Lämpenevä ilmasto

Kevään nopea eteneminen ja ilmojen lämpeneminen ovat mei­dän monien toiveena. Ei enää lisää lunta, vaan lämpöä ja aurinkoa.

 

Myös seurakuntiin kaipaamme hengellisen roudan sulamista ja lämmintä ilmapiiriä. Seurakunnan ilmapiiri ei synny itsestään. Jokainen meistä osaltaan vaikuttaa siihen. Tuomme elämälläm­me seurakunnan keskelle lämpöä tai kylmää ilmaa. Meillä on käsissämme seurakunnan termostaatti, eikä vain sen lämpömittari.

 

Näemme ympärillämme usein asioita, tapahtumia ja tilanteita, joissa ilmenee itseämme häiritsevää toimintaa. On tavattoman helppo kritisoida esimerkiksi maamme poliitikkojen päätöksiä tai seurakunnan johdon ja herätysliikkeen eri toimijoiden teke­misiä. Kritiikille löydämme aihetta monestakin osoitteesta.

 

Kriittisyys on äärimmäisen tuttu tapa reagoida, kun kohtaam­me meille vieraan ja haastavan asian. Kriittisyys ei myöskään tarvitse suurta uskoa tai Hengen hedelmää, kykenemme siihen luonnostamme. Kritiikin viljely on usein kuin kylmä marraskui­nen viima.

 

Myös herätysliikkeemme keskellä esiintyy useita kriittisiä äänenpainoja ja aiheita. Kenties viileimmät tuulet puhal­tavat nykyisin musiikkikeskustelussa ja jumalanpalve­luselämässä.

 

On kuitenkin hyvä muistaa, että myös vuosikymme­niä sitten kuoromusiikin ja uusien laulujen valloitta­essa seurakuntien lavat kritiikin kärkenä oli se, kuinka viihteellisyys valtaa seurakunnat ja sanoma lauluista on kadonnut. Silloin väitettiin, ettei parannuksen evankeliumi enää kuulu laulujen sanoituksissa, vaan pelkästään ”ihaillaan taivaan kultakaupunkia”. Jopa helmiportit olivat kritiikin kohteena.

 

Kuulostaa jokseenkin tutulta tämänkin päivän musiikkikes­kustelussa. Ehkä olisi aika vaihtaa jo c-kasettia. On päätettävä tietoisesti toimia toisin, mikäli emme tahdo jäädä pelkkään kriit­tisyyteen.

 

Yksi viime viikolla Helsingin Saalem-seurakunnassa järjeste­tyn johtajuuskonferenssin tärkeä viesti oli, ettei tule katsoa alas­päin toistemme elämää ja Jumalan palvelemista. Helluntailaisina meidän ei tule vähätellä toisten kirkkokuntien ja seurakuntien toimintaa. Myöskään yksilöinä meillä ei ole varaa lähteä vähätte­lemään toisten Jumalan palvelijoiden tekemisiä. Meidät on kut­suttu nostamaan, rohkaisemaan ja kannustamaan koko Jumalan perhettä.

 

Jeesus antoi meille seuraajilleen käskyn rakastaa toisiamme. Jos elämme hänen rakkaudessaan, siitä seuraa, että jokainen us­kovien yhteyteen tulija otetaan lämpimästi vastaan. Keski­näinen rakkaus ei ole ainoastaan Jeesuksen toive, se on hänen käskynsä meille.

 

Seurakuntaperheen elinehto on ilmapiiri, jossa ra­kennamme toinen toistamme ja elämme kunnioituk­sessa, armossa ja keskinäisessä rakkaudessa.

 

 

Waltteri Haapala


Kirjoittaja on Siilinjärven helluntaiseurakunnan johtava pastori ja Aikamedia Oy:n

hallituksen puheenjohtaja.
16/2018

UutisetUgandalainen John Atidi ei ymmärtänyt vartioida omaa sydäntään, kunnes joutui kohtaamaan holtittomuutensa seuraukset.
PääkirjoitusKevään nopea eteneminen ja ilmojen lämpeneminen ovat mei­dän monien toiveena. Ei enää lisää lunta, vaan lämpöä ja aurinkoa.

Myös seurakuntiin kaipaamme hengellisen roud...
Miten onHelsingin Saalem-seurakunnassa järjes­tettiin viime viikolla kaksipäiväinen johtajuuskonferenssi, jonka yhtenä tavoitteena oli valmentaa nuorta sukupolvea hengelliseen vastuunkantoon ja joht...
UutisetKevättalvella Pohjanmaan alueella järjestetty Mahdollisuus muutokseen -mediakampanja loi seurakunnille positiivisen vireen ja uuden oppimisen kokemuksia.

– Saimme kampa...
UutisetLuterilaisen kirkon sisällä syn­tynyt konservatiivinen Lähetys­hiippakunta-liike käsittää nykyisin 1 952 jäsentä. Lähetyshiippa­kunnan keräämät tulot kasvoivat viime vuonna noin 1,1 miljoona...
UutisetSeurakunta tarjosi tietoa uupumuksesta ja lauluja Jumalan rakkaudesta.
UutisetSuomen Vapaakirkko panostaa seurakuntien elinvoimaisuuteen ja uusien seurakuntien perus­tamiseen. Samalla kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, että eri-ikäiset olisivat yhdessä muka­na...
UutisetYksi Yhdysvaltain vaikutusval­taisimmista pastoreista, GLS-joh­tajuuskonferenssien ja Willow Creek -megaseurakunnan perus­taja Bill Hybels erosi viime viikol­la seurakuntansa johtajuudesta...
UutisetEgyptin kirkkopommituksista huolimatta uskoon tulleiden mää­rä maassa kasvaa.

– Meillä on kahdenlaisia uutisia –– ja luulen, että lännessä saatte vain maallisia niistä,...
UutisetHiukan reilu puolet kirkossa käy­vistä amerikkalaisista on tietä­mättömiä Raamatun lähetyskäs­kystä, ilmenee tutkimuskeskus Barnan ja Seed Companyn yhtei­sestä raportista. Asiaa tiedustel­ti...
Kolumni– Kibera ei ole sen kummempi paikka kuin muutkaan alueet täällä, Antone kertoo taksin tultua viimeisen ajokunnossa ole­van tien päähän.

– Poliisi ei mielellään tule tänn...
MuutAlkuvuodesta 2015 Face­bookin päivitysvirta alkoi täyt­tyä kiitollisuuslistoista. Samoi­hin aikoihin kanadalaisen per­heenäidin ja bloggaajan Ann Voskampin kiitollisuuspäi­väkirja Tuhat lahj...
MuutAfrikan helluntailiikkeiden lähetystyö on yhä pääosin pientä, mutta tahtotila on kehittynyt oikeaan suuntaan.
PakinaLuulin pitkälle aikuisikään, että olen järjestelmällinen ihminen. Vasta elämänko­kemuksen karttuessa tajusin, että kyse on harhasta, jonka taustal­la on yritys sovittaa itsensä jo lapsuudess...
ArtikkelitSuomi 100 vuotta -juhlavuoden aikana kirjailija Väinö Linnan tuotanto nousi esille monta ker­taa. Linnan pääteokset Tuntema­ton sotilas ja Täällä Pohjantähden alla -trilogia ovatkin kansalli...
MuutAnteeksiantaminen on vaikeaa mutta Raamatun mukaan välttämätöntä.
PikavisiittiEspoossa helluntaiseurakunnan lapsi- ja nuorisotyössä palvellut Marianna Tiainen odottaa innokkaasti, minne Jumala seuraavaksi hänen perheensä johtaa.
Muut”Hyvin rukoiltu on puolik­si unelmoitu”, Milja Alanko tuumii (Nuotta 3/2018).
Matematiikka on yksi Miljan lempiaineista. Hän soveltaa sen sääntöjä myös uskonelämään ja unelmiin.
...
MielipideJeesus sanoi: ”Antakaa keisaril­le, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on” (Matt. 22:21). Mikä sitten on Jumalan?

Jotkut ajattelevat, että se olen minä ja mi...
MielipideMarkkinatalouden mekanismeis­ta en juurikaan paljon ymmärrä, mutta eikö eräs 1700-luvulla elä­nyt Adam Smith ylistänyt libe­raalin markkinatalouden kaikki­voipaisuutta? Se nimittäin korjaa i...
MielipideMaailmanlaa­juinen hel­luntailiike koostuu kymmenis­tä tuhansista seurakunnista eri puolilla maailmaa. Jossakin mää­rin ne saattavat poiketa hieno­säädöissä toisistaan, mutta niille on tunn...
UutisetMiten elämä muuttuu, kun Ju­mala puuttuu peliin? Siitä kerto­vat
kymmenet nuoret toukokuus­sa ilmestyvässä 100 % -lehdessä.
UutisetKristillinen kulttuuri vaikuttaa vahvasti virallisesti tunnustuksettomassa peruskoulussa.
MuistolleRakas äitini Anna-Liisa Hei­monen pääsi Jeesuksen luok­se 13. maaliskuuta. Häntä tullaan muistamaan monella tavalla: äiti­nä, mummina, isomummina, ys­tävänä, työtoverina sekä yhtenä hellunt...
MuutHuhtikuun puolivälissä äitini Saara Au­tio täyttää 80 vuotta. Siksipä palaan men­neisyyteen.

Eletään ehkä vuoden 1965 palmusun­nuntaita. Istun asuinhökkelistä remontoi­d...
MuutLaulaja Perttu Läykki on kiitollinen siitä, että kls:n musiikki on saanut tuoda kuulijoille toivoa vaikeina aikoina.
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan
Seurakuntien perustajille uusia verkostoja
Tutkimus: Kutsumustyössä myös haittoja