Pelastetaan lastenlehti!

Helluntailiikkeessä perinteisesti arvostettu lasten parissa tehtävää työtä. Siihen on panostettu niin kodeissa kuin seurakunnissakin. Jeesuksen sanat ”Sal­likaa lasten tulla minun tyköni” ovat luo­neet vahvan perustan lasten hengelliselle kasvatukselle. Seurakuntien pyhäkoulu­työ, leiritoiminta ja monenlaiset julkaisut ovat olleet tärkeä osa tätä perustaa. Las­ten parissa tehtävä työ onkin kantanut vuosikymmenien aikana siunattua he­delmää herätysliikkeessämme.

 

Aika on kuitenkin muuttunut. Yhteis­kunnan ja viestinnän digitalisoituminen ulottaa nykyisin vaikutuksensa erityisen tehokkaasti juuri uuden sukupolven elä­mään. Huolestuttavinta on, että muut­tuvan kulttuurin keskellä näky lasten kristillisestä kasvatuksesta on vaarassa hiipua. Seurakunnissa ja kodeissa joudutaankin etsimään uusia keinoja, joilla uskon siemen voidaan kylvää lasten sydämiin.

 

Helluntailiikkeessä vuonna 1928 perustettu Hyvä Paimen -leh­ti, joka tunnetaan nykyisin raikkaana ja värikkäänä Jees-lehtenä, on ollut merkittävä työväline lasten hengellisessä kasvatuksessa. Lehden siunauksellinen vaikutus kodeissa ja seurakunnissa on ol­lut ja on edelleen kiistaton. Internetin ja sosiaalisen median käyt­tö on kuitenkin tullut viime vuosina osaksi lasten elämäntapaa ja vaikuttanut myös lastenlehden tilaajamäärien laskuun. Nyt ollaan tilanteessa, jossa lehden kustantaminen ei ole enää taloudellisesti kannattavaa, ja Aikamedia joutuu harkitsemaan sen julkaisemis­ta jatkossa.

 

Mielestämme kristillisellä lastenlehdellä on kuitenkin edelleen paikkansa lapsiperheissä ja seurakuntien työssä. Jos siihen yhdis­tetään Raamatun sisältöä myös digitaalisessa muodossa, lehti entisestään vahvistaa lasten oppimista ja hengellistä kasvua.

 

Sielujemme vihollinen haluaa mielellään es­tää elävän kristillisen uskon ja hengellisen pe­rinnön siirtämisen nousevalle sukupolvelle. Siksi kaikkien kristittyjen vanhempien ja kas­vattajien tulisi tuntea ‒ ehkä enemmän kuin koskaan ennen ‒ vastuunsa lasten kristillisestä kasvatuksesta. Nehemian kehotus aikansa is­raelilaisille taistella ”poikienne, tyttärienne ja kotienne puolesta” (Neh. 4:8) on kuin taiste­luhuuto Jumalan sydämeltä meille tähän päi­vään.

 

Uskomme, että lasten Jees-lehti, tulevai­suudessa myös verkkosisältöineen, voi olla toimiva työväline lasten hengellisessä kasva­tuksessa. Aikamedia on parhaillaan etsimäs­sä uusia yhteistyömahdollisuuksia ja -avauksia kannattavalle lastenlehden julkaisulle. Samalla haluamme haas­taa kaikkia lukijoita rukoilemaan ja toimimaan käytännössä sen hyväksi, että kristillinen lastenlehti voisi säilyä vapaakristillisel­lä kentällä.

 

Rohkaisemme niin vanhempia kuin isovanhempiakin tilaa­maan Jees-lehteä lapsille ja lastenlapsille tai ryhtymään Jees-kummiksi (katso s. 17). Turvatkaamme avoin tie Jeesuksen yhteyteen kasvavalle sukupolvelle myös lastenlehden kautta.

 

 

Lasten kristillisen kasvatuksen puolesta vedoten

 

Petri Mäkilä

Ristin Voitto

Päivi Isoaho

Jees

 

 

sekä emerituspäätoimittajat

 

Leevi Launonen

Markku Sandberg

Heimo Enbuska

Tiipi Jokinen

Kaj Aalto

Tapani Sopanen

Tapio Sopanen

Juhani Kuosmanen

Onni Haapala

Valtter LuotoPikavisiitti
5/2019

PikavisiittiVantaalle asettunut Martti Laiti on asunut työnsä vuoksi eri puolilla maailmaa.
Ristin Voiton verkkosisältö nyt Ajassa-lehdessä – diginäköislehti päivittyy toistaiseksi tutulle paikalle ristinvoitto.fi:hin
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan