Lauantai 18. toukokuuta.
Nimipäivää viettää Erkki, Eero, Eerikki, Eerik, Erik, Jerker, Erika

Lampaan toimintasuunnitelma

Alkaneen vuoden toimintasuunnitelmat on suurimmassa osassa seurakuntia valmisteltu, hiottu ja hyväksytty. Tosin asianmukaisempaa olisi puhua palvelusuunnitelmasta, koska Jeesuksen seurakuntaa ei ole kutsuttu olemaan toimintakeskeinen.

Seurakunta on ytimeltään suhdeverkosto, joka muodostuu jokaisen Jeesuksen seuraajan suhteesta Jumalaan ja toinen toisiinsa. Tästä suhdeverkostosta syntyy palvelu, joka suuntautuu Jumalaan, seurakuntaan ja myös seurakunnan ulkopuolelle.

Suhdeverkoston rakentuminen edellyttää jatkuvaa yhteyttä sekä Jumalan että ihmisten kanssa. Uuden testamentin seurakunnasta käyttämä alkukielen termi merkitsee uloskutsuttujen joukkoa, ihmisiä, jotka tulevat yhteen palvellakseen Jumalaa ja toteuttaakseen hänen tahtoaan.

Seurakuntaa ei ole olemassa ilman yhteen tulemista. Online- tai televisioseurakunta on vain online tai televisio, mutta ei seurakunta. Vaikka median välityksellä on mahdollista rakentua mistä tahansa Raamatun arvovaltaa korostavasta ohjelmasta, jokainen Jeesuksen seuraaja tarvitsee seurakunnan, jossa käytännön yhteys ja palvelu konkretisoituvat.

Seurakunnan palvelukokonaisuus tuottaa siunausta ja tulosta vain jatkuvan rukouksen pohjalle rakennettuna. Rukous on olemukseltaan läheisen jumalasuhteen ilmentymää, ylläpitoa ja syventämistä. Rukous ei kytke Jumalaa mukaan inhimilliseen palveluun vaan ihmiset mukaan siihen palveluun, joka on Jumalan tahdon ja suunnitelmien mukaista kullakin paikkakunnalla. Siksi minkään palvelun kopioiminen seurakunnasta toiseen ei yleensä onnistu.

Myös pelkkään tarpeeseen perustuvalla palvelulla on taipumus onnahdella. Vain se palvelu menestyy, joka on Jumalan ohjauksesta syntynyttä ja jota ylläpidetään kestävän rukouksen voimin.

Seurakunnan toimintojen yhdistelmä on usein hyvin laaja-alainen. Miltä  yksittäisen uskovan toimintasuunnitelma voisi pelkistetyimmillään näyttää? Jeesuksen vertaus hyvästä paimenesta avaa näkökulmaa myös tähän kysymykseen, vaikka lampaaseen samaistuminen ei olekaan mairittelevaa. Paimenen toimenkuva kattaa lampaiden yksilöllisen tuntemisen, suojaamisen, johdattamisen ja uhrivalmiuden lampaiden edestä.

Lampaan toimintasuunnitelma on yksinkertaisempi: lammas kuuntelee ja seuraa paimenta. Kuuntelu edellyttää halua ja herkkyyttä kuulla. Seuraaminen on tulosta luottamussuhteesta, kuuliaisuudesta ja taipuisuudesta. ”Seuraan Jeesusta ja kuuntelen hänen ääntään” -toimintasuunnitelma johtaa sisäiseen yltäkylläisyyteen, merkitykselliseen palveluun ja Jumalan tahdon toteutumiseen.


Pekka Havupalo

Kirjoittaja on Turun helluntaiseurakunnan johtaja.

UUTISET