Sunnuntai 19. syyskuuta.
Nimipäivää viettää Reija, Torborg

Huoli sananvapaudesta aiheellinen 

Tuskin keneltäkään on jäänyt havaitsematta, että keskusteluilmapiiri maassamme on heikentynyt, mielipiteet jyrkentyneet ja toleranssi omasta poikkeavia ajatuksia ja näkemyksiä kohtaan voimakkaasti vähentynyt. Tunteista on tullut totuuden mittari. 

Tällainen muutos ei voi olla vaikuttamatta sekä yleiseen käsitykseen sanan- ja uskonnonvapaudesta että jokaisen tapaan reagoida muuttuneeseen tilanteeseen. Tästä kertoo myös kysely, jonka Seurakuntalainen.fi toteutti toukokuun lopussa. Kyselyn vastaajista 86 prosenttia kokee, että sanan- ja uskonnonvapaus on kaventunut viime vuosien aikana. Sama määrä vastaajista oli sitä mieltä, että jos kansanedustaja Päivi Räsänen saisi tuomion, se väistämättä rajoittaisi sanan- ja uskonnonvapautta Suomessa entisestään. 

Sananvapauden muuttunut ilmapiiri on saanut aikaan myös sen, että itsesensuuri puhumisessa ja kirjoittamisessa on lisääntynyt. Hyvänä tätä voisi pitää siltä osin, jos se rajoittaa kovia, tylyjä, epäoikeudenmukaisia, valheellisia ja juoruilevia sanoja. Jos se taas johtaa vaikkapa oman uskonnollisen vakaumuksen piilotteluun syrjinnän, sometuomioiden tai jopa työpaikan menettämisen pelossa, tilannetta voi pitää hyvin huolestuttavana. 

Kristuksen seuraajina meidän on tässäkin tilanteessa syytä edelleen peräänkuuluttaa vastuullista keskustelukulttuuria. Ei tule provosoida tarpeettomasti eikä provosoitua, kun provosoidaan. Silti on jokaisen etu, että sananvapaus säilyy niin laajana kuin mahdollista kaikille ihmisille. Raamatun sanoman esillä pitäminen ja siihen uskominen julkisestikin tulee olla mahdollista myös tulevaisuudessa. 

Minkälaiseen maailmaan joudumme, kun erimielisyydestä halutaan rangaista, kysyy Kanadassa apulaisprofessorina toiminut Jason Lepojärvi Elämä-lehden haastattelussa. Maatamme ei tule päästää sellaiseen tilaan. Siksi hälytysmerkkien näkyessä jokaisen kristityn tulisi tiedostaa tilanne ja toimia sanan- ja uskonnonvapauden puolesta tänään. On parempi toimia nyt kuin vasta sitten, kun esimerkiksi lakeja on muutettu vapautta rajoittaviksi. Siinä vaiheessa muutosten aikaansaaminen on erittäin vaikeaa. 

Huoli sanan- ja uskonnonvapaudesta on synnyttänyt maahamme myös uuden ihmisoikeusjärjestön nimeltä Sanan- ja uskonnonvapaus ry. Sen tarkoituksena on edistää ja valvoa sanan- ja uskonnonvapauden toteutumista Suomessa. Yhdistyksen perustajajäsenet tulevat hyvin laajasti eri kirkkokunnista ja hengellisistä yhteisöistä. 

Tällaiselle kansalaisjärjestölle on (valitettavasti) jo selvä tilaus. Toivottavasti moni tätäkin lukeva hakeutuu järjestön jäseneksi. Muun muassa sen kautta löytyy konkreettinen väylä vastata yhdessä yhteiseen huoleen maamme sanan- ja uskonnonvapaudesta. Eikä unohdeta rukousta. Taistelu on ennen kaikkea hengellinen. 

 

Petri Mäkilä 

 

Kirjoittaja on Ristin Voitto -lehden päätoimittaja.UUTISET