Sunnuntai 1. elokuuta.
Nimipäivää viettää Maire, Gerda, Gerd

Löytyykö tie takaisin seurakuntaan? 

Yhdysvaltalaisen Christianity Today -lehden verkkosivuilla pohdittiin seurakuntien kohtaamia haasteita koronarajoitusten poistuessa. Sikäläisen Barna-tutkimuslaitoksen mukaan 78 prosenttia aikuisista on samaa mieltä väitteen ”Jumalan kohtaaminen yhdessä muiden kanssa seurakunnan jumalanpalveluksessa on minulle hyvin tärkeä asia” kanssa. Kuitenkin lukuisat pastorit ovat viestineet ristiriidasta, joka on tämän prosenttiluvun ja avautuneisiin seurakuntiin palanneiden määrässä. Liian moni ei ole enää löytänyt tietään takaisin seurakunnan yhteyteen. 

Toinen pandemian kärjistämä asia on 24–40-vuotiaiden, niin sanottujen milleniaalien, kohtaaminen. Tilastojen mukaan koronapandemia on entisestään etäännyttänyt tätä ikäluokkaa seurakunnista. 

Kolmas merkillepantava asia on se, että kolmasosa seurakuntien toimintaan aiemmin osallistuneista odottaa jatkossakin voivansa etäosallistua jumalanpalveluksiin striimauksien välityksellä. 

Nyt kun Suomessakin koronarajoitteita puretaan, seurakunnissamme on myös syytä huomioida edellä mainitut asiat. Seurakuntaan paluu ihan fyysisesti saattaa olla joillekin aikamoinen haaste. Alueilta, joissa rajoitukset ovat jo lähes kokonaan poistettu, onkin tullut jo huolestuneita viestejä siitä, että sunnuntain tilaisuuksiin on osallistunut hämmentävän vähän väkeä. Yhteydenpitoa seurakuntalaisiin kannattaakin rajoitusten poistumisesta huolimatta jatkaa ja rakentaa tietä takaisin seurakunnan tilaisuuksiin ja yhteyteen. 

Milleniaalien tavoittaminen onkin ihan oma haasteensa, joka ei tietysti ole vain pandemian esiin nostama. Jotkut asiantuntijat ovat todenneet, että lasten ja vanhusten lisäksi juuri nuoret aikuiset ja perheet kärsivät pandemian aikana yhteisöllisyyden puutteesta ja siinä saattaisi olla ainakin yksi tekijä, jonka vahvistaminen seurakunnassa juuri nyt voisi auttaa tätäkin ikäryhmää löytämään tiensä (takaisin) seurakunnan yhteyteen. 

Moni digiloikan tehnyt seurakunta jatkaa nettilähetyksiään, vaikka ovet seurakuntiin avautuvatkin. On kuitenkin syytä muistaa ja muistuttaa toisiamme siitä, että striimi ei korvaa seurakuntaa. Kristityn kasvuun tarvitaan sanoman lisäksi myös ihan lihaa ja verta olevien ihmisten kohtaamista, sillä hedelmälliset suhteet toisiin kristittyihin ovat hengellisen kasvun keskeinen edellytys. 

Seurakuntaan tullaan kohtaamaan Jumalaa nimenomaan yhdessä. Vaikka jokainen voi kohdata Jumalan yksin, se ei korvaa todellisuutta, joka avautuu seurakunnalle keskinäisessä yhteydessä. Jumalan seurakunnalleen rakentumiseksi antamat niin yliluonnolliset kuin luonnollisetkin lahjat on tarkoitettu tilanteisiin, jossa kohtaamme toisemme. 

”Älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumistamme” on mitä ajankohtaisin kehotus juuri nyt. 

 

Petri Mäkilä 

 

Kirjoittaja on Ristin Voitto -lehden päätoimittaja.UUTISET