Maanantai 15. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Rauni, Rauna, Ragnhild, Ragni, Ragna

Kiitollisuuden kulttuuria rakentamassa

Yksilöä ja seurakuntaa, joka on oppinut suhtautumaan elä­mään kiitollisuudesta käsin, on vaikea lannistaa. Kiitollisuuden perusvire auttaa huomaamaan pieniäkin siunauksia, katkaisee vastoinkäymisten terän ja vahvistaa luottamusta hyvään Juma­laan. Ei siis ole ihme, että jotkut elämäntapavalmentajat kehot­tavat ihmisiä aloittamaan päivänsä ajattelemalla muutamaa ihmistä ja asiaa, joista juuri silloin voi olla kiitollinen. Kiitollisuu­den säännöllinen harjoittaminen luo pohjan, jolta kasvaa an­toisampia päiviä.

 

Myös Raamattu puhuu paljon kiitollisuudesta. Jeesuksen seu­raajia kehotetaan olemaan kiitollisia, laulamaan kiitollisina ja kiit­tämään joka tilanteessa. Raamattu kuvaa, kuinka Jeesus kiitti Jumalaa, kun hänen edessään oli tuhansia nälkäisiä ihmisiä ja hä­nen käsissään vain viisi leipää ja kaksi kalaa. Kiitollisuus toi vä­häisten resurssien ylle yliluonnollisen siunauksen, niin että niistä riitti jaettavaa kaikille.

 

Jeesus kiitti Jumalaa myös asettaessaan ehtoollisen ja antaes­saan maljan opetuslapsilleen. Jeesuksen sovitustyö ja sitä julistava ehtoollinen ovat suurimpia ja samalla myös ikui­sia kiitollisuuden lähteitä.

 

Yleisesti ottaen olemme kiitollisia siitä, minkä tunnis­tamme siunaukseksi. Joskus ongelmamme on tunnis­tamiskyvyn rajallisuus tai vertailu niihin, joilla asiat ovat paremmin kuin meillä.

 

Asioilla, joista olemme kiitollisia, on taipumus lisääntyä elä­mässämme. Hyvyydessään Jumala toki siunaa myös kiittämät­tömiä. Onnellisempia ovat kuitenkin ne, jotka ovat kiitollisia kaikesta saamastaan, vaikka se olisikin inhimillisesti katsottuna vähän.

 

Kiitollisuus voi tuoda mukanaan siunauksen kierteen. Jos kii­tollisuus on syvää ja aitoa, se johtaa anteliaisuuteen niin ajan, varojen kuin työpanoksenkin suhteen. Anteliaisuus taas tuo mu­kanaan lisää siunauksia, joista suurin on hyvä mieli siitä, että on saanut olla mukana tekemässä hyvää tai rakentamassa Jumalan valtakuntaa. Tällaisesta siunauksesta kumpuaa lisää kiitollisuut­ta, joka ilmenee jälleen anteliaisuutena. Näin siunauksen kierre jatkuu sarjana myönteisiä kokemuksia.

 

Kiitollisuuden syitä on lukemattomia. Niiden pohjalta voi­daan rakentaa kiitollisuuden kulttuuria ja kannustavaa ilmapii­riä. Kiitollisuuden osoittaminen niin Jumalaa kuin toisiammekin kohtaan saa vapaasti kasvaa seurakunnissamme. Yli sata vuot­ta vanhaa laulua mukaillen: laske saamasi siunaukset yk­sittäin, huomaa Herran sinua kohtaan osoittama hyvyys päivittäin.

 

 

Pekka Havupalo

Kirjoittaja on Turun helluntaiseurakunnan johtava pastori.UUTISET