Kuuletko enkelien sanoman?

Enkeli Gabrielin vierailu Marian luona toi esiin taivaallisen Isämme kutsun. Asiat, jotka enkeli kertoi, toivat Marian maa­ilmaan toivon, tulevaisuuden ja kirkkauden, joka ulottuu mei­dän päiviimme. Enkeli Gabrielin ilmoittamat asiat avaavat meille Jumalan sydämen sykkeen ja kutsuvat meitä sisälle hänen tah­toonsa. Hän kertoi, että syntyvä lapsi tulee olemaan suuri, hänel­le annetaan valtaistuin, eikä hänen valtakunnallaan tule olemaan loppua.

 

Vaikka nämä sanat sanottiin Marialle, meidän on myös syy­tä kuulla ne oman elämämme joulussa. Jeesuksen suuruus tulee ilmi siinä, että hän ei jäänyt vain Marian maailmaan, vaan hän on Jumala meidän keskellämme tänään ja tahtoo sulkea jokaisen sisälle valtakuntaansa.

 

Liian moni ajattelee Jumalan valtakunnan leviämistä uskonnollisena toimintana tai yrityksenä olla parempia ihmisiä. Yrittäessämme jotenkin hallita omaa rajalli­suuttamme ja kehittäessämme parempia keinoja muut­taa itseämme ajaudumme vain kohti hengellistä konkurssia.

 

Isän suunnitelma on synnyttää Kristuksen elämä meissä, ei vaatia sitä elämää meistä it­sestämme. Siksi meidän on kuultava hen­kilökohtaisesti ne sanat, jotka enkeli sanoi paimenille kedolla: ”Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja.” Hänessä meille on va­rattuna uuden elämän voima, jonka kautta Jumala haluaa tuoda esiin elämän ja ilon, jotka hän on varannut kaikille, jotka kuulevat ja vastaanottavat sanoman siitä, että Va­pahtaja on syntynyt.

 

Olipa tilanteemme, ongelmamme tai lankeemuksemme mikä tahansa, meitä kutsutaan kuulemaan enkelien viesti. Se avaa uu­den taivaallisen todellisuuden, joka läpäisee voimallaan meidän joskus niin kivuliaankin arkemme ja maailmamme. Kyseessä ei ole mikään kristillisen uskon tee-se-itse-paketti, vaan Jumalan it­sensä antama ja keskellemme lähettämä elämä, joka ilmenee täs­sä yhdessä persoonassa, Nasaretin Jeesuksessa.

 

Hyvät uutiset eivät pääty siihen, kun vastaanotamme tämän sanoman. Kristuksen syntymästä alkanut Jumalan valtakunnan laajentuminen tuottaa meissä ja meidän kauttamme uu­den armon voimaa, joka muuttaa asioita ympäristössäm­me. Meille syntynyt Vapahtaja vapauttaa synnin vallasta ja tuo anteeksiannon. Hän loistaa elämän pimeimpiin paikkoihin ja ajaa pois pelon ja epätoivon. Hän täyttää elä­män syvimmät tarpeet ja avaa tien Jumalan ylitsevuota­vaan rakkauteen. Hän täyttää heikon voimalla ja tuo parantumisen elämän kolhimille ja sairauksien runtelemille. Saimme hänet lahjana, lahjana hä­net antakaamme.

 

Kaikukoon enkelien sanoma edelleen maassamme: ”Teille on syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra.” Tätä on syytä juhlia suurella ilolla tänäkin jouluna.

 

 

Petri Mäkilä
51-52/2018

Uutiset90-vuotias Tyyne Niemi toimii aktiivisesti ystäväpalvelussa ja pitää huolta naapureistakin.
PääkirjoitusEnkeli Gabrielin vierailu Marian luona toi esiin taivaallisen Isämme kutsun. Asiat, jotka enkeli kertoi, toivat Marian maa­ilmaan toivon, tulevaisuuden ja kirkkauden, joka ulottuu mei­dän p...
Miten onRokotevastaisuus on noussut loppusyk­systä puheenaiheeksi Larsmon tuhkarokko­tapauksen myötä. Larsmon eli Luodon kun­ta sijaitsee Kokkolan ja Pietarsaaren välissä.Sven...
UutisetTalvella lukijoita herättelivät presidentinvaalit, syksyllä tutkimustulokset Suomen hengellisestä tilasta.
UutisetRaahen helluntaiseurakunnassa järjestettiin seitsemännen kerran Joulugaala-tapahtuma. Tapah­tumiin on kutsuttu esiintyjiksi usein maamme eturivin artiste­ja, muun muassa Nina Åström ja Jippu, ja ny...
UutisetTeatteri voi avata uusia oivalluksia myös joulun tutusta sanomasta.
UutisetMessiaaninen seurakunta osoittaa, että joulu kuuluu myös juutalaisille.
UutisetVanhan testamentin alkuluvuis­ta tuttu kertomus Sodoman kau­pungin tuhosta on saamassa tu­kea uusimmasta arkeologisesta tutkimuksesta.

Tutkijat ovat jo aiemmin ar­velle...
KolumniLasten pitkäperjantai ei sijoitu pääsiäiseen. Se on jouluaatto. Jou­luaatto on maailman pisin päivä, joka kulkee hitaasti kuin matele­va VR:n Intercity Pasilan rakennustyömaata ohittaessaan...
ArtikkelitSeurakuntien yhteistyöllä on helluntailiikkeessä pitkät perin­teet. Yhteistyön tuloksena ovat syntyneet seurakuntien yhtei­set organisaatiot, kuten Fida ja Avainmedia lähetystyöhön, Hyvä Sa...
PikavisiittiIra Karhunen kerää Raamattua lukiessaan talteen vaatetukseen liittyviä viittauksia.
MielipideKuusi päivän tarkkuudella sa­manaikaista tapahtumaa, jotka tapahtuvat tämän maailmanajan viimeisenä päivänä.

1. Kristuksen Jeesuksen tule­mus kunniassa (Ilm. 20:11; Matt. 25:31...
MielipideRistin Voitto -lehdessä 48 Ta­pio Lehtonen sanoi pitävänsä sekä lapsena saamansa kastetta että uskovana saamaansa kastet­ta molempia pätevinä ja voimas­sa olevina kasteina. Toivottavas­ti ym...
MielipideRistin Voitto -leh­dessä 49 Oulun helluntaiseura­kunnan nuoriso­pastori Juan Cas­tillo kirjoittaa, mikä oli taustana heidän erään jäsenensä erottami­selle seurakunnasta.
...
MuutUskovien joulunvietossa eri puolilla Suomea on paljon yhteistä. Yksilölliset mausteet nousevat eri elämäntilanteista.
MuutLukuisat muutot eivät katkaisseet Lidia Abdoulaevan henkisiä ja hengellisiä juuria.
MuutRukous ja rakkaus ovat arabiseurakunnan arjen avainsanat.
MuutUgandassa lämpötila kipuaa jouluisin sellaisiin lukemiin, että lähettiperhe Söderlundeilla on joskus valmistettu jouluruokia vain uimapuku ja esiliina yllä. Piparkakut ovat saattaneet sulaa muodottomi...
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan
Seurakuntien perustajille uusia verkostoja
Tutkimus: Kutsumustyössä myös haittoja