 000 vuotta myöhemmin näemme siinä yhteyden myös yhä jatkuvaan kehitykseen nähdä ihminen yksilönä, jolla on henkilökohtainen suhde Kristukseen. 

Yksilön ja yhteisön välillä on aina jännite. Yksilöllisyytemme kehittyy suhteessa toisiin ihmisiin, emmekä koskaan ole vain omaehtoinen yksikkö. Yhteisöllisyys edellyttää yhteisyyttä, jota vasten yksilö tulee näkyväksi. Pelkkä yksilöllisyys rapauttaa yhteisön, mutta yhteisön tyrannia rikkoo yksilön. Hedelmällinen tasapaino löytyy niiden välistä.

 

 

      Kohtaaminen edellyttää entistä enemmän sydämen avaruutta.

 

Helluntailiike kipuilee kohdatessaan yksilöitä moniarvoisessa, jälkikristillisessä Suomessa. Kun yhteistä arvopohjaa ja kulttuurisia perusolettamia on vähemmän, aiemmat itsestäänselvyydet eivät päde. Ihmisen yksilöllinen kohtaaminen edellyttää entistä enemmän sydämen avaruutta, ettei yksilö katoa kulttuurien törmäyksen alle. Sydämen avaruutta syntyy vain omien perusolettamien kriittisessä tarkastelussa. Tietoisuus omasta erehtyväisyydestä auttoi jo apostoleja ja auttaa meitäkin. 

On ymmärrettävää, että yksilöt ja seurakuntayhteisöt tarvitsevat aikaa sopeutuakseen nopeasti muuttuvaan ympäristöön. Osa asioista vaatii huolellista opillista harkintaa. Moniarvoisuudessa myös konservatiivisuus on yksilöllisyyttä, jota tulee kunnioittaa. Samalla on tiedostettava, että muutospaine luo turvattomuutta ja herättää vastarintaa. Ihmisten tunteet pyrkivät liittymään toisiinsa, jolloin yksilön hämmennys leviää yhteisöön ja yhteisö saattaa tulla temmatuksi mukaan yhteiskunnalliseen kuohuntaan. 

On suuri tragedia, jos evankeliumin julistamisen sijaan seurakunnan tehtäväksi muodostuu yhteiskunnallinen muutosvastarinta. Siitä ei ole pitkä matka takaisin etnisuskonnollisiin raja-aitoihin, joiden murtaminen oli Apostolien tekojen keskiössä. Apostolien työ ei edellyttänyt yhtenäiskulttuuria vaan rohkeutta soveltaa Kristuksen evankeliumia yksilöllisesti, niin että jokainen etsivä pystyi löytämään uuden elämän Jeesuksessa, yksilöllisyydestään huolimatta. 

 

Antti Hirviniemi 

 

Kirjoittaja on Help ry:n puheenjohtaja.
40/2023

Puheenaihe3.10.2023 | Anssi Tiittanen
Vuonna 1991 elokuussa Heinola-aktiossa monituhatpäisen yleisön eteen nousi erikoinen yhtye.
Teltan täytti helisevistä kitaroista lähtevä iloinen, rautalan...
Pikavisiitti5.10.2023 | Milla Löfman
Olen Iisakki Saari, 27-vuotias nuorukainen Turusta. 


Perheeseeni kuuluvat isä, äiti, kaksi veljeä ja kaksi sisarta. Olen perheemme toiseksi van...
Puheenaihe4.10.2023 | Anniina Jakonen
Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta.1 Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloi...
Uutiset3.10.2023 | Tuula Pirinen
KIILA-kuntoutus on Kelan rahoittama ammatillinen työ- ja toimintakykyä tukeva ja edistävä kuntoutusmuoto. Siihen valitaan henkilöitä, joiden työskentelyä vaikeuttaa...
Opetus2.10.2023 | Martti Ahvenainen
Joskus sanotaan, ettei meidän tarvitse seurata aikoja vaan keskittyä pelkästään evankeliointiin. Aikojen seuraaminen ei kuitenkaan estä evankeliointia, päinvasto...
Opetus1.10.2023 | Juan ja Katja Castillo


Miten Jeesus voi olla niin ihmeellinen? – Beata, 7 v.

No niinpä, Beata! Jeesus on tyyppinä parasta, mitä meille ihmisille on annettu. J...
Uutiset30.9.2023 | Anssi Tiittanen
Opettaja Janne Saarelan mukaan kristittyjen nuorten virinnyt kiinnostus apologetiikkaa eli uskon puolustusta kohtaan kumpuaa halusta toisaalta argumentoida kristil...
2.10.2023 | Tammikuun 7. päivänä tänä vuonna sain sanoa tahdon elämäni naiselle Etelä-Koreassa. Tiemme kohtasivat muutama vuosi sitten Jyväskylässä, ja nyt olemme saaneet opetella elämää yhdessä...
2.10.2023 | Niin sanotun pakanalähetyksen peruskivet laskettiin helluntaikarismaattisesti. Pietari näki näyn, joka velvoitti häntä tutkimaan palvelustehtävänsä rajoja, keräämään rohkeuden soveltaa...
Uutiset30.9.2023 | Minna Pollari
Ison Kirjan alueen leiriominaisuudet pääsivät oikeuksiinsa, kun perheet kokoontuivat viettämään yhteisen syksyisen viikonlopun teemalla ”Yhdessä, rennosti”. Perheill...
Puheenaihe29.9.2023 | Akseli Mäkelä
Kaija ja Kalevi Talvitien kodin seinällä on aivan erityinen kuva Jeesuksesta. Kuvassa on kärsivät kasvot ja piikkikruunu muistuttamassa kaikesta siitä, mitä Jeesus o...
ArviotJesus Revolution
Kingdom Story Company ja Lionsgate, Yhdysvallat 2023. Ohjaus Jon Erwin ja Brent McCorkle. Pääosissa Joel Corteney, Jonathan Roumie ja Kelsey Grammer. Käsikirjoitus Jon Gu...
Ristin Voiton verkkosisältö nyt Ajassa-lehdessä – diginäköislehti päivittyy toistaiseksi tutulle paikalle ristinvoitto.fi:hin
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan