Kiitollisuuden kulttuuria rakentamassa

Yksilöä ja seurakuntaa, joka on oppinut suhtautumaan elä­mään kiitollisuudesta käsin, on vaikea lannistaa. Kiitollisuuden perusvire auttaa huomaamaan pieniäkin siunauksia, katkaisee vastoinkäymisten terän ja vahvistaa luottamusta hyvään Juma­laan. Ei siis ole ihme, että jotkut elämäntapavalmentajat kehot­tavat ihmisiä aloittamaan päivänsä ajattelemalla muutamaa ihmistä ja asiaa, joista juuri silloin voi olla kiitollinen. Kiitollisuu­den säännöllinen harjoittaminen luo pohjan, jolta kasvaa an­toisampia päiviä.

 

Myös Raamattu puhuu paljon kiitollisuudesta. Jeesuksen seu­raajia kehotetaan olemaan kiitollisia, laulamaan kiitollisina ja kiit­tämään joka tilanteessa. Raamattu kuvaa, kuinka Jeesus kiitti Jumalaa, kun hänen edessään oli tuhansia nälkäisiä ihmisiä ja hä­nen käsissään vain viisi leipää ja kaksi kalaa. Kiitollisuus toi vä­häisten resurssien ylle yliluonnollisen siunauksen, niin että niistä riitti jaettavaa kaikille.

 

Jeesus kiitti Jumalaa myös asettaessaan ehtoollisen ja antaes­saan maljan opetuslapsilleen. Jeesuksen sovitustyö ja sitä julistava ehtoollinen ovat suurimpia ja samalla myös ikui­sia kiitollisuuden lähteitä.

 

Yleisesti ottaen olemme kiitollisia siitä, minkä tunnis­tamme siunaukseksi. Joskus ongelmamme on tunnis­tamiskyvyn rajallisuus tai vertailu niihin, joilla asiat ovat paremmin kuin meillä.

 

Asioilla, joista olemme kiitollisia, on taipumus lisääntyä elä­mässämme. Hyvyydessään Jumala toki siunaa myös kiittämät­tömiä. Onnellisempia ovat kuitenkin ne, jotka ovat kiitollisia kaikesta saamastaan, vaikka se olisikin inhimillisesti katsottuna vähän.

 

Kiitollisuus voi tuoda mukanaan siunauksen kierteen. Jos kii­tollisuus on syvää ja aitoa, se johtaa anteliaisuuteen niin ajan, varojen kuin työpanoksenkin suhteen. Anteliaisuus taas tuo mu­kanaan lisää siunauksia, joista suurin on hyvä mieli siitä, että on saanut olla mukana tekemässä hyvää tai rakentamassa Jumalan valtakuntaa. Tällaisesta siunauksesta kumpuaa lisää kiitollisuut­ta, joka ilmenee jälleen anteliaisuutena. Näin siunauksen kierre jatkuu sarjana myönteisiä kokemuksia.

 

Kiitollisuuden syitä on lukemattomia. Niiden pohjalta voi­daan rakentaa kiitollisuuden kulttuuria ja kannustavaa ilmapii­riä. Kiitollisuuden osoittaminen niin Jumalaa kuin toisiammekin kohtaan saa vapaasti kasvaa seurakunnissamme. Yli sata vuot­ta vanhaa laulua mukaillen: laske saamasi siunaukset yk­sittäin, huomaa Herran sinua kohtaan osoittama hyvyys päivittäin.

 

 

Pekka Havupalo

Kirjoittaja on Turun helluntaiseurakunnan johtava pastori.Uutiset
1/2019

UutisetPotkut pastorin työstä ja päätyminen takaisin poliisiksi ovat olleet Ville Pitkäselle askeleita johdatuksen jatkumossa.
UutisetPienet paikallisyhdistykset voivat saada tukea vain, jos jokin isompi yhteisö ottaa koordinoivan roolin.
UutisetKiinan viranomaiset ovat sulke­neet viime aikoina kolme kristil­listä kotikirkkoa.

Viimeksi joulukuun alkupuo­lella eteläkiinalaisessa Kantonin suurkaupungissa 60 polii...
UutisetSuomalaisen kenkätehtaan lahjoitus tuli tarpeeseen. Fida toimitti avun perille.
Ristin Voiton verkkosisältö nyt Ajassa-lehdessä – diginäköislehti päivittyy toistaiseksi tutulle paikalle ristinvoitto.fi:hin
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan